Fašisté křičí: Pozor – fašisté!

Lubomír Man
15. 2. 2015  

Ano, nedělní pořad 168 hodin, reprizovaný i v pondělí dopoledne, to dokázal! Starý trik převzatý od zlodějů je tady. Fašisté, aby od svého fašizmu odvrátili pozornost, z něj obviňují ty, kteří na jejich fašizmus léta upozorňují.

Cožpak není fašizmem prosazovat a lidem oznamovat jedinou politickou pravdu, a to pravdu neokonzervativní americkou, z níž byla pro české poměry coby odnož vypěstovaná jediná pravda havlisticko pražsko-kavárnská, přičemž všechny možné pravdy ostatní byly a jsou před veřejností tvrdě a systematicky zamlčovány? Cožpak náš tisk a naše televize hlásá víc pravd – a ne tedy jen tu pravdu havlistickou a jedinou – abychom si mohli z pravd nabízených pro sebe vybrat tu, která se nám jeví jako nejpravdivější a též nejspravedlivější?

Nikoliv, je do nás horem i dolem a dnem i nocí pěchována pravda jediná, tak jak byla pravda jediná pěchována německými nacisty do jejích volksgenossen a italskými fašisty do jejich cittadinos, a žádná pravda jiná se k naším uším či očím nedostane, aspoň ne z těch sdělovacích prostředků, které jsou nám normálně nabízeny. Naopak, všechno spíš vyhlíží tak, že si z nás tato mainstreamová média dělají zcela nezřízenou bžundu, když nám např. ČT ve svých stanovách slibuje, že nám chce poskytovat informace nestranné a vyvážené, abychom si z nich mohli vybrat tu pravou a tu svoji, ale dělá pravý opak a krmí nás pící k umdlení stále stejnou a tím stále víc a víc otravnou.

A pozor! Když naše nespokojenost s takovýmto nestoudným a nedemokratickým informováním, dosáhne pro panstvo mediální a snad i vládní? – jak by naznačovala účast na shora pojednávaném pořadu vedle politika Kroupy i ministra Dienstbiera – už dost slyšitelné i viditelné úrovně, spustí všechna ta fašizoidní média a lidé na ně napojení sladěný povyk, že je tahle naše nespokojenost vlastně fašizmem, a tím pádem jsme my všichni, kteří tu nespokojenost vyjadřujeme, či se k ní aspoň souhlasně připojujeme, fašisty, a pomalu abychom si už začali balit zubní kartáčky.

Ale byla to ve 168 hodinách, přátelé, pravděpodobně jen předehra, a mám z několika indicií za to, že ta pravá „honička na fašisty“ začne teprve dnes večer v pořadu Reportéři ČT.

Tak se připravte.