Tři stateční v říši Tmy

Avatar
Původní autoři
Přemek Votava
20.10.2015 České národní listy

Setkání statečných v Praze….. Tou první statečnou, mladou ženou na snímku, je ukrajinská politička Viktorie Šilová, zakladatelka ukrajinského hnutí ANTIVOJNA. Je členkou oblastní rady v Dněpropetrovsku. Na setkání v Praze informovala českou veřejnost o skutečné situaci na Ukrajině. O růstu nenávisti, o propadu ekonomiky, o protiruském tažení…o těžké situaci obyvatel na východě Ukrajiny.

Tou druhou statečnou, mladou (a krásnou) ženou, je Nela Lisková. Také odvážná žena, která zvedla prapor národní statečnosti, její články jsou ostré jako břitva, jsou kritické ke stavu současné české politiky. Patří na internetu k těm nejčtenějším. Mluví nám občanům z duše zejména názorem, že naši politici se podřizují zájmům nových Protektorů. Tedy kráčí ve stopě podřízenosti zájmům USA a Bruselu.

Tím třetím statečným na snímku je lékař a voják pplk.v.z. MUDr. Marek Obrtel. Účastník mnoha zahraničních misí v rámci AČR. Působil i jako velitel kontingentu AČR v Afghánistánu a jako náčelník 11.polní nemocnice tamtéž. V rámci vojenských operací působil též v Bosně a Hercegovině, Iráku, v Kosovu. Voják a lékař, který viděl skutečnou válku. Viděl zoufalé lidi, viděl smrt skoro každý den. Jeho slova nejsou frází.

Pplk. MUDr. Marek Obrtel svým otevřeným dopisem, zcela nedávno, vyjádřil svůj názor na politiku NATO. Jeho slova v dopise ministru obrany a vládě ČR, jsou v dnešní době projevem odvahy, …tedy říci svůj názor. Z jeho dopisu čteme: „Vracím válečná vyznamenání, protože se stydím za to, že jsem sloužil zločinecké organizaci, jakou je NATO v čele s USA……. Chci tímto gestem, také jednoznačně vyjádřit svůj nesouhlas s politikou USA, uplatňovanou vůči Rusku….“, jeho slova jsou dokladem statečnosti tohoto vojáka. Také jeho názor na politiku USA a NATO vůči konfliktu na Ukrajině je jednoznačný. „V novodobé studené válce stojím na straně Ruska“.

Jeho závěrečná slova v dopise vládě ČR a ministru obrany jsou vypovídající „ ..nemohu a nechci nadále nosit válečná vyznamenání z operací NATO, kterými jsem prošel a která mě byla udělena zločineckou organizací v čele s USA…..“

Děkujeme těm statečným, že nám dali odvahu !