Co jste voliči, co jste dělali?

Avatar
Původní autoři

Oldřich Průša
2. 1. 2016
Hlídejte si své europoslance a Vámi zvolené politiky. Dávejte jim najevo své názory, a co od nich žádáte. Hájí naši zemi a naše životy? Naše dějiny, zkušenosti otců a dědů, jejich jednota v  těžkých dobách a síla jejich ducha musí být pro nás velikým příkladem. Prosím, neproste, žádejte. 


Motto: 
Chci jen radit, nijak Vás však nenutím,
Malé věci řešte ruky mávnutím,
Nedopadnete tak jako Škrhóla,
Nebudou Vás považovat za-vo-la.
(s poděkováním panu J. S.)

V letošním roce nás čekají dvoje volby, jiné plánovány nejsou. Krajské volby, tedy do zastupitelství krajů a 1/3 senátorů. V mezivolbí je dobré sledovat, jak se Vámi zvolení činí, jaké názory zastávají ve funkcích a ve svých stranách či hnutích, za které kandidovali, jaké myšlenky prosazují, co je od nich možno čekat. Nejde jen o tyto dvoje volby roku 2016.

Jde i o to, jak se chovají jejich spolustraníci v Parlamentu ČR a „naše 21“ v Evropském parlamentu. Zvažovat už nyní, jsou-li zastánci i Vašeho názoru či převažujícího názoru většiny voličů. Zvoleni byli demokraticky; vrací to svým voličům, alespoň bez úroků?

Jak pro nás zemi spravují a jak nás o tom zpravují. Stačí se zamyslet nad několika otázkami, které považujete za podstatné. Následuje 7 – 8 okruhů, které jsem vybral. Vyberte si i Vy, dle vlastního uvážení. Platí zatím stále, že na Internetu je všechno. Jen nebýt líní a pasivní.

Nejde o malé věci. Okruhy problémů s výsledkem jsou následující, (mnou požadované za důležité a hájený výsledek).

Zákon o prokazování původu majetku – Ano

Dohoda TIPP – Ne.

Jak čeští poslanci hlasovali? Zve vidíte 

Činnost Evropské komise, Evropské rady a „evropského prezidenta“

Podotázka k předešlému – němečtí občané a kancléřka A. Merkelová

Povinné migrační kvóty zvl. a migrační politika vůbec – Ne povinným kvótám.

Jak hlasovali naši europoslanci? Zde vidítezde

Sankce proti Rusku – Ne. Bude Ukrajině hrozit označení zhroucený stát?

Způsob valorizace penzí, zvl. penzistů – Ano. Změna zákona s cílem spravedlivější valorizace.

„Transportizace“ vojenské techniky USA po silnicích přes ČR – Ne.

Děje se po souhlasu vlády, občas to snad platí i s přelety.

Jaká zastávají stanoviska poslanci, senátoři, resp. jejich strany a hnutí?

Proto se opovažuji následujícího doporučení: Hlídejte si své europoslance a Vámi zvolené politiky. Dávejte jim najevo své názory, a co žádáte. Hájí naši zemi a naše životy?

Prosím, neproste, žádejte. Vývoj v České republice nezávisí pouze na našich politicích, záleží především na nás. Možná jsme promrhali část z toho, co naši předci; dědové a otcové a jejich rodiny vybojovali a vybudovali. Jejich zkušenosti a jednota v rozhodujících momentech pro nás zodpovědností před nimi. Největším nebezpečím pro demokracii v naší zemi je lhostejnost a pasivita.

Nejde o „vlastenčení“, ale o obyčejné vlastenectví, jehož projevy jsou mnohdy považovány za neobyčejné a mnohými za nadbytečné, někomu směšné. Kdysi jsem v Dlouhé ulici v Praze slyšel hrát ze Staroměstského náměstí hymnu. Všichni, kteří jsme ji slyšeli, se zastavili muži smekli, voják salutoval a spočinuli s úctou v poslechu. Mohlo by se obdobné udát dnes? Obávám se, že nikoliv.

Abychom si nakonec nemuseli klást otázku z titulku textu.

Příloha ke stáhnutí:

„Bývali Čechové statní jonáci“ (dobová nahrávka a současné provedení)

Text: Jan Nepomuk Škroup