Černé skříňky – černé díry

Avatar
Původní autoři

vybral a  přeložil JF
3.11.2015 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Další článek z produkce Johna Helmera ohledně jeho pochybností ohledně validity šetření příčin sestřelu MH17. Tentokrát porovnává rychlost a komplexnost výstupů z vyšetřování u MH 17 a u tragedie Germanwings ve Francouzských Alpách.
Proč jsou Francouzi tak rychlí a Holanďané tak pomalí?
John Helmer, Dances with Bears, 6.8.2015

Dne 17.7.2015 v 13:20 UTC se MH17 zřítil na východní Ukrajině. Komise DSB do pěti dnů informovala, že černé skříňky (Cockpit Voice Recorder CVR a Flight Data Recorde FDR) byly nalezeny. Osm týdnů poté vydala komise text, který nazvala předběžnou zprávou.

Dne 14.3.2015 v 10:41 místního času se let 4U9525 společnosti Germanwings zřítil v jihovýchodní Francii. První černá skříňka, CVR, byla nalezena během 12 hodin a její obsah byl zveřejněn pro media vyšetřovateli Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA). Druhá černá skříňka, FDR, vyla nalezena 2.4.2015. Komise BEA zveřejnila její obsah o den později.

Podle francouzských novinářů byla doba mezi jejím nalezením a zveřejněním obsahu kratší než 24 hodin – „přes noc jsme od nulových informací náhle věděli všechno“, říká Paris Match.

Když porovnáme tato dvě vyšetřování, zveřejnění v případě MH17 trvalo mnohem déle a téměř nic neodhalilo. Je důkaz toho, co se skutečně stalo, nebo spíš důkaz o silách, kterým vyšetřovatelé podlehli?

Podle DSB záznam z kabiny odhaluje, že letadlo bylo zasaženo „vysokoenergetickými objekty“, které pronikly do letadla zvenčí a zespodu podlahy kabiny. Průnik způsobil, že se se letadlo rozpadlo a zřítilo k zemi během čtyř sekund. Opakuji – čtyři sekundy uběhly od 13:19:59 ukrajinského času, kdy končí poslední kontakt posádky MH17 s dispečery (ATC) v Dněpropetrovsku, a 13:20:03, kdy se oba záznamníky, CVR i FDR, zastavily. Mezitím, v 13:20:00, dispečer v Dněpropetrovsku povolil změnu trasy ale nedočkal se odpovědi. Holanďané tvrdí, že nenarazili během těchto čtyř sekund na žádný důkaz, ani jediný zvuk z kabiny, žádný Mayday nebo nouzový signál, žádný hluk. DVB rovněž říká, že FDR zapisoval všechny letové parametry normálně a předvídatelně až do okamžiku, kdy se náhle zastavil. To jest – NIC!

Mohlo ve skutečnosti dojít k rozpadu letounu a ke smrti 298 cestujících během čtyř sekund bez jediného zaznamenaného zvuku jakékoli povahy?

V případě Germanwings, BEA ze záznamu dvou černých skříněk odvodila, že se kopilot zamkl před pilotem v kabině, uvedl letadlo do klesavého letu zvyšující se rychlostí a po 8 minutách narazil do země. BEA na záznamu CVR identifikovala dýchání kopilota za řízením. Opakuji –  Holanďané tvrdí, že pro ony 4 sekundy nemají NIC, co by mohli zveřejnit. Francouzi říkají, že mají radarové obrazovky a komunikaci s pozemními orgány řízení plus palubní záznamy černých skříněk pro 480 sekund. To jest VŠECHNO. Zpráva DSB mluví o „zraněních osob“ ale to je zavádějící. Byly zkoumány pasy a státní příslušnost ale zpráva se nezmiňuje o pitevních důkazech o příčině smrti, shromážděných z těl posádky a cestujících. „Patologické vyšetřování“ je předběžnou zprávou slibováno ale nepředloženo. Ve francouzském případě byla těla obětí údajně při nárazu zcela rozdrcena a byla identifikovatelná pouze pomocí DNA v útržcích!!!

Mimo data z černých skříněk obdržela DSB radarové obrazovky od Ukrajiny a od Ruska. Říká, že pokračuje v jejich zkoumání. DSB dále říká, že zkoumá „veřejně přístupné a od veřejnosti obdržené fotografie“ od leteckých orgánů Ukrajiny a Malajsie a od australské Federální policie. Holanďané neříkají, co to bylo za fotografie, ani jak byly ověřeny. Další NIC.

DSB rovněž mlčí o identifikaci zdrojů „satelitních snímků, pořízených ve dnech po události“. To znamená jen to, co to říká. DSB nežádala ani nedostala satelitní snímky „události“ od USA, Ruska, Francie, Británie, které by zachycovaly období mezi 13:19:59 a 13:20:03. NIC.

DSB identifikovala „tři další civilní letouny“ v čase 13:20:00 do 30 kilometrů od MH17. Dva, letící na východ, za ním, jeden před ním, letící na západ, ve výškách 33.000, 36.000 a 40.000 stop. Základny oblačnosti byly podle DSB ve výšce 3000 až 3500 stop s vrcholy kolem 10.000 stop. Pro všechna 4 letadla bylo tedy nebe čisté. Sám letoun MH17 letěl ve výšce 33.000 stop, pod dvěma nejbližšími letouny. DSB identifikovalo ostatní letouny jako dva Boeingy 777 a jeden Airbus A330 a poskytlo jejich letové hladiny ale neurčilo aerolinie ani označení letů a nezmiňuje se o tom, co jejich posádky nebo cestující mohli slyšet nebo vidět. Media určila jako jeden z letů východním směrem jako Singapore Airlines, západním směrem letěl let Indian Airlines. Vzdálenost byla menší než 16 kilometrů, tedy v rozsahu normální dohlednosti pro letadlo, letící v čistém vzduchu, zvlášť v případě exploze nebo ohnivé koule. Zase NIC.

Holanďané neposkytli žádné datum nalezení černých skříněk. Řekli, že nejprve byly 21.července předány „představiteli ozbrojených skupin, ovládajících oblast“ malajsijským činitelům. Jeden z nich, provázený nizozemskými činiteli, pak dopravil skříňky do Kyjeva a předal je 22.července DSB.

DSB říká, že v této době se se skříňkami nijak nemanipulovalo ani nebyly porušeny. To v Nizozemském dokumentu není tak jisté. Podle DSB bylo požadováno dodat dokumenty „příslušným státům … do 30 dní po události.“ To mělo nastat 16.8.2014 ale zveřejnění se opozdilo. DSB vysvětluje, že toto zpoždění bylo způsobeno činiteli ostatních vlád. „Kvůli sestavování předběžné zprávy o tak složitém vyšetřování,“ říká DSB, „bylo datum publikace předběžné zprávy posunuto přibližně o tři týdny.“ Během této doby mělo ke zprávě přístup pro „nahlédnutí“ sedm vlád, včetně nizozemské. Ty ostatní byly podle DSB „Malajsie, Ukrajina, Rusko, Britanie, USA a Australie“. Všechny údajně „zaslaly své připomínky, DSB je zhodnotila a tam, kde to bylo potřeba, doplnila do zprávy“.

Až doposud neposkytla DSB bez vysvětlení žádný přepis žádné části 30 minut pásky, získané z CVR. Místo toho zpráva tvrdí: „žádné zvukové varování nebo poplach o selhání systémů letadla nebylo slyšet v záznamu, který skončil v čase 13:20:03. Rozhovor posádky nenaznačoval, že by při letu nastalo něco abnormálního“.

Byly rovněž analyzovány záznamy ukrajinského ATC a z nich DSB zpráva uvádí, že poslední zaznamenaný přenos z kabiny byla 3-sekundová odpověď pro ATC, začínající 13:19:56 a končící 13:19:59. DSB zkrátka soudí, že v černých skříňkách nejsou žádné důkazy o tom, co narazilo do letadla, co posádka viděla nebo co slyšela, nebo jak reagovala, když byl letoun zasažen.

Letečtí odborníci usoudili, že záznam FDR z letu MH17 by měl ukazovat, zda letoun měl velké strukturální poškození, selhání motoru, oheň, vnitřní explosi nebo jestli byl zasažen kanonem nebo raketou. Měl by odhalit sílu a směr takového zasažení. Žádný odborník se nedomnívá, že by záznam FDR neměl obsahovat NIC!

Podle zprávy DSB záznam FDR neukazuje žádnou odchylku od kursu, žádné změny rychlosti ani výšky. „Oba motory běžely v cestovním režimu. Všechny ukazatele stavu motorů byly v normálu. Nebyly zaznamenány žádné signály varování nebo nebezpečí. Data se zastavila náhle, v čase 13:20:03.“ Zde je holandská verze záznamu FDR – všimněte si rovné čáry mezi 13:19:50 a 13:20:03.

dutch_ver

V případě MH17 je svědectvím černých skříněk, oznámeným veřejnosti po dvou měsících, zjevně ticho – když je předtím několik vlád interpretovalo jako „přiměřené“.

Ruská vláda pověřila komunikací s DSB a k veřejnému seznámení se svými zprávami skupinu představitelů, kterou vedl Oleg Storčevoj, zástupce vedoucího Federální agentury pro leteckou dopravu (RosAviation). Ve skupině byl dále Valerij Lučinin, konzultant pro řízení bezpečnosti, Andrej Krylov, zástupce vedoucího pro inspekci a kontrolu kvality ze Státní korporace pro řízení letového provozu, a Anicetas Jazokas, vedoucí Státního střediska pro bezpečnost letecké dopravy. Oleg Storčevoj oznámil 27.7.2014 v ruském tisku, že „Z nizozemské strany byl oficiální požadavek na začlenění ruských odborníků do komise. Komise se právě vytvářela… jsme připraveni se podílet na jakýchkoli akcích, komisí považovaných za nutné.“

Okamžitě po vydání předběžné zprávy v Nizozemí 9.9.2014 uspořádal Storčevoj tiskovou konferenci v Moskvě.

https://www.youtube.com/watch?v=r6a0e4o-kfw

„Chápeme tuto publikaci jako předběžnou zprávu,“ řekl, „jako první krok v dlouhém a pečlivém vyšetřování katastrofy… Vyšetřování by mělo dále studovat data z radarů a provést posmrtné zkoumání obětí. Všechny tyto kroky jsou v civilním letectví všeobecně pokládány za povinnost a žádné předběžné závěry se obvykle nedělají dřív, než jsou všechny tyto kroky ukončeny. Bohužel již bylo promarněno příliš mnoho času a některá data již nejsou dosažitelná – znovu se odkazuji na ostatky těl obětí a na trosky letadla, které dosud nebyly nalezeny a dostatečně zajištěny v zóně ozbrojeného konfliktu. Tato práce musí být nicméně provedena, má-li být zajištěno rychlé a nestranné vyšetření příčiny katastrofy.“

Dne 21.11.2014 řekl Storčevoj státní zpravodajské agentuře Sputnik: 

„Neustále zdůrazňujeme svou plnou připravenost spolupracovat s komisí na jakýchkoli záležitostech, které se vynoří. V současné době se však naše spolupráce ukazuje jako jednostranná. Oni požadují data, my je poskytneme ale nedostaneme žádné informace jako odezvu. Nebyli jsme pozváni, abychom se účastnili na společné práci a ve skutečnosti se všechny novinky dozvídáme pouze z otevřených zdrojů.“

Na otázku, jak se liší zářijová předběžná zpráva od hrubé verze, o níž DSB tvrdí, že ji organizaci RosAviation zaslala v srpnu, Storčevoj neodpověděl.

Při dosavadním vyšetřování v případě Germanwings francouzská vláda ani BEA nepožádala španělskou ani německou vládu o povolení před zveřejněním dat z černé skříňky.

Poznámky JF:

  • – Z časové posloupnosti při předávání černých skříněk plyne, že ještě 22.7.2014 nebyl žádný ze zástupců DSB přítomen na místě katastrofy a všichni dosud byli v Kyjevě! 
  • – Z informací o černých skříňkách (viz níže) vyplývá, že FDR musí povinně zaznamenávat 88 údajů, ale ve skutečnosti jich zaznamenává daleko více. Záznam obsahuje posledních 17 až 25 hodin těchto údajů. Z tohoto hlediska je malůvka záznamu FDR v závěrečné zprávě pozoruhodně chudá. 
  • – je podivné, že na záznamu jsou po čase 13:20:03 rovné čáry. Pokud (jak tvrdí DSB) přestal záznamník pracovat, neměly by tam být žádné čáry! 
  • – je podivné, že se nenašel záznamník QAR (Quick Access Recorder), přesto, že se našly hlavní záznamníky, umístěné ve stejné části letounu. 
  • – zpráva se nezmiňuje o jednotce sběru dat (Flight Data Acquisition Unit, FDAU), která poskytuje data FDR a pro vyšetřování je rovněž klíčová.

Informace o černých skřínkách a jejich funkci a záznamech na internetu:

Wikipedie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_recorder

https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_access_recorder

https://en.wikipedia.org/wiki/Flight-data_acquisition_unit

Na oficiálních stránkách National Transportation Safety Board:

http://www.ntsb.gov/news/Pages/cvr_fdr.aspx

V Encyklopedii:

http://www.encyclopedia.com/topic/Flight_data_recorders.aspx

O různých typech leteckých záznamníků:

http://www.l-3ar.com/products/cockpit_voice_recorders.htm

Záznamníky a let MH17 na internetu
(vesměs anglicky, nesetříděné chronologicky):

Vyčerpávající údaje o případu MH17 (!!!):

https://wikispooks.com/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17

Poslední pokus o kontakt ŘLP s letem MH17:

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/mh17-transcript-of-flights-last-moments-reveals-frantic-efforts-to-contact-disappeared-plane-9720715.html

Letadlo bylo zničeno „vysokoenergetickými“ objekty:

http://www.theguardian.com/world/live/2014/sep/09/mh17-dutch-investigators-verdict-on-crash-over-ukraine-live-updates

Nebyla žádná varování před explosí:

http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/09/09/mh17-crash-malaysia-airlines-black-box-recorders_n_5789224.html

Tři nová fakta o posledních okamžicích MH17:

http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-09-09/malaysia-airlines-flight-mh17-three-facts-from-first-dutch-probe

Záznamníky nedotčené, data stažena:

http://mashable.com/2014/07/23/mh17-cockpit-voice-recorder-black-box/#Eq24zAWaPOqz

Záznamníky ukazují masivní explosivní dekompresi:

http://www.zerohedge.com/news/2014-07-26/flight-mh-17-black-box-reveals-massive-explosive-decompression

Při okamžité dekompresi nebudou záznamy k ničemu:

http://www.ibtimes.com/mh17s-black-box-little-use-event-instant-decompression-caused-buk-missile-strike-1636896

Ze záznamníků byla stažena „platná“ data

http://news.sky.com/story/1306331/valid-data-downloaded-from-mh17-black-box

Nezájem NATO na vyšetření MH17:

https://www.rt.com/news/177708-nato-exerting-pressure-mh17/

Záznamník CVR v dobrém stavu:

http://www.cbc.ca/news/world/malaysian-airlines-flight-mh17-cockpit-voice-recorder-in-good-condition-1.2715671

Vyšetřovatelé UK zkoumají letová data MH17:

http://www.bbc.com/news/uk-28457759

Jsou data černých skříněk bezcenná?:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2701145/Is-data-MH17s-black-box-USELESS-Readings-flight-recorders-wont-reveal-attack-experts-claim.html

Co černé skříňky řeknou vyšetřovatelům?:

http://www.ibtimes.co.uk/malaysia-airlines-mh17-what-can-black-box-tell-investigators-1457953

Co vyšetřování MH17 vynechalo:

http://www.globalresearch.ca/dutch-mh17-investigation-omits-us-intel-fabrications-and-omissions-supportive-of-us-nato-agenda-directed-against-russia/5402970

Zpráva stejně děravá jako letadlo:

http://www.sott.net/article/285522-Preliminary-report-on-the-crash-of-flight-MH17-full-of-holes-just-like-the-plane

Letadlo sestřelila ukrajinská vláda:

http://www.washingtonsblog.com/2014/07/first-examination-malaysian-mh-17-cockpit-photo-shows-ukrainian-government-shot-plane.html

Letadlo sestřeleno ze země:

http://www.reuters.com/article/2014/09/09/us-ukraine-crisis-mh17-investigation-idUSKBN0H40LM20140909

Pět věcí, které byste měli vědět:

http://heavy.com/news/2014/09/mh-17-crash-report-cause-high-energy-objects/

Byly záznamníky v Moskvě?:

http://www.aero-news.net/index.cfm?do=main.textpost&id=af255e8c-73af-4420-b003-76845dbd9b35

ICAO říká, že záznamník je v pořádku:

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-airlines-mh17-crash-cockpit-voice-recorder-in-good-condition-says-icao-0

Nejnovější podrobnosti znejasňují případ:

http://www.themoscowtimes.com/article/504477.html

Důležité důkazy v držení rebelů:

http://www.businessinsider.com/heres-the-vital-mh17-evidence-that-could-be-witheld-by-ukraine-rebels-2014-7

Co víme ze závěrečné zprávy:

http://www.theweek.co.uk/mh17/59528/flight-mh17-what-we-have-learned-from-the-final-report

Německy:

Odvaha k mezerám:
http://www.heise.de/tp/artikel/42/42727/1.html

Byl letoun sestřelen kanonem?:
http://www.augsburger-allgemeine.de/community/forum/thema-des-tages/298-Tote-bei-Flugzeugabsturz-Wurde-malaysische-Boeing-ueber-Ukraine-abgeschossen-id30655102/31223157-Abschuss-MH17-Voice-Recorder-Das-taktaktaktak-von-den-30mm-Salven-ins-Cockpit-id31223157.html

(sáhodlouhá a zajímavá německá diskuse o MH17, klíčové místo je na straně 34)

A pro zajímavost:

Databáze záznamů CVR z různých nehod:
http://www.tailstrike.com/

Poslední slova na CVR z různých nehod:
http://www.planecrashinfo.com/lastwords.htm