Ne prezidentův omyl, ale Šiklová je mimo současnou realitu a navíc (ne,,)zdvořilá” k našemu prezidentovi!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa

3.12.2015   Czechfreepress
Jsem nepoučitelný. Mnoho čtenářů mi doporučovalo, že nemá cenu psát nebo se zabývat „vypatlanou blbkou“ Šiklovou, dával jsem jim zapravdu a dušoval se , že už o ni nenapíši ani řádek. Věřte nebo ne, nejde to, zvláště, když se tak (ne)“zdvořile“ vyjadřuje k osobě prezidenta Zemana. Tímto se čtenářům omlouvám, že této směšné a bláznivé postavičce pražské kavárny zase věnuji několik vět.

Především musím znovu navodit atmosféru počátku éry této staré dámy, která se obloukem vyhýbá zmínce, že i ona v řadách KSČ budovala socialismus v ČSR. Tedy, že to co dnes blábolí o nedostatku vzdělání a myšlenkové zakořeněností z dob komunismu vlastně potvrzuje, že tyto důsledky se výrazně podepsaly především na ní samotné. Její naprosto vyhraněné, iracionální a irelevantní příměry k realitě stavu společnosti významně zpochybňují její současný psychický zdravotní stav. Paradoxně to koresponduje s jejím „odborným“ názorem na zdravotní stav prezidenta Zemana.

Podle Parlamentních Listů.cz je prý totiž nemilosrdná k Zemanovu zdravotnímu stavu, kterého má za diabetika a jak významně podotýká, k tomu ještě „chlastá“. „ To je velice špatná prognóza, výraz těžkého poškození mozku. Ten člověk sleduje jen velice populistické věci,“ konstatuje „odbornice“ přes zdraví, resp. přes všechno Šiklová. Je pozoruhodné, že všichni ti, kteří mají k Zemanovi zásadní výhrady, resp. jej nenávidí, papouškují stejnou diagnozu: Zeman je blázen, cvok, má nemocný mozek, je ochlasta, excentrik, samolibý a ambiciózní atd. Že by to však diagnostikovali odborní lékaři a jeho stav doložili relevantní lékařskou zprávou, to se dosud nestalo. Prostě práskají bičem s tím, že kdo chce psa bít, nějaký ten shnilý klacek vždycky najde!

Není od věci poznamenat, že „sociopatce“ Šiklové vadí i Zemanův nesmlouvavý postoj, který razí vůči uprchlíkům. Že paní Šiklové totálně „hrabe“ dokazuje konstatováním, že cituji: „ Zúžit muslimské náboženství, které má asi půldruhé miliardy vyznavačů, na pár teroristů Islámského státu…“. Podle ní zřejmě vedle islámu existuje ještě muslimské náboženství, které zřejmě konkuruje islámu. Nejsem odborník na tuto problematiku ale domnívám se, že žádné muslimské náboženství neexistuje, ale existuje náboženství islámské, které muslimové vyznávají. To jen dokazuje, jaké vědomosti ve věcech muslimů, resp. islámu paní „sociopatka“ Šiklová je. Notabene lidem vytýká, že většinou nevědí, co ten i slám je, takže tady nám to paní Šiklová podala přímo polopatisticky!

Asi to bude tím, že „ Lidem chybí vzdělání, nejsou schopni uvažovat. Stále a stále přemýšlejí stejně jako za komunistů: Kdo za to může? Třídní nepřítel, buržoazie, Židi, Amerika, islám? Přitom když se těch lidí zeptáte, co to ten islám je, tak většinou nevědí,“ poučuje národ „sociopatka“ Šiklová. Nabízí se otázka, o čem a jak uvažuje ona sama, když všechno špatné svádí na komunisty? Říká-li, že lidem chybí vzdělání, ptám se vzdělání jakého druhu? Vzdělání, které by jim mělo umožnit chápání jejich irelevantních, často až debilních a myšlenek, kterými nás paní Šiklová, coby „idiot savant“ oblbuje? Nicméně lze jí dát za pravdu v tom, že od jisté doby nemá současné školství a vzdělání potřebnou úroveň a kvalitu, což ovšem nemá vliv na chápání a hodnocení úrovně vzdělání a schopnosti uvažování občan ů, jak se zmiňuje v rámci svých myšlenkově až omezených názorů.

Pozornost si zaslouží i její odpověď na otázku Parlamentních Listů.cz, proč považuje naše lidi za radikalizující se extrémisty, když v devadesátých letech do Česka proudily stejné davy běženců, mezi nimiž byli i muslimové, a Češi se neradikalizovali. „ Možná jsme tehdy byli více vděčni za to, že jsme se vyhrabali z komunismu. Dneska už jsme dobře fungující evropskou zemí, a to i po stránce životní úrovně. Rychleji se proto cítíme ohroženi. Ovládá nás nechuť dělit se o to, co máme a co považujeme za samozřejmost, s nějakými utečenci,“ odpověděla Šiklová jako vysvětlení. Vůbec jí nedochází, v čem spočívá radikalizace odporu proti přijímání uprchlíků. Nemá totiž ani špetku přehledu a znalostí, jak žije velká část občanů, jak se nedostává potřebných financí na děti v Klokánku, na těžce nemocné a postižené, jaké mají senioři důchody (ten její je naprosto nesouměřitelný), kolik občanů je v exekuci atd., atd. Tito lidé mají plné právo se obávat, že imigranti jim budou ujídat z již tak malého a suchého krajíce a proto také po právu odmítají jejich přijetí (kromě těch nejpotřebnějších). Paní „socioložka“ (sociologie byl kdysi její chleba), je dnes naprosto mimo sociální realitu života obyčejných lidí v Česku.

Je zajímavé, s jakým opovržením se paní Šiklová zmiňuje o komunismu (které u nás ani nikde jinde ve světě neexistoval) zvláště, když ona sama se v řadách mladých komunistů výrazně exponovala. Má-li dnes na mysli „vyhrabat se“ = „převléct kabát“ a kydat na minulý režim hnůj, pak jí se to podařilo naprosto perfektně. Dnes je z ní komunistobijka, protože tak jak kdysi seznala potřebu jít do řad KSČ, tak dnes se stejně účelově přimkla k pravdoláskařům, pražské kavárně a jak jinak také k antizemanovcům.

Korunu svému profesionálnímu vzdělání však nasadila konstatováním, že muslimští imigranti mohou být pro Evropu přínosem. „Mohou vylepšit klesající porodnost. Evropa už se prakticky nereprodukuje,“ upozorňuje socioložka a můžeme se zeptat, kolik že ona sama zplodila potomků? Psal jsem na jiném místě, že za komunistického režimu, jakkoliv byla horší situace ve srovnáním se současností, rodiny měly běžně dvě až tři děti, paradoxně ty chudé rodiny i čtyři a více. Jakou srovnávací studii vypracovala „socioložka“ Šiklová na tento současný kritický stav populace a demografický vývoj? Místo toho, aby apelovala na politiky a vládu, event. na EU, aby vylepšili ekonomické a životní podmínky pro možnost zvýšení populace v Česku (potažmo v celé Evropě), naše vláda vyčlení 200 milionů korun (zatím) na převýchovu imigrantů (zřejmě za účelem, aby jejich děti mohly nahradit naši chybějící populaci), a postupně další finance na sociální dávky, úhrady nákladů za bydlení, zdravotní pojištění, osobní potřebu atd.

Množením muslimských potomků Česko ani Evropu nezachrání, ale umožní muslimům, přesněji řečeno islamistům převzetí evropského regionu do neblahého vlivu islámu, Alláha či Mohameda, čímž skončí evropská historická a současná vyspělá kultura a civilizace. Podle věštkyně Vangy by k tomu mělo dojít do r. 2043. Takové jsou futuristické představy o budoucnosti Evropy vypatlané paní „sociopatky“ Šiklové. Nicméně s ohledem na její věk si lze domyslet její úvahu: „Po mně potopa!“ Myslím však, že nepůjde ani tak o potopu, ale podle věštkyně baby Vangy by v r. 2066 měly USA napadnou Evropu a její populace, včetně islámských muslimů, bude vyhubena. Není proto divu, že jí osud evropské kultury a civilizace leží u zádele.