Půjdou praví viníci za Open Card do tepláků?

Avatar
Původní autoři

Jakub Michálek
18. 11. 2015   Pirátské Listy

Redaktor Pirátských Listů přehledně rekapituluje případ, na který bychom neměli zapomenout, i když orgány činné v trestním řízení jsou spíš nečinné a sází na zapomnění.


V dnešních dnech projednává Městský soud v Praze kauzu Opencard. Nezávislý pozorovatel si klade otázku, proč před tímto soudem nestojí strůjci celé kauzy, ve které magistrát utopil 1,7 miliardy ko­run.

A právě v tomto duchu se ptají i Pirá­ti: Kdo jsou praví viníci kauzy Opencard? Jak je dohnat k odpovědnosti?

Piráti mají kauzu Opencard podrobně nastudovanou. Po volbách v říjnu 2014 totiž pomáhali primátorce Krnáčové řešit naléhavé problémy, při kterých to vypa­dalo, že se karta přestane vydávat. Nyní odtajnili materiál, z něhož vyplývá, že Pavel Bém zastupitelstvo při schvalování usnesení k Opencard podvedl. Následně rozhodnutí zastupitelstva v řadě bodů porušil, což mělo za následek, že způsobil obrovské škody. Škoda za nepovedený projekt jde do stovek milionů korun. Ředitel odboru informatiky, kterého Bé­mova rada zaúkolovala podpisem smlou­vy na Opencard, byl odsouzen k trestu odnětí svobody v době trvání 3 a půl roku. Zatím jedinými odsouzenými v celé kauze jsou dva úředníci Magistrátu, žádnou ná­hradu škody Praze soud nepřiznal! Pojďme se podívat na to, jak se Bémovi podařilo z Prahy vysát peníze na problémový projekt.

Jak Bém protlačil prokletý projekt Opencard?

Celá kauza začala v roce 2006, kdy v Praze vládla koalice ODS a ČSSD. V čele stran stáli primátor Bém (ODS) a jeho náměstek Hulinský (ČSSD). Bém s Hulinským naprosto nereálně slibovali, že Opencard bude ziskový projekt. Bém zastupitele oslňoval, že město na projektu vydělá miliardu korun a po­staví za to novou stanici metra. Bém však zastupitelům zamlčel klíčovou věc, a to že by za jednu kartu mu­selo město od každého občana vybrat 1500 Kč! Občan by např. musel platit 50 korun měsíčně udržovací poplatek jen za to, že má kartičku v peněžence. Tento předpoklad uvedený v materiálech pro za­stupitelstvo byl zcela nereálný a v případě prosazení by patrně vedl k velmi rychlé defenestraci všech zastupitelů. Když Bém vystupoval jako svědek u soudu s úředníky, dobře to věděl. Před soudem uvedl, že mu od počátku bylo jasné, že projekt skon­čí ve ztrátě. Navzdory tomu Bém zastupi­tele konejšil, že Opencard bude pohádkově vydělávat. Opencard navždy bude mít punc projektu, který byl protlačen podvodem.

Zfixlovaná zakázka na Opencard

Praktická realizace projektu Opencard byla snad ještě horší. Pavel Bém na zastu­pitelstvu sliboval „jedno velké, transpa­rentní výběrové řízení“, k čemuž však nikdy nedošlo. Na tvorbě zadání se podílela společnost Haguess, která zakázku nakonec i dostala. Haguess jako jediná předložila nabídku, ačkoliv zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 32 firem. Zadávací dokumentace byla účelově vytvořena tak, aby se zakáz­ky mohla účastnit právě a pouze společnost Haguess. Hodnotící komise v zápise o průběhu výběrového řízení uvedla, že nabídku této společnosti po věcné stránce nehodnotila. Tato nabídka ani neodpovídala zadávací dokumentaci. Přesto Rada Pavla Béma přidělila hlasy ODS a ČSSD v roce 2006 zakázku na vytvoření kartového centra společnosti Haguess. Bém si vzal osobně Opencard do své působnosti. Stojí za to si všimnout toho, že právě zadání zakázky způsobilo budoucí problémy projektu Opencard. Za prvé se Praha tímto okamžikem stala rukojmím zmíněné firmy, protože do budoucna mohla kupovat jen od Haguessu. Kdyko­liv se zvýšil počet karet v systému, musela Praha zaplatit za nové licence, nejméně 100 Kč za jednu kartu. Tak v praxi vypa­dala „otevřenost“, kterou Bém sliboval. Problému si ale nikdo nevšiml, protože zakázka byla schválena těsně před volba­mi do zastupitelstva, takže nikdo nedával pozor.

Očekávání, že Opencard bude finan­covaná z evropských peněz a bude odpo­vídat celostátním standardům, se nenaplnila. Praha se pustila do projektu sama, takže nesla všechna rizika. Elektronickou peněženku, kterou Praha zaplatila, Haguess vůbec nedodal. Zadávací dokumentace byla šitá na míru Haguessu, kte­rý ji sám vytvořil, a cena byla předražená.

Soudce Městského soudu v Praze Sotolář, který měl kauzu na starosti, k to­mu v rozsudku uvedl: „vedoucí projektu ani tvůrce zadávací dokumentace neví o žádné analýze, ze které by navrhovaná cena vycházela. K přiměřenosti a obvyk­losti cen nabízených společností Haguess znalci uvedli, že nabízené ceny nebyly přiměřené ani obvyklé.“ Přes to všechno Bém a spol. zakázku Haguessu přiklepli a způsobili tak Praze škodu ve výši nejméně 80 milionů. Ana­lýza Pirátů dospívá k závěru, že jasnou odpovědnost za start chybného projektu měli primátor Pavel Bém (ODS), jeho ná­městek Petr Hulinský (ČSSD) a jejich kumpáni. Projekt za 160 milionů mělkontrolovat předseda kontrolního výboru František Hoffman (KSČM). Žádnou re­álnou kontrolu plnění usnesení zastupitel­stva neprovedl, jen objednal několik formálních posudků. Později se dokonce přiznal, že Bémův kmotr Roman Janou­šek je jeho kamarád.

Chceme postavit viníky před soud, aby městu uhradili škodu.

Státní zástupkyně Máchová pravé vi­níky kauzy nepostavila před soud, prý pro nedostatek důkazů. To se nelíbilo soudci,který prohlásil, že před soudem stanuli pouze úředníci, zatímco zodpovědní poli­tici nikoliv. Nelíbilo se to ani vyšetřovací komisi sněmovny, která podala na Máchovou trestní oznámení pro maření vyše­třování.

Proč státní zastupitelství v kauze neko­ná? Je veřejné tajemství, že citlivé kauzy pražské politické mafie zametal vrchní státní zástupce Libor Grygárek, který byl rovněž v kontaktu s Bémovým kmotrem Janouškem. Pomohl mu zamést pod koberec dopis Švýcarské policie, která v cizině zajistila konta s obratem 2 miliardy korun. Chobotnice je ale patrně větší, pro­tože ani po vyhození Grygárka poli­cie počátek kauzy Opencard řádně nevyšetřuje. Naopak začala pronásledovat občanské aktivisty, kteří na to upozorňují. Rozhodně proto nelze spoléhat, že policie dotáhne kauzu do konce. Praha ale může sama podat na viníky kauzy Opencard normální žalobu, aby vi­níci uhradili škodu. Piráti proto zaslali svou analýzu a všechny podklady primátorce Adrianě Krnáčové (ANO 2011). Požádali ji, aby Rada připravila vedle trestního oznámení na Pavla Béma a spol. v kauze Opencard i civilní žalobu na náhradu škody. Primátorka má tak jedinečnou šanci vy­lepšit si pověst a ukázat, že se nebojí po­stavit gaunerům. Pokud však Krnáčová neprošetří nárok Prahy na náhradu škody vůči Bémovi a spol. v kauze Opencard, bude za ni nést spoluodpovědnost.