Jste si jistí svým jističem?

Avatar
Původní autoři

– StanFred –
9.11.2015  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Autoři Kosy tímto upozorňují na další chystané zdražování elektrické energie, které na chudé domácnosti dopadne víc než na lépe situované. A protože jde o opatření související s “obnovitelnými zdroji energie” a zároveň o opatření nepopulární, jsou fakta před veřejností tajena. Co kdyby se dolních 10 milionům našich občanů, na které zdražení podobné “dani z hlavy” dopadne, naštvalo?!


Jsem průměrný člověk, občan se svými každodenními starostmi a radostmi. A v této obyčejnosti jsem se dostal ke článku na serveru solarninovinky.cz. Přiznám se, že asi podobně jako u většiny lidí v tomto státě při slovech „solár“, „fotovoltaika“ či „obnovitelné zdroje“ se mi také lehce ježí porost na celém těle. Víme proč – ať už to byl záměr nebo ne, parlament schválil zákony (180/2005 Sb. a poté 165/2012 Sb.), které zcela nepochopitelně zvýhodňují a garantují investice do ekologických zdrojů energie. A protože tyto garance něco stojí, od roku 2010 se vymýšlí, kde na to vzít peníze.

Zmiňovaný článek s lehce hysterickým názvem „Výzva: Připomínkujte “tarifní revoluci”, která způsobí “šokovou kůru” pro domácnosti“ (který už mimochodem na serveru není k nalezení, což můj zájem ještě zvýšilo) informoval, že Energetický regulační úřad (ERÚ) nedávno zveřejnil koncept nového tarifního systému (NTS) v elektroenergetice, který bude spuštěn s platností od 1. ledna 2016. Z návrhu NTS vyplývá, že NTS dramaticky postihne české domácnosti absurdní fixní platbou příspěvku na podporované zdroje energie – a to dle hodnoty hlavního jističe. Tedy nikoli tak, jak to známe ze současnosti, kdy podle množství odebrané elektřiny platíme silovou energii, distribuci, systémové služby, činnost operátora trhu (OTE) a podporu výkupu energie z obnovitelných zdrojů (OZE).

Pravda, zapomněl jsem na fixní platbu, která již funguje dávno – platbu za odběrné místo. Podle návrhu NTS se však podpora výkupu OZE bude v budoucnu platit právě formou „paušálu“. A rozhodně to nemá být málo. ERÚ navrhuje hodnotu 21,98 Kč/A/měsíc/fázi. To znamená, že ať se budou lidé snažit šetřit elektřinou sebevíc, nebude to vůbec nic platné. Napadá mne paralela, kdy by se platilo vodné a stočné nikoli podle spotřeby vody, ale podle světlosti trubek a rour vedoucích do bytů a domů.
Příklad (počítána pouze složka na podporu OZE):

Byt v bytovém domě s elektro vytápěním, jistič 3x25A, spotřeba cca 5MWh/rok
Současný stav: 5MWh x 495 Kč plus DPH = 2995
(pro srovnání – v sousedním Německu je plánovaná výše pro rok 2016 na podporu OZE ve výši 1720 Kč/MWh, tedy stejná domácnost za rok zaplatí 10234 Kč). 

Dle návrhu NTS: 3 x 25A x 21,98 x 12 měsíců plus DPH = 23936 Kč!

Kdo jezdíte na chatu a chalupu, určitě používáte sekačku, svářečku, nějakou tu troubu nebo třeba fukar na seno. Všechny tyto spotřebiče vyžadují mít hlavní jistič alespoň 20A. Nejsou ovšem využívány často, takže spotřeba elektřiny na chalupě nebývá oproti celoročně obývaným bytům a domům vysoká. Bohužel paušál na podporu OZE zaplatíte v plné výši.

Proč tohle všechno?

Na podporu OZE je vypláceno ročně okolo 40 mld. Kč (2013 37,5 mld., 2014 40,6 mld., 2015 cca 44 mld.) přičemž stát částečně přispívá z rozpočtu (2013 11,7 mld., 2014 15,7 mld., 2015 15,7 mld., 2016 22 mld.)
Zbytek hradí spotřebitelé. Můžeme se pouze domnívat, co vedlo poslance ke změně energetického zákona, který přináší výše uvedenou změnu a co vedlo EZÚ k návrhu, jak jej představuje na svých webových stránkách. Zda energetická lobby, snaha státu ještě více utáhnout opasky občanům nebo snížení zatížení a tím zlepšení konkurenceschopnosti podniků. Možný důvod je i ve státní firmě ČEZ, jejíž zisk (ať už kvůli neustále klesající ceně elektřiny nebo nepovedeným expanzím na zahraniční trhy) od roku 2009 neustále klesá (2009 52 mld., 2014 29,5 mld.) a stát jako hlavní akcionář se snaží najít výpadek příjmů. Určitě bude argumentováno i harmonizací s legislativou EU. Co je ale fakt, že návrh na NTS lze dohledat na stránkách ERÚ. Každý, kdo má zájem, si jej může přečíst a udělat si vlastní názor. I přes to, že ministr Mládek po hlasování o novele energetického zákona prohlásil, že „dopady na domácnosti by neměly být nijak dramatické“.

Dlužno podotknout, že v zákoně je prozatím stále pojistka, která představuje zastropování částky kdy maloodběratel zaplatí maximálně 495 Kč za odebranou MWh. Toto řešení je údajně zvoleno kvůli tomu, aby ČR nemusela povinně dovážet zelenou elektřinu ze zahraničí. Její odběratelé v ČR by totiž žádali o vratku již zaplaceného poplatku na podporu OZE, což by mohlo vést k různým machinacím. Naskýtá se otázka, na jak dlouho je v zákoně ona pojistka plánována.

Do 11. listopadu do 12 hodin je možné psát připomínky k návrhu NTS, který je k dispozici na adrese http://www.eru.cz/-/verejny-konzultacni-proces-k-navrhum-cenovych-rozhodnuti-v-elektroenergetice
 
O změně na účtování za jistič pojednává článek 4.1.b) z prvního PDF na stránce.

StanFred

Dovětek:
Ještě pár slov k ERÚ. Byl zřízen v roce 2001 jako nezávislý úřad pro regulaci, ochranu zájmů spotřebitelů a zákazníků a další činnosti se vztahem k energetice. V poslední době je o něm slyšet zejména kvůli osobě jeho předsedkyně – ing. Vitáskové, která na jednu stranu čelí vyšetřování za jmenování JUDr. Vesecké, či za ukončení přezkoumání vydání podezřelých licencí na dvě velké solární elektrárny. Na druhou stranu podala trestní oznámení na bývalé vedení ERÚ, které mělo kvůli navrženým vysokým podporám na OZE způsobit několikamiliardovou škodu. Podle policie však v dané věci nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Poslední výrok předsedkyně ERÚ ze začátku listopadu je v souvislosti s možným nevypsáním podpory na OZE, protože ČR zatím stále nezískala oprávnění pro poskytování podpory pro OZE ve formě tzv. notifikace v Bruselu. Zákony o podpoře OZE totiž potřebují být pro svou platnost schváleny Evropskou komisí.

Vlkův dovětek:

Když jsem dostal první mail s upozorněním na problém a jeho možné kolosální dopady na naše peněženky a vyzval dnešního autora k sepsání samostatného článku, netušil jsem , zda jej opravdu napíše. Takže mi přišlo jako nutné začít ověřovat skutečnosti. Mám sice vystudovanou techniku se specializací Výroba, rozvod a užití elektrické energie , čili téma by mi mělo být velmi blízké, ale tuhle profesi jsem jaksi nikdy nedělal. Okamžitě tedy šel mail na toho z kosířů, kterého znám ze všech z vás, co na Kosu chodíte, určitě nejdéle – však se s Pepou známe od 1.9.1965…. A on byl v energetice ještě nedávno velmi exponovaně činný. Se žádostí, aby mi ta data přezkoušel a okomentoval. Že jako to chci pustit na Kosu a nehodlám se blamovat.
Dost dlouho bylo ticho a pak zazvonil telefon a Pepa mi stručně sdělil – hele vlkouši, něco se peče. Ale nikdo nechce o tomhle mluvit. Všichni jako by oněměli. Materiály, které ještě nedávno visely na internetu jsou staženy nebo neúplné. Schází konkrétní údaje. V tomhle ti nepomohu….

Takže když ani dříve vysoce postavený člověk v branži nemůže prorazit k informacím, tak se nejspíš opravdu něco děje. Řekl bych.
Všechno jaksi tenduje k jednoduchému závěru – že zkrátka někdo si zcela vážně pohrává s myšlenkou hodit platby solárním baronům na lidi. Nasvědčovalo by tomu i opakované vystupování zástupců firemní sféry ve sdělovacích prostředcích, kde si mnohočetně stěžovali na to, že elektrická energie je v ČR drahá a jim nákladově zatěžuje výrobu. Že v Německu dostaly zejména velké firmy ze zákona úlevu na ceny energií, tak aby nebyly zatěžovány platbami za solární byznys. U Němců s tím nemám osobní problém. Jednak to nezatěžuje moji peněženku, ale hlavně oni se v tzv. obnovitelné energii vidí. A když s ev ní vidí, tak at si ji zaplatí. Jenže ten výpočet v článku za platbu za hodnotu jističe je děsivý. Nevidím sebemenší důvod, proč by firmy měly mít nějaký pardon a já to naopak za ně měl zatáhnout, když jsou spotřebitel zrovna jako já. Ostatně – za megawattu už takhle platí daleko nižší cenu než já, z titulu velkospotřebitele.
Ačkoli jsme se zařekl, že diskuse jen velmi zřídka a pokud možno vůbec, k tomuhle ji prostě otevřít musím. Nebot věřím, že se do ní zapojí ti, kteří mají k validním informacím k danému problému blízko a vnesou do toho jasno. Výkřiky o spiknutí politiků, komplotu Bruselu mne nezajímají. Ale konkrétní sdělení, co a jak a jestli ten výpočet z hodnoty jističe opravdu vážně zvažují a s jakými omezeními, tak to naopak je interesantní velmi. A doufám, že se to v diskusi objeví.

Vlkův druhý dodatek:

Ledva jsem tenhle článek dopsal a dal do zásobníku, mrknu na mail a on zase Pepa. A posílá tenhle link.
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cesky-prumysl-usetri-stamiliony-snizenim-prispevku-na-zelenou-energii-1242593
Který potvrzuje všechno, co je v článku napsáno:

1 – že opravdu je připravována platba za tzv. rezervovaný výkon
2 – že to má především hodně a hodně ulevit podnikům
3 – že prý budou platby obyvatelstva zastropované a prý budou platit nanejvýš tolik jako doposud.

Jenže proč to tedy předělávají? Proč neupraví nějak jen tarify pro firmy a obyvatelstvo nenechají na pokoji? Člověk si automaticky řekne – proto, že počítají s tím, že ji v příhodném čase, nejspíš salámovou metodou – zvednou!
Bacha na ně!

Nicméně mám také dobrou zprávu. Spotřebitelský časopis d Test se rozhodl, že vstoupí na pole elektronických aukcí energií pro malospotřebitele.
Je to naprosto jednoduchá premisa – soustředí kolem sebe zájemce, kteří mají zájem o levnější dodávky proudu nebo plynu, či nejlépe obojího, sebere jejich údaje o roční spotřebě a další nutné detaily a  o celkový objem dodávek nechá elektronicky, v určitém okamžiku, soutěžit všechny dodavatele plynu a elektřiny, kteří projeví zájem. Nejlevnější dodávka vyhrává a vítěz bude mít povinnost se zájemci, které dTest zastupuje, uzavřít dodavatelskou smlouvu. Privátní účastníci aukce, organizované d Test naopak budou mít možnost, nikoli povinnost(!), smlouvu dodavatele akceptovat.

Pro mne nejlepší nabídka na to jak získat opravdu dobré podmínky od dodavatelů energií na současném českém trhu. Sám bych to využil, ale bohužel o pár dní dříve jsem podepsal smlouvu s jiným organizátorem takové aukce. Bohužel proto, že podmínky nejsou tak příznivé pro mne jako privátní osobu. Mám povinnost vysoutěženou smlouvu povinně, pod sankcí akceptovat. Vedle toho d Test je pro mne osobně naprostá jistota, pokud jde o férovost a transparentnost aukce.

Takže pokud nejste momentálně vázáni nějakou tvrdou smlouvou k nějakému dodavateli energií – neváhejte! 

Detaily naleznete zde:
https://www.dtest.cz/clanek-4713/chceme-vyhodnejsi-energie

Ilustrace – bardie.cz