Dopis od STOP TTIP

Avatar
Původní autoři


M. Efler, S. Roth, C. Reetz 
20.11.2015 E-republika

Hodláme pokračovat v nátlaku a máme spoustu nápadů, jak zastavit TTIP a CETA. Buďte s námi!

Drazí přátelé,

Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu, nepromeškal příležitost přijmout podpisové archy akce Stop TTIP ECI během předávací akce v Berlíně. Bylo zřejmé, že je ohromen ohromným počtem podpisů (pro úplnost – bylo jich 3 284 289!!!), dal nám dva sliby: Zaprvé osobně požádá petiční výbor Evropského parlamentu o schválení veřejného slyšení Stop TTIP ECI v Evropském parlamentu. A zadruhé poukázal na to, že dohoda CETA mezi Kanadou a EU v současné podobě je problematická, a proto vyzval Evropskou komisi, aby začala nové kolo rozhovorů s novou kanadskou vládou.

Budeme předsedu Schulzovi připomínat jeho slova a trvat na tom, že CETA nesmí být ratifikována. V současnosti tato dohoda prochází procesem, kterému se říká “legislativní kartáčování” a jakmile bude hotovo, bude přeložena do všech oficiálních jazyků EU. Její ratifikace na úrovni EU pravděpodobně proběhne v příštím roce. A poté ji zřejmě všechny státy budou muset schválit jednotlivě. Znamená to, že my všichni ještě stále máme dost času projevit svůj nesouhlas a zabránit důsledkům CETA! (Jednání o) TTIP zatím postupují pomalu, což je také známka toho, že naše rostoucí hnutí je úspěšné.

Zde můžete nalézt krásné video z předávání podpisových archů Martinu Schulzovi.

Teď, když jsme předali podpisy Stop TTIP Evropské komisi a Evropskému parlamentu, připravujeme jejich předložení také Evropské radě ministrů průmyslu a obchodu, kteří se budou zabývat problémy v této oblasti. Konec konců, tyto tři instituce jsou odpovědné za důsledky TTIP a CETA a neměly by už být schopné se tvářit, že nikdy neslyšely o opozici občanů EU! Navíc také plánujeme předání vládám či parlamentům ve vybraných členských zemích EU. Hodláme pokračovat v nátlaku a máme spoustu nápadů, jak zastavit TTIP a CETA. Buďte s námi!

Vše nejlepší přeje

Váš tým Stop TTIP

(Michael Efler, Stephanie Roth and Cornelia Reetz)

 
Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 250 Kč
Pokud chcete na provoz webu E-republiky přispět, klikněte zde. Děkujeme!

 

Související články: