Projev prezidenta Miloše Zemana na nádraží ve Stochově

Avatar
Původní autoři

Miloš Zeman
13.12.2015  Stochov – Lány, 13. prosince 2015.

Vážená paní starostko, vážený pane předsedo,

na vaši počest jsem si vzal váš dárek, tuto legionářskou kravatu a prosím, abyste to chápali jako symbol mého přátelství vůči obci legionářské a jako obdiv ke statečnosti legionářů, kteří v počtu zhruba padesáti tisíc mužů ovládli Transsibiřskou magistrálu a jak kdysi řekl a napsal Tomáš Masaryk, ovládali podstatnou část Ruska, což i významnou měrou přispělo k tomu, že byla uznána nezávislost tehdejšího Československa.

Někdy se říká, jsme malí, jsme slabí, sami nic nezmůžeme. A právě tato zkušenost ukazuje, že najde-li se dostatek odvahy, ale také dostatek schopností, tak i zdánlivě malý a zdánlivě slabý může pro svoji zemi vykonat zázraky.

Závěrem mi dovolte, abych připomněl, že jeden z nejvýznamnějších legionářských generálů, generál Čeček byl náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky a že jsem před asi dvěma měsíci měl tu čest odhalit mu pamětní bystu na Pražském hradě.

Přál bych si, a Legiovlak to dokazuje, aby tradice českých legionářů nezůstala pouze na úrovni historické vzpomínky, ale aby pokračovala tím, že se objeví noví legionáři. A už několikrát jsem při našem setkání připomněl, že takovými legionáři jsou například vojáci, kteří bojují a bojovali v zahraničních misích. Je zpravidla údělem legií, že bojují mimo území své vlasti, aby se pak do této vlasti vrátili. A generál Čeček se zachoval jako správný kapitán, který opouští loď jako poslední, protože když zajistil přesun všech vojáků z Vladivostoku do své vlasti, nasedl na loď, která se jmenovala Generál Grant, a pak už se stal náčelníkem vojenské kanceláře.

Pevně doufám, že tradice českých legií bude pokračovat už proto, protože dnes bojujeme proti nepříteli, který je někdy podceňován, ale který může podlomit historické a kulturní kořeny evropského kontinentu.

Děkuji tedy obci legionářské za její práci a přeji jí, aby přibývali noví legionáři, kteří navážou na slavnou pověst československých legií.

Děkuji vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Stochov – Lány, 13. prosince 2015.