Absolventům v Lotyšsku budou předány prsteny s hákovým křížem

Avatar
Původní autoři

Vladimír Linderman
7. 1. 2016    zdroj
V lotyšském městě Rezekne se nachází První lotyšské gymnázium a na něm je tradice: absolventi obdrží pamětní medaile nebo prsteny. Na znamení příslušnosti k alma mater, která je vychovala.


Jsou demokratické časy, takže vzhled dárku je posuzován se samotnými absolventy. Tato diskuse se konala i v letošním roce začátkem ledna. V důsledku toho bylo rozhodnuto, že ti, kteří ukončí 12. třídu v červnu, obdrží prsteny s hákovým křížem. Fotografii vzoru udělal jeden z budoucích absolventů.

Toto rozhodnutí nebylo jednomyslné, dva – jen dva! – žáci prohlásili, že si prsten s hákovým křížem nevezmou. Informace pronikla za stěny školy, vypukl skandál. Uvádí se, že starosta Rezekne Alexandr Bartaševič se chystá povolat na kobereček správu školy. S největší pravděpodobností se záležitost ututlá: svastika není přece “okupační” srp a kladivo, jež zraňovaly titulární národ, ale údajně starověký lotyšský symbol…

Nejsem překvapen tímto incidentem. Proč se divit, když se členové vlády účastní oslav, věnovaných památce lotyšské legie SS? V budově Národního historického muzea Lotyšska se prodávají náramky s hákovým křížem. Když jsou možné náramky, proč ne prsteny?

V lotyšských školách již čtvrt století probíhá metodická rehabilitace nacismu. Samozřejmě že nikdo z učitelů neřekne přímo, že nacismus je dobrý, to ne, ale je menší zlo ve srovnání s “ruskou okupací”. Zločiny německých a místních nacistů jsou kladeny na úroveň drobných, druhořadých událostí lotyšských a evropských dějin, které není nutné si pamatovat.

Zda vědí gymnazisté, kteří schválili prsten s hákovým křížem, že pouze jedenáct kilometrů od Rezekne je vesnice Audrini? Dvě stě jejích obyvatel, mezi nimi více než padesát dětí, bylo ve stejných lednových dnech roku 1942 demonstrativně popraveno hitlerovci za pomoc poskytnutou sovětským válečným zajatcům, kteří uprchli z tábora. Určitě něco vědí, slyšeli, letmo četli, ale tím, že byla zaváta do kategorie “menšího zla”, vyprchává tato událost z jejich paměti. Ale na “ruskou okupaci” zapomenout nenechají, vymývání mozků je na programu denně.

Rétoriku v duchu “svastika je starší než Hitler” v tomto případě zavrhuji. Ukončení školy není vědecká konference. Rozdávání absolventům prstenů s hákovým křížem je politické gesto, zaměřené na rehabilitaci nacismu, pouze tímto způsobem musí být toto vnímáno.

Právě teď se řeší otázka nové lotyšské vlády. Je velmi pravděpodobné, že pod tlakem Národního bloku bude do nové koaliční dohody zahrnut bod k odstranění školního vzdělávání v ruštině. Pokud se tak stane, bude snaha vytlačit ze škol nejen ruský jazyk, ale i ruské vnímání dějin, v němž je nacismus chápán jako absolutní zlo, poražené našimi předky. To je další důvod, proč klást odpor.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr.Vladimíra Grulichová