Imigranti = palivo pod kotel na zvýšení růstu HDP v EU

Avatar
Původní autoři
Jiří Baťa

21. 1. 2016
Tuto skutečnost jsme sice očekávali, jen nepřicházela potvrzená. Nyní se tak stalo a již víme, proč někteří lidé tak usilují o přerozdělení imigrantů do členských zemí EU a proč např. Merkelová tak neochotně připouští snižování počtu přijímaných běženců. Podle vyjádření osoby, která ve světě mnoho znamená, paní Christine Lagardeové, šéfky nechvalného MMF, prý nemusí příliv přistěhovalců poškodit ekonomiku EU, pokud se migranty podaří rychle začlenit na místní pracovní trhy. Zde se potvrzuje rčení, že ne za vším je třeba vidět člověka, ale za vším a vždy je potřeba vidět hlavně peníze.

Nepochybuji, že má nebo může mít paní Lagardeová pravdu, jenže to zdaleka není všechno, co lze od migrantů očekávat. Pokud zůstaneme o začlenění imigrantů na místní pracovní trhy, velmi to ovlivní sociální situaci v té které zemi. V Německu se to může, vzhledem k jeho vyspělosti, projevit jen velmi nepatrně i když nelze vyloučit, že i zde se budou občané bránit. Na podmínky v Česku to bude znamenat, že za ideálních podmínek (o kterých si můžeme jen nechat zdát) by se snad podařilo obsadit řekněme většinu volných pracovních míst. Vzhledem k tom u, že jsou to pracovní místa, o které nemá našinec zájem pro nízké či špatné platové podmínky, bylo by to pro ekonomiku zcela jistě přínosem. Nabízí se však otázka, za jakých podmínek budou tato místa imigrantům přidělována (nepředpokládám, že si budou moct nějak zvlášť vybírat, i když kdož ví).

Za předpokladu, že jsou tato místa dnes špatně placena pro našince (ne snad proto, že nemají na nadprůměrný styl života, ale proto, že by s takovým platem asi těžko vyšel, tedy, aby uživil rodinu, platil energie a celou řadu jiných potřeb a povinností jako daně, pojištění, poplatky za služby atd.,) je otázka, zda takové platy, resp. příjmy budou stačit imigrantům k jejich životu notabene v situaci, kdy k nám přijdou s tzv. holými zadky. Lze tedy téměř s jistotou konstatovat, že buďto budou platové podmínky upraveny tak, aby byly pro ně dostačující a v tom případě to bude s prominutím průser, neboť dojde k  diskriminaci a poškozování lidských práv českých občanů a to až do nebe volající. To je jeden ze zásadních možných problémů. Pokud by měli pracovat ta stávajících mzdových podmínek, bude odezva taková, že je stát diskriminuje, protože jim nezabezpečí dostatečný příjem na jejich asimilaci a pobyt v ČR. I tak se obávám, že přistěhovalci dostanou přednost.

Další je, že tito lidé, pokud dostanou povolení k pobytu v ČR, resp. požádají o azyl, budou muset být ubytováni. I zde se můžeme oprávněně domnívat, že zcela jistě nebudou (jako rodiny) ubytování ve společných ubytovnách nebo v jiných, byť přechodných podmínkách, ale že jim bude přidělen státní (městský) byt. V takovém případě lze počítat s tím, že veškeré náklady s bydlením spojené půjdou na vrub vlastníka bytu, tj. města nebo obce a jeho rozpočtu (do kterého občané poctivě, ne vždy ochotně, nicméně pravidelně přispívají).

Náklady na bydlení však budou jen část potřeb, protože budou chtít jíst, pít, oblékat se, udržovat (snad) čistotu a hygienu atd., na což jim samozřejmě stát bude muset poskytnout finance. Budou-li také zaměstnáni, pak se jejich výkonnost a ekonomická efektivita projeví za hodně dlouhou dobu, protože naučit se pracovat v našich podmínkách, zapracovat se znamená naučit se také českému jazyku, což asi nebude možné ani ze dne na den, ani z měsíce na měsíc, ale řekněme min. za půl roku, aby se mohlo konstatovat, že imigrant je asimilován do prostředí, ve kterém bude naší ekonomice prospěšný, i když o rentabilitě pro stát a občany se bude moct mluvit ne dříve, jak za několik let

Další problém, který vážená paní Lagardeová taktně opomíjí, ne-li přímo úmyslně zamlčuje je jejich vlastní identita, což v reálu znamená jejich kulturu, zvyklosti, naturel, náboženství a z toho pramenící tzv. mezilidské vztahy, schopnost dospělých a starších se přizpůsobit nejen novému prostředí, ale také podmínkám, které na ně budou v novém prostředí kladeny. Jde o  evropskou a naši kulturu, která je na hony vzdálená jejich kultuře, o způsobu a stylu života, o potřebě se vzdělávat, chápat místní naturel a lidský potenciál, místní odlišnosti, hygienické návyky a zdravotní záůežitosti (i v tom jim totiž může významně bránit jejich náboženství), praktikování islámských náboženských rituálů atd., atd.

Je toho dost, abychom se mohli obávat, že to nepůjde „jako po másle“ notabene s vyhlídkou či představami paní Lagardeové, že přistěhovalci mohou být přínosem pro ekonomiku členských států EU. Mohou, ale také nemusí a pokud snad ano, kdy a kolik to bude stát, než se jejich pobyt efektivně (v HDP) projeví, je ve hvězdách. Many, many, many. Nic jiného ty, kteří nás nutí a tlačí do takového pro nás ne zrovna výhodného řešení, nezajímá. Oni totiž na to nedoplatí, jich se to netýká, všechno jde sice přes ně, ale současně mimo ně, takže nemají jediný důvod si s tím dělat starosti. Jistě, bude-li mít ten který stát finanční problémy, MMF v čele s paní Lagardeovou mu vyjde vstříc a  dá mu potřebnou půjčku, hlavně, že se budou peníze točit a plnit sejfy jejich bank!

Asi se budeme muset smířit s tím, že nějakého toho přistěhovalce (snad ne v desítkách tisíc) bude muset Česká republika přijmout. Je totiž nad slunce jasné, že pan Sobotka, ani jeho vláda se tomu neubrání zvláště, když premiér Sobotka se brání papírovým mečem a nevěrohodnými protesty. Pokud k tomu dojde, pak by se mělo velmi důsledně dbát na to, aby se jejich pobytem v ČR nevytvářely gheta nebo velké seskupení běženců, protože pak mohou z jejich strany vzniknout pro nás nežádoucí požadavky, např. na realizování jejich náboženských zvyklostí (mešity) atd., což ostatně může být i problém v jejich pracovním zařazení (několikeré provádění modliteb během dne). Je totiž otázka, nakolik se z hlediska praktikování jejich náboženství budou ochotni přizpůsobit našim podmínkám.

A také se těším na naplnění velkohubých slov pana knížete Schwarzenberga o přijetí několika desítek běženců na jeho statky a hospodářství, jak nedávno avizoval, čímž nás chtěl jako by přesvědčit, že „on se vlka nebojí nic“! Jenom pochybuji, že to bude on, který si padne s imigranty kolem krku a bude je platit, jak se na knížete patří, protože jak z historie známe, někteří páni by si pro dukát nechali vrtat koleno. Škoda jen, že se tohoto lidskoprávní, pravdoláskařské události nedožil národem „tolik“ milovaný Václav Havel. Ten by to jistě všem těm škarohlídům, xenofobům a odpůrcům (včetně Zemana) vytmavil a jistě by i významně podpořil myšlenku paní Lagardeové. To on vždycky dobře uměl, se někomu zalíbit a zavděčit. Nebo ne, co myslíte?