Výsledky COP21: mnoho povyku pro nic

Václav Umlauf
15.12.2015  E-republika

Právo na korporátní blahobyt je planetárním zákonem, a ne lidská práva. Ty jsou pouze politické divadlo pro lid, jak je z textu vidět.

V článku jsem byl hodně skeptický ohledně eko-divadla nazvaného COP 21 (Korporátní eko-divadlo v Paříži). Jak se zdá, v době studené války a vlády korporací se skepticismus vyplácí. Podívejme se v bodech na základní problémy Pařížského ujednání, jak je definuje většina kritik.

Oteplování bude pokračovat

Rétorické cvičení COP21 uvádí, že účel klimatické dohody je udržet globální oteplování “výrazně nižší” než 2 stupně Celsia a cílem je 1,5 stupně. Ale dohoda postrádá mechanismy, jak tento cíl naplnit. Dohoda je koncipována tak, že aktivisté a divadelně naladění politikové mají plakat na rameni korporacím, aby cíl dobrovolně naplnily. Konec konců, tyto korporace COP21 z reklamních důvodů financovaly. Tak co bychom od nich ještě chtěli? Snad to snížení emisí? Pokud nebude tlakem dosaženo snížení o 2 stupně, proces je podle vědců nezvratný. Takže ani úředně definovaný cíl 1,5 stupně nestačí. Tak k čemu je to divadlo dobré?

Neexistuje žádný právní závazek k obnově klimatu

Dohoda zmiňuje škody v souvislosti se změnou klimatu a jejích dopadů, ale výslovně uvádí, že články v základním textu dohody nemohou založit žádné právní nároky na vyvození odpovědnosti za škody. Korporace opět kvalitně zapracovaly, plus vláda USA speciálně. Klimatické reparace, které by bohaté země měly platit chudým zemím poškozeným oteplováním, ty jsou v nenávratnu. Pouze budou medializovány drobné dárky jako megalomanská pomoc, což známe z jakýchkoliv jiných příležitostí, viz situace s uprchlíky. Podívejte se na náš starší článek Ekvádor navrhl OSN záchranu pralesa, svět odpověděl mlčením. Tak to vypadá v reálu, když notorická šňůra konferencí o klimatu skončí. Chudí mají zůstat chudí, kam bychom přišli, kdybychom jim museli platit za ekologické škody jako má platit korporátní fosílie zvaná “Chevron” zničenému Ekvádoru (Ekvádor dostal klíčové důkazy proti Chevronu ve sporu o zamoření Amazonie).

Právní závazky jsou nulové a klíčové body nejsou závazné vůbec

Neexistuje žádná právně závazná dohoda o financování pro změnu klimatu. Dohoda vyzývá bohaté země, aby poskytly pomoc rozvojovým zemím s financováním a technologií, které pomáhají přizpůsobit se změnám klimatu. Ale všechno je dobrovolné.

Činnost korporátních fosílií z textu úplně vypadla

V textu je naprostá absence kritiky fosilních paliv, uhlí a ropy. Tato slova se v textu dohody v souvislosti s globálním oteplováním nevyskytují, korporátky opět vzorně zapracovaly. Dohoda ve skutečnosti nejde ani tak daleko jako plán na postupné vyřazení fosilních paliv podle zemí G-7.

I podepsaná dohoda je vlastně nezávazná

I když 195 zemí podepsalo návrh klimatické dohody, ta vstoupí v platnost pouze poté, co byla ratifikována alespoň 55 zemích. Každá země může odstoupit od dohody po třech letech. Jen připomeňme, že právně závaznou dohodu slibovali politikové na posledním velkém eko-show v Kodani v roce 2009.

Neexistují žádná opatření, která poženou korporace k odpovědnosti

Je to komické. Text COP21 podepsalo 195 zemí, ale ani jedna globální korporace. Dohoda pouze “uvítá” a “zve” jiné subjekty, než státy. Ty se mají k úsilí států připojit. Korporátních fosílií se tedy dohoda netýká, a příslušné mediální show už zaplatily. Navíc připravují globální smlouvy typu TPP a TTIP, které jsou ekologický děs. Smírčí tribunály boudou mít pravomoc odsoudit každou zemi, která se postaví za eko-limity či pravidla, protože to korporace evidentně poškodí a zkrátí jim to zisky. A to je dnes na světě největší zločin. A o těchto rizikách není v prohlášení ani muk.

Lidská práva jsou mimo hru

Právo lidí na planetu neexistuje, to mají právě ony korporace. Jediná zmínka o lidských právech v konečném textu COP21 je pouze v preambuli, ale v žádném ze základních článků. Opět vzorně zapracovali politikové vedení za ručičku příslušnými lobbisty. Takže klimatičtí uprchlíci nebudou mít nárok, dohoda kašle na jejich přirozené právo na život. Právo na korporátní blahobyt je planetárním zákonem, a ne lidská práva. Ta jsou pouze politické divadlo pro lid, jak je z textu vidět.

To ale znamená, že politikové úmyslně vypustili (ach ty pilné korporace!) zmínku o právech původních obyvatel pralesů, ostrovů v oceánech atd. Jenže ti jsou nejvíce postiženi změnami klimatu. Ale kdo by se o ně v Paříži staral, vždyť jsou v tom pralese. Korporátní fosílie se skrze politiky také postaraly, aby vypadly z textu zmínky o mezigenerační odpovědnosti, principu předběžné opatrnosti, biologické rozmanitosti, povinnosti k dalším generacím atd. Tolik k výsledkům dohody.

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde. Děkujeme!

Související články: