Ne pravda a láska, ale poctivost a slušnost by měli být krédem politiků (a podnikatelů)

Jiří Baťa

9. 12. 2015
Nepřekvapuje, že představitel ODS opět vysílá falešné SOS, protože se jim vláda nabourává do jejich programu, postaveném na obhajobě zájmů podnikatelů coby zaručených voličů (a sponzorů) pro potřeby voleb, které by je měly vynést znovu do popředí politické moci.


Nemám v úmyslu obhajovat práci nebo činnost vlády, protože ta zdaleka nanaplňuje své programové prohlášení ani z pozice vlády ani z pozice předvolebního předsevzetí a slibů koaličních stran. Dokonce mohu říct, že nejen neplní, ale dokonce zbaběle uhýbá slibům, daných voličům, např. církevní restituce. Na druhé straně nelze nevidět, že i to málo pozitivního, co se vláda snaží učinit trvale, resp. jak jsem předeslal je programově napadáno a negováno ODS, případně TOP 09. Předseda ODS pan Petr Fiala kdykoliv se vyjadřuje k nějakému záměru vlády, si neodpustí nejen záměr kritizovat, ale především demonstrovat jeho neúčelnost, neprospěšnost, nebo dokonce až škodlivost. Jakkoliv se rád odvolává na občany ČR, myslí a v popředí jeho zájmu jsou především podnikatelé a jim podobní činitelé.

Přiznávám, že nejsem zasvěcen do tajů IT a proto mě není zcela jasná technologie EET, nicméně jako laik říkám, že to princip a logiku má. Myslím, že ta logika a princip je pro záměr EET rozhodující, IT problémy technického rázu se dají dříve či později vyřešit, nebo doladit. To dobře vědí i představitelé opozice, pan Fiala, Kalousek nebo Stanjura, ale oni mají naprogramovanou povinnost tomuto technologickému pokroku za každou cenu zabránit. Nakolik bude (nebo by byla) EET přínosem ve výběru daní úspěšná, je sice otázka, přesto však představitelé opozice jako např. pan Fiala již dopředu ví, že tento záměr bude neúčelný, neprospěšný a dokonce, na co klade velký důraz, že to prý „zničí“ až třetinu podnikatelů. Trumfuje různými prognózami, představami, úvahami, potenciálními dopady na ekonomiku atd., atd.

Podobná, ne-li stejná situace nastává v případě jednání vlády o novele zákona o DPH, kde jmenovaný pan Stanjura používá cca stejné argumenty, jako je slyšet od pana Fialy v případě EET. Také vyčítá vládě nepřipravenost, nedostatečnou komunikaci, vláda prý dostatečně neposlouchá jejich argumenty, podnikatelé nejsou připraveni a podobné důvody. Myslím, že v obou záměrech vlády, tj. jak v případě zavedení EET, tak novely zákona o DPH je úmysl opozice jasný, zachovat stávající stav jak ve výběru daní, tak zachování systému DPH. Společným jmenovatelem jsou již jednou zmínění podnikatelé a to podnikatelé ne ledajací. Proto operují takovými obezličkami, jako že vláda nekomunikuje s veřejností a s podnikateli, ti na to nejsou připraveni, v případě zavedení je to zruinuje, projeví se to na ekonomických výsledcích státu atd.

Pozoruhodné je, že už dnes řada podnikatelů již např. EET akceptuje a realizuje a nelze říct, že by zrovna krachovali (výjimka potvrzuje pravidlo) a jak se říká, poctivého nepálí. Výhrady, že ještě nejsou podnikatelé na zavedení a změny připraveni, lze chápat a považovat za ubohou výmluvu a trapné hodnocení podnikatelů, kteří si rozhodně nemohou stěžovat na možnost se novinkám přizpůsobit. V žádném případě nejde o podnikatele příštipkáře, nějaké prodavače v trafice, sekáčích nebo bazarech, ale o zavedené firmy, o které sami politici mají zájem pro jejich solventnost a možnou podporu formou darů nebo sponzorství. V případě těch menších a méně prosperujících firem vláda dává různé úlevy jak časové, tak finanční, ale páni politici by si „když už, tak už“ asi přáli, aby to stát těmto podnikatelům jednak zaplatil všechno a realizoval to za nějakých pět let!

Ostatně sám pan Stanjura se vyjádřil více než možná chtěl: novelu zákona o DPH by měla vláda odložit nejméně o rok, nejlépe navždy. Totéž platí i pro EET. Ministr financí A. Babiš má pravdu v tom, že poctiví podnikatelé se nemají čeho obávat a ti nepoctiví se buďto polepší, nebo to budou právě oni, kteří na to „dojedou“! To už záleží na nich. Je-li pravda, že většina podnikatelů je poctivých, potom skončí-li nějaký ten „vyčůránek“, zas až tak velká škoda to pro ekonomiku státu nebude.

Ne pravda a láska, ale poctivost a slušnost by se měla měla stát krédem politiků a potažmo podnikatelů, učit a prosazovat tyto kladné vlastnosti už ve školách. Na pravdu a lásku jsme už jako občané a společnost neslavně „dojeli“, potřebnou nápravu lze vidět jen v poctivosti a slušnosti jak v práci, tak jednání lidí a politiků zvlášť.

Jiří   B a ť a , 8. prosince 2015