Americká „Thukydidova past“

Avatar
Původní autoři

13. 10. 2015        Střípky ze světapůvodní zdroj
Plukovník Lawrence Wilkerson šéfoval štábu generála Colina Powella. Teď je váženým profesorem vládní a veřejné politiky na William & Mary. Úvahu, čím vším jeho země mutuje v „bankrotující impérium“, přednesl i na kamery. Přiložený originál to nabízí autenticky. Tady jsou nosné body, jež z toho excerpoval Washington´s Blog. Plukovník má za neklamné známky, že to jde s impériem s kopce, především: 


„Spoléhání na masivní vojenskou sílu (a nasazení gigantických komplexů na její podporu), kdy je to o síle od A až do Z a úlohu diplomacie to upozaďuje“;

„Armáda, držená v plných stavech, místo demobilizace ozbrojených sil po dobu, kdy se neválčí“;

– „Žoldnéřské síly větší, než regulérní armáda“;
– „Nepřiměřeně moc krve i peněz proti ohrožení statu quo…což žena hrozbám impériu vodu na mlýn“;
– „Etický a morální úpadek“;
– „Reálná moc, odevzdaná bankéřům a finančníkům“;
– „Kolosální škytavky financí a obchodu“;
– „Ti v čele už v ideály zakladatelů nevěří a ani se jimi neřídí“.
– „Prastarý recept imperiálního úpadku“ si Spojené státy ordinují i v následujících směrech:
– „Neudržitelnou úrovní nerovnosti“;
– „Destrukcí mobility směrem nahoru“;
– „Úděsným zadlužením na konto válek a luxusu“;
– „Znehodnocením vlastní měny“;
– „Vojenskými výdaji, překračujícími meze“;
– „Korupcí, urvanou ze řetězu“;
– „Apatií a lakotou“.

Tím vším se Amerika řítí do „Thukydidovy pasti“ – jak zní podobenství o mocnosti na sestupu, co se vzestupu svých konkurentů brání jednou chybou za druhou. Plukovník Wilkerson – připomíná Washington´s Blog – je „insider“. Ze sorty, co „ví, jak to chodí“.

Vybral a přeložil Josef Skála