Občanům na vědomí: V příštích volbách zapomeňte na ČSSD!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
30. 11. 2015
Nevím, jestli je zapotřebí připomínat předvolební sliby ČSSD, potažmo sliby, plynoucí z prohlášení vlády pokud se jedná, obecně řečeno, o problematiku církevních restitucí. Mj., že se ČSSD jako vítěz voleb postará o revizi církevních restitucí, ba dokonce že se postará o revokaci zákona o církevních restitucích a podobná silná slova, na která bohužel velká část občanů, voličů ČSSD naletěla. 


Pravda, i ostatní občané se tak nějak utěšovali slibem, že se skandálními a nechutnými církevními restitucemi, které šly těžce na vrub českých daňových poplatníků, že se nová vláda v čele se Sobotkou (ČSSD) do restitucí zahryzne a napraví zlo k dobru občanů. Že se tak dosud nestalo a že se vláda a premiér Sobotka této problematice usilovně vyhýbá, není třeba zdůrazňovat. K tomu je potřeba dodat několik informací.

Předně, že jakkoliv bylo církvi vráceno nemalé množství nemovitého majetku, že jim byly (a i nadále jsou) vypláceny miliardové náhrady, přesto ještě koaliční vláda ročně na činnost církve přispívá cca 160-170 miliony korun na mandatorní výdaje a platy kněží! Jak už v jiných souvislostech bylo poukázáno na případy, kdy z důvodů údajného nedostatku finančních prostředků se nedostává tu na dětské Klokánky, tu na těžce nemocné děti, tělesně postižené atd., atd., ale na platy kněží se miliony vždycky najdou.

Aby toho nebylo málo, podle dosud nepotvrzených informací, česká vláda údajně schválila poskytnutí 200 milionů korun římsko-katolické církvi skrze její neziskovou organizaci Charita ČR, aby naučila tisíce migrantů (které například Německo chystá vrátit i do ČR) tomu, co je to demokracie, aby jim zajistila byty, rekvalifikace, sociální dávky a výdaje na nejnutnější životní potřeby. Naprosto bez povšimnutí prošel fakt, že česká vláda vybrala tuto vatikánskou neziskovku bez výběrového řízení, což v souvislosti se zákonem o transparentnosti výběrového řízení je postup a rozhodnutí vlády naprosto neúnosné, nicméně nepřekvapující.

Kdyby to byl jediný případ, byla by to senzační kauza , ale ona je to již zaběhlá praxe, proti které se bojuje jen a pouze „jako že“, ale v podstatě ani není seriozní snaha se ke skutečnému výsledku dopracovat. Je tedy jasné, že sociálně slabé rodiny, matky samoživitelky, rodiny s těžce nemocnými dětmi , osoby s tělesným postižením a řada dalších budou muset i nadále jako bezdomovci vybírat kontejnery a sbírat víčka od PET lahví a spoléhat na milodary nadací a charit. Muslimská pakáž (obecně vzato) bude mít přednost před vlastními ubožáky, díky vřelému, srdečnému cítění přizdisráče Sobotky a těch, kteří mu zametají cestičku.

Z toho plyne výzva pro potenciální voliče ČSSD, aby až přijde čas a doba jejich rozhodování, komu dát nebo nedat hlas, aby na tyto skutečnosti nezapomněli, aby jim dali jasně na srozuměnou, že planých slibů a podvodů na voličích již bylo dost.

Společnost se bez ČSSD zcela jistě obejde, i když není záruka, že se podobné kreatury v jiných stranách znovu neobjeví. Bylo by proto záhodno uvažovat o eliminaci vlivu politických stran na život společnosti, které žijí a těží ze státních peněz, tedy peněz nás občanů. Politické strany, potažmo politici nejsou pro občany přínosem, ale přítěží. Tak lidé nezapomeňte, volby se blíží, je to na nás, občanech!