My Slované jsme úžasný a mocný národ a naši nepřátelé to moc dobře vědí!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
6.12.2015 blog idnes
Slované spojme se a budeme svobodní a neporazitelní!!! Nemusíme posluhovat Němcům a Američanům, je nás dost na to, abychom si mohli určovat vlastní zákony a pravidla!

V historii jsme mnohokrát jako jeden velký národ prokázali, že dokážeme přežít všechny strasti a zvítězit nad každým nepřítelem! Nesčetněkrát někdo chtěl slovanské národy zotročit, podrobit si je, nebo dokonce vyhubit. Nikdy se to však nikomu nakonec nepovedlo a jen díky naší slovanské velkodušnosti, která se snoubí s odvahou, kterou nosíme hluboko ve svých srdcích spolu s láskou k rodině a vlasti, jsme oněm dobyvatelům poté, co byla jejich vojska poražena, nevzali jejich životy a zemi, tak, jako to chtěli udělat oni nám!

Naše slovanské národy zastavili v minulosti Turky, Švédy, Francouze i Němce, islamisty, barbary, křižáky, napoleonská vojska i nacistické stvůry, a když se nenecháme poštvat našimi nepřáteli jeden proti druhému, porazíme znovu, pokud to bude třeba úplně každého, protože na světě není síla, která by nás mohla zlomit, pokud to neuděláme my sami! Naši nepřátelé, kteří se velice často přetvařují a dělají, že jsou našimi partnery a spojenci, znají naši sílu a pamatují si dobře své prohry z minulosti, a proto vedou svůj boj v současnosti jinak, chytřeji a mnohem zákeřněji!

Rozděl a panuj, je nyní heslem těch, kteří nám jdou po krku! Stejně jako v minulosti je jim trnem v oku naše slovanská síla, náš obrovský životní prostor a naše nerostné a přírodní zdroje! Pokud se však konečně přestaneme krčit před Washingtonem a Bruselem a uvědomíme si, že nejsme jen Češi, Slováci, Poláci, Ukrajinci, Srbové atd., ale hlavně SLOVANÉ, a že jsme společně s Ruskem jeden obrovský, silný a neporazitelný národ a začneme se podle toho chovat, rázem se vše změní!

PS: Většinový slovanský genom obyvatel ČR a SR: