Informujeme bez komentáře: „Nacionalistická internacionála“ založena! V čele Jean-Marie Le Pen a ve vedení národní demokraté.

5. 1. 2015
Během prosince 2015 se oficiálně zformovalo Světové národně-konzervativní hnutí (World National-Conservative Movement), které má zastřešovat činnost národně orientovaných politických stran, nepolitických organizací i jednotlivců po celém světě. I Česká republika má v novém projektu globálního významu své zastoupení, a to díky Národní demokracii.


V nejvyšších orgánech hnutí bude totiž zasedat bývalý místopředseda strany a nynější předseda kontrolní rady ND Ladislav Zemánek, který od samotného vzniku strany řídí její vnější vztahy, a v minulosti tak například vyjednával partnerství se Srbskou radikální stranou a polskou Falangou a na podzim 2014 se účastnil ostře sledované mezinárodní pozorovatelské mise během voleb v Doněcké lidové republice, za což se ocitl na seznamu nežádoucích osob kyjevské vlády, představujících údajnou hrozbu pro ukrajinskou národní bezpečnost. Především z těchto důvodů delegovala Národní demokracie právě svého bývalého místopředsedu.

Světové národně-konzervativní hnutí zaštítí v roli čestného předsedy legenda francouzského nacionalismu Jean-Marie Le Pen, nedávno vyloučený z Národní fronty (Front National), již založil a desítky let vedl. Svou účast v novém projektu již potvrdily na čtyři desítky organizací z Evropy, Ameriky, Afriky i Asie, například řecký parlamentní Zlatý úsvit (jenž čelí tvrdé perzekuci ze strany vládní moci), Syrská sociálně-nacionalistická strana (má zastoupení v syrské i libanonské vládě), americká Liga Jihu, Maďarská strana spravedlnosti a života (v minulosti s parlamentním zastoupením), Srbská radikální strana v čele s bývalým srbským vicepremiérem Vojislavem Šešeljem, dlouhá léta nespravedlivě vězněným zločinným haagským tribunálem, rychle posilující kyperská Národní lidová fronta ELAM, Somsak Kosaisuuk (jeden z představitelů slavné thajské Lidové aliance pro demokracii) či Kevin MacDonald a Tomislav Sunić, kteří dříve působili na řadě amerických univerzit.

„Projekt hnutí je na samotném počátku,“ říká člen vedení Ladislav Zemánek. „Je nesmírně důležité, že se konečně rodí něco na způsob celosvětové ,nacionalistické internacionály‘, která bude pilířem boje s globální oligarchií. Čelíme globálním výzvám, a proto je třeba na ně odpovídat globální organizací. Chceme-li, aby nejen Evropa dostala novou podobu, abychom restaurovali tradiční hodnoty a nabídli alternativu úpadkové liberální demokracie, pak se nelze omezit na činnost v rámci České republiky,“ vysvětluje Zemánek.

Cíle Světového národně-konzervativního hnutí představuje obrana národních identit a národních zájmů, tradičních náboženských a morálních hodnot, prohloubení dialogu mezi národy, mezi nimiž panují historické rozepře, a nastolení dobrých sousedských vztahů, vzájemná podpora vlasteneckých sil či rozpracování geopolitické doktríny, která by v žádoucím směru odpovídala na potřeby dneška. Hnutí hodlá realizovat humanitární mise, například na podporu Srbů na Kosovu, Rusů na Ukrajině či křesťanů na Blízkém východě, a rovněž legální společné výcvikové kempy. V plánu je i formování dobrovolnických „interbrigád“, jež budou vysílány do míst válečných konfliktů; některé z členských organizací ostatně podobnou zkušenost již mají.

„Projekt navazuje na úspěšné Mezinárodní ruské konzervativní fórum, které se v březnu 2015 sešlo v Petrohradě. Neuplynul ještě ani rok a už máme hmatatelné výsledky. V dubnu letošního roku se na stejném místě uskuteční sjezd delegátů Světového národně-konzervativního hnutí. Do té doby budeme na projektu usilovně pracovat a pevně doufám, že se k němu budou přidávat další a další organizace ze všech koutů světa. Zavazuje nás k tomu odkaz našich předků. Hnutí bude vystupovat proti globalizaci, proti posilujícím totalitním praktikám liberálních režimů a bude se zasazovat za svobodu, národ a tradici,“ dodal Ladislav Zemánek.