Výzva pro Mgr.Věru Novákovou, státní zástupkyni, Jablonec n.N. Bude měřit stejným metrem?

Avatar
Původní autoři

Zdeněk Kořístka
20. 1. 2016
“Pokud vidím podezření z trestného činu, reaguji na to,” říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz dne 26.11.2015. „Je to moje úřední povinnost. Na ta vyjádření pana Konvičky mě upozornili přátelé a lidé kolem mě. Chodili za mnou a ptali se mě, jestli tohle není trestné. Odpovídala jsem, že podle mě by to trestné být mohlo“
Budete nyní podávat další podobná oznámení?
„Já své úřední povinnosti ctím a ctít budu. Pokud uvidím podezření z trestného činu podobného ražení, budu na to reagovat,“ říká žalobkyně, která spustila stíhání Konvičky.


Tolik stručně z rozhovoru pro Aktuálně.cz. zde

Vyzývám tedy tuto neohroženou státní zástupkyni, aby dokázala, že měří stejným metrem, a podala oznámení ze spáchání trestného činu na občana (?) České republiky pana Ahmeda Besneva, který napsal na své internetové stránce přesně toto:

“Vážím si toho, že nám 3 000 arabských mudžáhidů přišlo během války na pomoc. Ale zase bych jejich pomoc tolik nepřeceňoval, protože centrální velení bosenské armády v čele se Seferem Halilovićem vůbec nerespektovalo, a dělalo si, co se jim zlíbilo. Potřebovali jsme je na kritických úsecích naší obranné linie – ve Srebrenici, v Mostaru atd. Jenomže Arabové si místo toho zvesela řádili v centrální Bosně, a uřezávali hlavy místním srbským civilistům, nebo je opékali zaživa. Jako nic proti gustu, ale nejdříve práce, a až potom zábava. To byl zrovna úsek, kde jsme měli četniky zrovna docela pod kontrolou. V boji se Srby a Chorvaty se naopak osvědčili místní členové súfijských bratrstev (naqšbandíja a qádiríja).” zde


Tentýž Ahmed Bosnevi se ovšem dovolává ústavy, když žádá propuštění docenta Konvičky z práce (11. 9. 2014). Dovolává se dobrého jména Univerzity, lidských práv, toho, že islám je v ČR tradiční náboženství.

http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/426405/Vyhodte-toho-Konvicku.html

Tento občan (?) se mohl dopustit trestného činu podle

§ 356 Trestního zákoníku: :Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod:

Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Očekávám její vyjádření k tomuto podnětu ve sdělovacích prostředcích, především na Aktuálně.cz.

Nepatřím sice mezi její přátele a známé, ale pokud si stojí za svým vyjádřením, „že bude konat i ctít své úřední povinnosti“, jsem přesvědčen, že Mgr. Věra Nováková tak učiní, a její chování nebude moci být hodnoceno jako účelové, a nebude bráno jako útok na svobodu projevu a slova.

Zdeněk Kořistka, bývalý poslanec

Odpověď: Okresní státní zastupitelství v Jablonci nad Nisou:
Vaše podání ve věci “podnět pro zahájení trestního stíhání” s evidenčním číslem adf679e5-df25-445b-b251-b7cba516bc47 a s běžným číslem 90/2016 bylo doručeno dne 20.01.2016 10:55:43.