Legrain varuje: Evropská unie se rozpadá alarmujícím tempem!

Avatar
Původní autoři

Legrain varuje: Evropská unie se rozpadá alarmujícím tempem!

 

22. 10. 2015  První zprávy

  Se zdrcující kritikou současných evropských lídrů vystoupil ekonom Philippe Legrain, hostující profesor na Evropském institutu London School of Economics.

Evropští lídři jsou slabí, rozdělení a očividně neschopní předložit přesvědčivý obraz o budoucích výhodách, kterou by mohla přinést evropská integrace, tvrdí britský ekonom Philippe Legrain.

Evropská unie se začala rozpadat nebezpečným tempem, uvedl varovně Philippe Legrain na stránkách Project Syndikate a jeho slova zní jako údery kladivem.

Krize v eurozóně vedla k roztříštěnosti finančních toků, odlišnosti ekonomik různých zemí a snížení politické podpory institucím EU, jakož i odpor jedněch Evropanů proti druhým Evropanům, konstatoval.

„Nyní vlády začaly budovat bariéry a obnovují hraniční kontroly – migrační krize vede k narušení svobody pohybu a k brzdám obchodu. Přičemž tím, jak se Evropská unie rozleptává, se zvyšuje riziko, že Británie bude hlasovat za vystoupit z Evropské unie,” varuje Legrain.

Podle britského ekonoma, v EU absentují „čtyři složky” potřebné k další integraci: korektní a a jednotné pochopení problémů, dohoda na dalších krocích, „přání převést do společného fondu  více své suverenity”, a  političtí vůdci, kteří by se mohli stát motorem změny.

V otázce rozdělení finančního břemene Evropské unie je to beznadějné, uvedl Legrain. Místo toho, aby se jednalo o spravedlivém rozdělení nákladů, vlády se snaží minimalizovat své závazky a svalovat je na druhé. Bankovní krize, podle ekonoma, mohla být vyřešena, ale proměnila se do mnohem vážnější ekonomické a politické krize mezi věřiteli a  dlužníky v rámci EU.

Část problému spočívá v omezenosti politiků, s rozhodovacími pravomocemi. Vedoucí představitelé EU jsou příliš úzce zaměřeni na minimalizaci krátkodobé finanční a politické náklady, než aby  uvažovali  strategicky o širších, dlouhodobých následcích. Restrukturalizace řeckého dluhu v  roce 2010 by sice byly finanční ranou francouzským a německým bankám (a  vládám, které za nimi stojí), ale umožnilo by to výrazně snížit škody způsobené rychlým růstem nákladů na probíhající krizi.

Například Německo odmítá uznat, že její hospodářská politika ve stylu „žebráci mými sousedy” (je to odraz obrovského přebytku běžného účtu) je příčinou krize eurozóny, a hlavní překážkou k  jejímu překonání. Místo toho vybízí ostatní následovat jeho příkladu, zaměňovat své úzké zájmy věřitele za zájmy celého systému, poukazuje bez servítků Legrain.

Mezitím, poznamenává Legrain, je EU stále více vnímána jako zdroj ekonomické krize, politických nepokojů a nechtěných přistěhovalců, a tím se zvyšuje riziko, že Britové odhlasují výstoupení z EU v referendu, které se bude konat do konce roku 2017. Podle průzkumů, je veřejné mínění rozděleno na dvě poloviny, takže výsledek referenda je nepředvídatelný, uzavírá ekonom. Ale už dnes je Británie mimo schengenský prostor a další požadavky (Camerona) na volnější vztahy s EU mohou vést k jejímu vystoupení a celou integraci EU „postavit na hlavu“.

(kou, prvnizpravy.cz, project-syndicate.org, foto: arch. –Philippe Legrain, britský ekonom)
 
 
Související: