Válka na Ukrajině jako měřítko mravnosti

Avatar
Původní autoři

bloger Saker (Raroh)
15.10.2015  blog Балобан (The Saker)

„Na straně práva stojí obvykle ti, kteří v dětství četli ty správné knížky“

„Nebuď obětí, nebuď utiskovatelem, ale zásadně nebuď nestranným pozorovatelem“ 
Nyní kriticky pojednám některé americké levičáky: 

Po mnoho let jsem poslouchal Davida Rovicse, kterého jsem intrviewoval pro tento blog, a jehož jsem nazval “krásným hlasem amerického odporu.” Jeho úžasná poezie, vždy doprovázena krásnou melodií byla jako závan čerstvého vzduchu v zemi, kde zombírování společnosti dosáhlo skutečně orwellovských rozměrů.

Samozřejmě, že jsem byl zmaten tím, že Rovics zjevně nemohl “prozřít” tragédii 11. září, ale pochopil jsem, že je z těch lidí, které nazývám “následovníky Chomského”, t.j. ti, kteří nemohou udělat vlastní názor o čemkoli, dokud neuslyší “názor Chomského”.

Jako Amy Goodman nebo jako kluci z “Real News Network“. A Chomsky svůj názor neřekl. A tak Rovics, stejně jako většina z tzv. „progresivních“ nebo „liberálních“ „levých“ v USA neví, co si má myslet o konfliktu na Ukrajině. Z téhož důvodu i Shevchuk (Jurij Ševčuk – písničkář) uvízl v klamu své logiky omylů o Putinovi.

Američtí liberálové a pokrokáři se zasekli proto, že ve své podstatě jsou všichni stále ještě součástí systému. Samozřejmě, mohou nesouhlasit s federální vládou nebo převládajícími názory v politice, ale když je třeba, aby se rozhodli, jsou zaseknuti, nemohou přetrhnout svoji „intelektuální pupeční šňůru“, mohu-li to tak říci. Nejlepším příkladem takovéhoto intelektuálního ochrnutí amerických liberálů/progresivistů je jejich slepota v otázce tragédie 11. září: kontrolované zničení budov 1, 2 a 7 World Trade Center věží. Ač bylo prokázáno jako nesporný fakt, že federální vláda v zásadě uznala, že teroristický útok 11. září byl uskutečněn kýmsi z vlastních (viz pozn.).

[Poznámka: vláda USA uznala, prostřednictvím Národního institutu pro standardy a technologie, že č.7 World Trade Center byl zničen se zrychlením volného pádu během 2,25sec. Proč je to důležité? Prostě proto, co to znamená, že velký počet pater pod střechou budovy zmizel okamžitě a symetricky (gravitační zrychlení znamená, že neexistuje žádný odpor kromě odporu vzduchu). Existuje jen jeden způsob, jak okamžitě odstranit část budovy: pomocí výbušné síly. Ano, přiznání Strýčka Sama, že budova č. 7 se zničila ve volném pádu za nejméně 2,25 sekundy –

to je implicitní přiznání, že byla použita výbušnina. A protože strýček Sam uznal, že pouze použití výbušniny může vysvětlit to, co bylo pozorováno 11. září, přiznal tímto, že to byla řízená demolice, „práce vlastních lidí,” protože žádný vnější činitel, nemluvě o polomýtické „Al Kajdě” nemohl mít přístup k tak vrcholně tajné budově, jako byla World Trade Center č. 7. (Část budovy obývala tajná služba. pozn. překl.) Pouze Strýček Sam to mohl zařídit tak, aby se budova zhroutila během několika sekund.]

Problém amerických liberálů /progresivistů je, že jsou nuceni odmítat tyto důkazy kvůli jeho důsledkům: že by americká „tajná vláda” chtěla a dokázala uskutečnit vraždu tisíců nevinných občanů USA, pro rozpoutání série imperialistických válek. Pro typického amerického liberálního/progresivistu je to v pravém slova smyslu nepředstavitelné, a tedy zcela nepřijatelné. Sofistikovanější straníci amerických liberálů/progresivistů chápali, že administrativa George W. Bushe neměla čas zaminovat věže, a když na to došlo, napsat ohromný zákon „O vlastenectví“. Toto bylo uděláno dlouho předtím, než on přišel do Bílého domu. Proto je jasné, že kdosi v demokratické straně byl jistě „v obraze“. A místo toho, aby přijali očividný důkaz, liberálové/progresivisté raději odvracejí zrak a předstírají, že nic takového se nestalo.

Vladolf Putler?

Totéž platí, pokud jde o vztah k Putinovi: všechna americká korporátní média i všechny hlásné trouby prohlásili „městu a světu“, že Putin je diktátor, tyran, nebezpečný bývalý KGBák s maniakální touhu po moci. Že je svázán se zlými a nelítostnými ruskými oligarchy a neviditelnými týpky z tajných služeb, které společně strojí nečisté plány na obnovu Říše zla, chtějí obsadit Pobaltí a možná i Polsko, a přivést ke krvavému finále celou světovou civilizaci a pokrok. Chce zabít všechny homosexuály, vyhrožuje jadernými zbraněmi celé planetě a chce se stát carem. Je současně „novým Hitlerem“ i „novým Stalinem“. Poté, co věnovali tolik času na šíření těchhle nesmyslů, jak mají dnes oznámit, že Putin není příčinou občanské války na Ukrajině, a že anglo-sionistická Říše podporuje skutečné nacisty, kteří používají balistické rakety, raketomety a chemické zbraně proti svému vlastnímu lidu ?

Opět platí, že tyto fakty musí být nesprávné, a je nutno je odmítnout.

A to je důvod, proč David Rovics, „krásný hlas amerického odporu“ nemá co říct o té válce. On sympatizuje s Palestinou, Fergusonem a dokonce i obchodní sítí «Wal-Mart», ale skutečný nacistický režim páchající genocidu v Evropě očividně nevstoupí do jeho zorného pole.

A konečně se obracím ke „vznešeným Evropanům!“
Evropská společnost je velmi pečlivě očištěna od skutečné duchovnosti, a rovněž tak důkladně naplněna dogmaty. Nebudu vypisovat seznam všech těchto smyšlenek a zmíním jen jednu, “hlavní dogma” Evropy je, že nacisté jsou špatní, špatní, špatní, špatní !!! Velmi špatní. Natolik nepopsatelně špatní, že nejhorší ze všech ostatních. Nacisté spáchali takové zločiny, že civilizovaný evropský svět by NIKDY nechtěl mít nic společného s těmito, zlými, zlými, zlými, zlými nacisty !!!

Civilizovaného Evropana natolik pobuřují nacisté, že chce zakázat všechny druhy údajných nacistických projevů. Je připraven vsadit do vězení jakéhokoliv historika, který se odváží zpochybnit oficiálně přijatý příběh o takzvaném „holocaustu“ a povinně s ním spojenou číslici. Holocaust, to je jediná oficiálně změřená genocida. Cifra šest milionů je neprokázaným, leč i přes to, povinným dogmatem. Zkuste říct, řekněme, pět a půl milionu, nebo, nedej bože, ještě méně, a okamžitě jste v podezření, že jste nacista, a nacisté, jak řečeno výše – to je špatné, špatné, špatné!!! A zatímco civilizovaní Evropané posílají historiky do vězení, posílají peníze a zbraně SKUTEČNÉMU nacistickému režimu v Kyjevě. Za celý svůj život jsem neviděl větší pokrytectví. Zdá se, že nacisté se jeví býti nacisty pouze tehdy, když pronásledují Židy. Když pronásledují Rusy, pak to nejsou „skuteční“ nacisté.

Nacisté hubící Židy jsou špatní, špatní, špatní, a ještě jednou špatní, ale nacisté, hubící Rusy, se zdají být docela dobří, možná i „dobří, dobří“ (použiji „dobrý“ pouze dvakrát, aby nebyli zase tak dobří, jako jsou špatní ti co hubí Židy).

Nová tvář Evropy?

Proto mi dovolte přímo a otevřeně připomenout všem, že většina “civilizovaných Evropanů” neudělala nic nebo jen velmi málo, aby odolali Hitlerovi.

Jen menšina skutečně projevila odpor (nejsilnější odpor byl v Srbsku a Řecku – v těch dvou zemích, které se nyní „bohatá“ Evropa snaží zničit).

Většina Evropanů nedělala nic, nebo opakuji, jen velmi málo, aby zastavila masové vraždění Židů. Evropané se neosvobodili z nacistického područí sami, ale byli osvobozeni “ruskou komunistickou hordou”, která zničila 80% vojenských sil nacistů (zbývajících 20% připadá na Anglo-Američany, kteří se připojili k boji velmi pozdě).

Ze všech národů světa, Evropané musí být až těmi nejposlednějšími vyjádřujícími jakékoli sympatie k nacistickému režimu, zejména k takovému, který směruje svoji nenávist, svoji touhu uspořádat genocidu v té zemi, která zkrátila trvání zaslíbené “tisícileté říše” na pouhých 12 let.

Odpusťte mi, moji drazí Evropané, ale pokud vaše nevraživost k nacismu se omezí jen na posílání historiků do vězení při plné solidaritě s nacisty-Banderovci v Kyjevě, pak takové odmítání nacismu je naprosto bezcenné!

Válka na Ukrajině jako měřítko morálky

Všechny tyto příklady poukazují na tutéž skutečnost: válka na Ukrajině se stala měřítkem morálky, oddělující ty, kteří „četli ty správné knihy“, kteří „nebyli pouhými přihlížejícími“, od těch, kteří, promiňte, jsou pouhými zmrdy (ti, kteří se urazili mými slovy, mohou je nahradit slovem “koprofory” – zní to lépe, ne)?.

Existují okolnosti, při kterých musíte respektovat svého soupeře. Ale existují i takové okolnosti, kde je to absolutně nemožné. Takovou situací, alespoň pro mě, je občanská válka na Ukrajině. Podporovat juntu v Kyjevě – bez ohledu pod jakou záminkou je nikoliv pouze špatné, ale podlé a hanebné. Je to zavrženíhodné. Je mi jedno, co si někdo myslí o Putinovi nebo dokonce Rusku a ruském lidu. Je mi to fuk! A mohu odpustit těm, kteří byli zprvu podvedeni, nebo nevěděli. Ale uběhlo už příliš mnoho času, všechno, co se děje se stalo natolik zřejmým, že i ten nejtupější ignorant měl dost času, aby si udělal závěr. A mě nezajímá, jsi-li Rus (jako Ševčuk), Američan nebo Evropan. Pokud cítíš něco jiného, ​ než úplnou averzi k této bizarní show šílenců a darebáků v Kyjevě, pak nemám pro tebe nic než opovržení.

Балобан (The Saker)