P.C.Roberts: USA na cestě do Třetího světa

Avatar
Původní autoři


31. 10. 2015     zdroj                                 
Když jsme se v lednu 2004 spolu se senátorem Schumersem postavili v New York Timesech proti ideji offshoringu (vyvádění pracovních příležitostí z USA směrem k hůře placené pracovní síle v zahraničí), rozlobila naše stať americké ekonomy natolik, že během několika dní jsme byli pozvání na konferenci v Brookingś Institutu, kde jsme před kamerami celonárodního televizního vysílání měli své kacířství vysvětlit.

 Nu a já jsem na té konferenci prohlásil, že důsledkem offshoringu bude skutečnost, že v průběhu dalších 20 let se USA stanou zemí Třetího světa.

Od té doby uběhlo 11 let a USA jsou dnes na nejlepší cestě k tomu, aby statutu země Třetího světa dosáhly dokonce ještě před tím, než má odhadovaná předpověď 20 let vyprší.

Důkazy pro to lze najít na všech stranách. Americký statistický úřad vydal v září zprávu o reálném přijmu amerických domácností a u všech pěti příjmových skupin oznámil ve srovnání s přjímy rekordními pokles. Nejnižší příjmová skupina (20% všech domácností), zaznamenala pokles 17,1% ve srovnání s rekordním rokem 1999 (ze 14 092 $ na 11 676 $). Čtvrtá příjmová skupina zaznamenala pokles o 10,6% ve srovnání s rekordním rokem 2000 ( z 58 056$ na 54 014 $). Střední třetí skupina zaznamenala pokles o 6,9% od rekordního roku 2000 ( z 58 056$ na 54 041$). Druhá skupina zaznamenala pokles o 2,8 % ve srovnání s rekordním rokem 2007 ( z 90 331$ na 87 834$). Nejvyšší (první) příjmová skupina zaznamenala pokles o 1,7% ve srovnání s rekordním rokem 2006 ( z 349 215$ na 332 347$). A tak jedině nejvyšší jednoprocentní skupina nejbohatších amerických domácností, která se mezi pět základních nepočítá, zaznamenala oproti svému rekordu vzestup o 0, 1%.

Offshoring je, jak už bylo uvedeno, vyvedení dobře placených zaměstnání z USA do zahraničí. Takže to, co v USA zůstalo, jsou z velké části práce na částečný úvazek, jako jsou např. práce číšníků, barmanů, maloobchodních úředníků, pracovníků ambulantních zdravotnických zařízení apod. Zatímco zaměstnání na plný úvazek kontinuálně ubývá.

Práce na částečný úvazek však nevyváří dostatečný příjem k vytvoření domácnosti. Důsledkem takovéhoto vývoje je skutečnost, že téměř polovina 25 letých Američanů žila v letech 2012 a 2013 stále ještě u svých rodičů, zatímco v r. 1999 jich hledala útočiště u svých rodičů jen čtvrtina. Jestliže ovšem polovina 25 letých Američanů dnes nedokáže založit domácnost, má to za následek úpadek na trhu s domy, byty i veškerého domácího zařízení.

Což ovšem není zdaleka konec příběhu. Když odcházejí do zahraničí zaměstnání zpracovatelského průmyslu, odchází spolu s tímto průmyslem i výzkum, vývoj, design a inovace. Protože ekonomika, která nevyrábí, se logicky ani neinovuje.

Ale nebyl to jen offshoring, který nás zavedl tam, kde jsme. Potkalo nás totiž další neštěstí. Byl jím pád Sovětského svazu, jehož důsledky se pro USA projevily jako zničující. Prvním důsledkem byl totiž vzestup neokonzervativní americké arogance stát se nyní, po pádu SSSR, světovým hegemonem, jež vyústila do 14 let válek, které stály USA šest bilionů dolarů. A druhým důsledkem byla změna myšlení v socialistické Indii a komunistické Číně, které po pádu Velké myšlenky uvolnily potenciál své dosud málo využité pracovní síly pro západní kapitál. Což byla vlastně vstřícná ruka, podaná našemu offshoringu. A tak se současnému úpadku USA otevřela cesta dokořán.

Vybral a přeložil Lubomír Man