Halík cituje Bibli jako satan na poušti

Avatar
Původní autoři


Timotej,  katolický (pravověrný) biskup
12. 12. 2015 (zasláno redakci)
Halík básní o tom, co je krásného a moudrého v Koránu a obviňuje křesťany, že to nechtějí vidět. Současně se snaží přimět křesťany, aby si na základě jeho manipulačního citování Starého zákona „pokorně“ přiznali, že křesťanství může být pranýřováno jako krvežíznivé. Jeho diletantské odvolávání se na Bibli je v témž duchu, jako když ďábel citoval Kristu na poušti takzvaně pravdivě Bibli. 

Ježíš tomuto heretickému teologovi a religionistovi řekl: „Nebudeš pokoušet Hospodina, svého Boha“, a pak mu kategoricky přikázal: „Odejdi satane!“ Totéž by dnes Kristus řekl Halíkovi, který má s tímto pouštním démonem jednotu ducha.

Citace o roztříštění lebek malých dětí o skálu jsou v Halíkových ústech hrubou manipulací. On dobře ví, že tento výrok Starého zákona se na křesťany vůbec nevztahuje. Halíkův výklad Bible není v duchu apoštolského učení a tradice pravověrných učitelů církve, ale je to interpretace sektáře a heretika, který se navíc rouhá Bohu a hřeší proti Duchu svatému nejtěžším hříchem. V křesťanství žádné rituální vraždy neexistují, každý ví, že je to největší zločin. V křesťanství platí přikázání Desatera: „Nezabiješ!“ A navíc Ježíš v horském kázání jde až k duchovnímu kořeni tohoto přikázání. Kořenem každé vraždy je nenávist a hrubá lež.

Halík cílevědomě zamlčuje, co muslimové realizují na tzv. kafírech (křesťanech a nevěřících). Mají příkaz jim rituálně odřezávat hlavy a to dodnes věrně činí (viz genocida v Arménii před 100 lety, před 3 léty v Nigérii vyvraždění celé vesnice za křiku „Alláh akbar!“, rituální teroristické útoky v Paříži, letecký teroristický útok nad Egyptem…).

Halíkovo tvrzení, že křesťanství a islám mají stejného Boha, je lží. Křesťanský Bůh nežádá rituální řezání krků těm, kteří nejsou křesťany; rituální zabíjení žádá na základě Koránu islám. Boží Syn nikde v evangeliu nevyžaduje žádný džihád, naopak, slovem i příkladem nás učí za druhé i život položit (J 15,13). Vždy byli, i dnes jsou, falešní křesťané jako koukol v pšenici (viz Mt 13,24n). Dnes okupovali nejvyšší místa v církvi a tvrdí, že máme s muslimy stejného boha. Halíkovští pseudokřesťané pod vedením pseudopapeže Františka zvou islamisty do Evropy, protože by sami nejraději pravověrným křesťanům i morálním lidem podřezali krky. Skrytě doufají, že islamisté to učiní za ně.

Halík proto pokrytecky tvrdí, že islám je mírumilovné náboženství a že my to nechceme uznat a nechceme to vidět… Vidí to jedině on, který za každých okolností vytrvale bojkotuje realitu, protože má vyšší osvícení z kóanu. On vidí i neviditelné a slyší i neslyšitelné a „zároveň je tím a oním“… On tvrdí, že je zároveň buddhistou i křesťanem, dnes už je dokonce i muslimem, protože všechno prý je jedno. Proto s nadšením také přijímá módní gender, v němž už se cítí být i mužem i ženou zároveň. Kdo toto jeho vyšší poznání nechápe, ten prý je primitiv, který všechno vidí černobíle.

Jak může Halíkovy Bohorouhačské výroky a manipulace propagovat server katolického týdeníku? Je to zřejmě důkazem, že má stejného ducha jako Halík, tedy heretického, ale i vlastizrádného.

To, co hlásá Halík, není křesťanstvím. On jen zneužívá – podobně, jako nějaký sektář – určité citáty z Písma ke svým slizkým a zločinným záměrům. Je tragedií, že ani kardinál Vlk ani kardinál Duka, nenašli tolik odvahy, aby zveřejnili exkomunikaci Halíka z církve, kterou 29. 6. 2008 vyhlásil pravověrný synod biskupů na Ukrajině. Tím oba kardinálové, Vlk a Duka, nesou hlavní vinu za všechny Halíkovy zločiny proti církvi i národu!

Heslem katolického kněze a mučedníka Jana Husa bylo: „Hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu…“. Halík naproti tomu hledá lež, učí lži a miluje lež. Tím neslouží Kristu, ale antikristu. Po ovoci dnes každý pozná: není služebníkem Boha, ale ďábla – satana a v jeho duchu cituje Bibli. 

autor obrázku: Petr Ďoubalík