Dopis se seznamem otázek, které je nutno v průběhu dalšího vyšetřován zodpovědět, který odeslal Oleg Storčevoj mezinárodní vyšetřovací komisi.

Avatar
Původní autoři

vybral a  přeložil JF
4.11.2015  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Náměstek vedoucího Federální agentury letecké dopravy a zplnomocněný představitel Ruské Federace pro účast na vyšetřování okolností a příčin katastrofy letounu Boeing-777 aerolinek Malaysian Airlines – Oleg Storčevoj odeslal mezinárodní vyšetřovací komisi dopis se seznamem otázek, které je nutno vyjasnit v průběhu dalšího vyšetřování, a o kterých by vyčerpávajícím způsobem měla referovat Závěrečná zpráva.
Ta byla oficiálně vydána o necelé 3 týdny později – tedy 13.10. a bude zajímavé se podívat, co ruský představitel ve styku ke komisi požadoval. Každý sám si následně může zodpovědět otázku, jak Zpráva tyto ruské a logické požadavky zohlednila. Kosa je vyhodnotila tak, jak ona sama Závěrečnou zprávu a její závěry pochopila.

V první řadě je nutno podle Storčevého provést následující akce:

1. Poskládání prvků konstrukce letadla, analýza poškození částí letadla a možných zdrojů poškození. To je obvyklý a povinný a prvek vyšetřování.

Názor Kosy: Provedeno nedostatečně -nejexponovanější kusy trupu jednoznačně chybí. je zřejmé, že se z trosek letounu nesebralo zdaleka všechno, co se sebrat mělo, zejména v klíčové oblasti kabiny.

2. Hledání kovových střepin na místě katastrofu a v troskách letadla, čalounění křesel a podobně.

Provedeno i když není jasné, zda se hledaly střepiny v čalounění sedadel. Zpráva tvrdí, že se nenašly jinde než v kabině.

3. Patologická a anatomická expertiza zahynuvších cestujících a členů posádky včetně hledání kovových střepin a jiných cizorodých objektů a materiálů.

Provedeno

4. Zkoumání dat ukrajinských pozemních radiolokačních prostředků včetně vojenských, včetně dat primárních radiolokátorů o pohybu letadla počínaje jeho vstupem do vzdušného prostoru Ukrajiny.

Nesplněno – díky neochotě ukrajinské i ruské strany předat primární data

5. Zkoumání hovorů posádky v kabině ze zapisovače hlasů v kabině.

Provedeno. S podivnými výsledky, které nechávají otevřenou celou řadu otázek. Viz včerejší článek na toto téma.Zprávou dodaný výsledek je krajně podezřelý

6 Zkoumání radiové a telefonické komunikace dispečerů dněpropetrovského střediska řízení letového provozu:

* s „vojenským sektorem“ nebo se silami protivzdušné obrany Ukrajiny

* s posádkami letu SIA351 (Singapore) a AIC113 (India)

* jiné hovory uvnitř dispečerského střediska

Zpráva o tomto nic neuvádí. Dokonce se nezmiňuje, že by tyto záznamy, které okamžitě zabavila SBU, vůbec měla k dispozici.

7. Získání a analýza informací o letech vojenských letadel v oblasti ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny a v místě pádu letadla.

Podle Kosy neprovedeno.

8. Získání, analýza a prověření informací od ukrajinské strany o plánovaných a provedených odpalech ukrajinských raketových PVO systémů (jak cvičných, včetně imitace odpalu, tak i s bojovými cíli), včetně místa dislokace příslušných sil a prostředků.

Podle Kosy neprovedeno.

9. Získání a analýza svědectví o skutečné přítomnosti a umístění protiletadlových řízených raket, všech protiletadlových komplexů v držení ukrajinských vojenských sil.

Podle Kosy neprovedeno.

10. Získání a analýza dat jiných stran, které se účastní sledování radiolokačního provozu v oblasti – družic USA, sledovacích prostředků NATO (výzvědných letounů AWACS) a sledovacích prostředků Ruské Federace.

Zpráva se zmiňuje pouze o AWACSech s tím, že nemají žádná data, vážící se ke katastrofě. Žádná data ze špionážních satelitů nebyla poskytnuta a podle některých pramenů – viz John Helmer o ně Komise ani nežádala!

Kromě toho je nutno prozkoumat následující data:

V části analýzy letového provozu:

11. Zápisy rozhovorů orgánů řízení letového provozu Ukrajiny s posádkami letadel a s okolními středisky řízení letového provozu.

Názor Kosy: Pravděpodobně splněno, alespoň částečně.

12. Hovory pilotů vojenských letadel s vojenským sektorem a mezi sebou v oblasti ozbrojeného konfliktu a v místě pádu letadla

Názor Kosy: Neprovedeno!

13. Denní plán letů ukrajinského vojenského letectva dne 17.7.2014

Názor Kosy: Neprovedeno!

14. Data prostředků přímého řízení vojenských letadel, ktera se nacházela v této oblasti

Názor Kosy: Neprovedeno!

15. Informace o pokynech, které orgány organizace leteckého provozu Ukrajiny obdržely od letecké administrace Ukrajiny v souvislosti s omezením používání vzdušného prostoru (vydání NOTAM) v oblastech Doněcka a Luhanska, a také o procedurách součinnosti s posádkami letadel a orgány protivzdušné obrany Ukrajiny.

Názor Kosy: Provedeno

16. Svědectví letadel, které v den katastrofy prolétávaly stejnou oblastí, o možných poruchách v práci palubního a pozemního navigačního vybavení.

Názor Kosy: Neprovedeno nebo nezjištěno nic mimořádného, co by bylo podstatné pro formulování Zprávy.

V části radiolokačního provozu:

17. Informace o sestavě a provozuschopnosti ukrajinských pozemních radiolokačních prostředků

Zpráva nic takového neobsahuje.

18. Informace o kontrole užívání vzdušného prostoru v dané oblasti silami protivzdušné obrany Ukrajiny a zda se taková kontrola provádí, včetně rozhovorů mezi středisky protivzdušné obrany

Zpráva nic takového neobsahuje.

19. Informace o radiolokačním sledování letadel dne 17.7.2014 v oblasti pádu letadla a v místech dislokace příslušných vojenských sil Ukrajiny.

O pádu MH 17 ano, o vojenských letadlech ne.

20. Analýza dat, poskytnutých dříve ministerstvem obrany Ruska, a aktivaci radiolokačních středisek v době, blízké času katastrofy.

Názor Kosy: data byla ruskou stranou poskytnuta ale komisí byla ignorována.

V části přípravy letu a letadla:

21. Informace o průběhu přípravy posádky letadla k letu (včetně svědectví o informovanosti posádky o platných NOTAMech, o plánované trase letu a také o příčinách možných změn v plánu letu). Kromě toho je nutno prostudovat otázky plánování daného letu malajsijskou stranou, včetně statistických dat o předchozích letech po trase letu MH17.

Názor Kosy: provedeno bezezbytku.

22. Informace o dříve se vyskytnuvších výpadcích a poruchách, otevřených bodech MEL (nedostatečnost nebo nesprávnost jakéhokoli vybavení ze sady minimálně nutného) zejména v části navigačního vybavení.

Názor Kosy: provedeno bezezbytku.

23. Informace o organizaci letové bezpečnosti při přípravě a provedení daného letu (prohlídka cestujících, zavazadel a nákladu, přítomnost pro přepravu nebezpečného nákladu).

Názor Kosy: provedeno bezezbytku.

V části zkoumání palubních zapisovačů:

24. Je třeba dokončit analýzu dat DFDR (digitální zařízení zápisu dat letu) a CVR (zapisovač hlasů v kabině) a zvláštní pozornost věnovat na provozuschopnost navigačního vybavení a parametry dráhy letu.

Názor Kosy: prezentované výsledky analýzy zapisovačů jsou extrémně chudé a podezřelé.

* Z nejméně 88 parametrů, které musí (podle US standardů) zaznamenávat zapisovač FDR, jich bylo poskytnuto jen 9 (!).

* Podezřelá je okolnost, že po čase 13:20:03 jsou na záznamníku rovné čáry, což znamená, že byl odpojen od přísunu dat ale ne od napájení – pak by tam ty čáry nemohly být.

* Z toho plyne, že presentovaný obrázek je zřejmě „lidová tvořivost“

* Po výpadku napájení zapisovač určitě několik milisekund „dobíhá“, jak klesá napájecí napětí. Přitom je stále schopen zaznamenávat a FDR letu MH17 tedy byl schopen zaznamenat extrémní síly, které v oněch milisekundách na letoun působily.

* další podivnosti by určitě mohli odhalit odborníci na tyto zapisovače a jejich umístění v letounu

* požadavek v bodu 24 má zřejmě něco takového na mysli

Dodatečná námitka Kosy:

Narážky na navigační zařízení letounu (v bodech 16, 22 a 24) naznačují, že mohlo hrát důležitou roli v případu. Ruské a ukrajinské zdroje se výrazně rozcházejíí o míře vybočení MH17 z kursu (Ukrajinci: 9.5km, Rusové 16km), což nasvědčuje tomu, že odbočení z kursu mohlo hrát nějakou klíčovou roli. Mohly být navigační prostředky letounu úmyslně rušeny?—-

Vlkův dodatek:

Tímto bych, momentálně, pokládal téma Závěrečné zprávy o vyšetřování sestřelu MH17 za vyčerpané a uzavřené. A dále bych v něm nepokračoval, pokud se neobjeví nějaké zcela nové skutečnosti zásadního charakteru ověřitelně objektivního charakteru. Tím nemyslím nové hypotézy k případu, nové interpretace Závěrečné zprávy a další spekulace, které se jistě budou i nadále jen rojit. Tohle není doménou Kosy a ta to ráda přenechá jiným. V mnoha a mnoha článkům k Závěrečné zprávě a seriálem závěrů ze zprávy a nakonec i posledními čtyřmi články /dva od Johna Helmera/ jsme nejspíše pokryli celé spektrum ověřitelných výstupů ze Zprávy a jistě zachytili i největší otazníky, na které Zpráva neposkytla odpověď vůbec nebo jen nedostatečně. Při této příležitosti chci ještě jednou poděkovat JF za olbřímí práci, kterou ohledně Závěrečné zprávy vykonal, jakož i za trpělivost, kterou měl se mnou v interních, neveřejných debatách. Děkuji !!!!

Vlkův další dodatek:

V úterý ráno se na internetu objevily informace, viz třeba

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/385211-satelit-v-dobe-padu-ruskeho-airbusu-zaznamenal-tepelnou-stopu.html

že americký satelit zaznamenal u právě zříceného ruského Boeingu na Sinaji tepelnou stopu. Přišla s tím americká televize CBS s odvoláním na své zdroje. Klidně se může ukázat, že zdroj nebyl spolehlivý a že to byla kachna. Ale také to zrovna tak může být pravda.

V každém případě už jen výskyt a zveřejnění podobné informace říká to, co je zřejmé od první vteřiny po sestřelu MH17 – totiž, že pokud měla některá z velmocí v kritickém okamžiku nad územím Donbasu špionážní satelit a nikdo nepochybuje, že je tam měly nejspíš jak USA, tak Rusko a dost pravděpodobně ještě někdo další, pak by k objasnění příčiny tragedie a zejména určení viníka stačilo vyhodnotit materiály, které zachytil. Vše ostatní jsou naprosto zbytečné a nepodstatné tanečky. Protože jestliže americká družice má nějakou tepelnou stopu nad Sinají, tím spíše je musela nějaká jiná zachytit nad východní Ukrajinou.

Už z tohoto titulu nemá další pitvání Závěrečné zprávy další smysl. Dokud se neobjeví nové, hmatatelné a ověřitelné informace.