Když Turci rozpoutají rvačku, budeme odsekávat turecká válečná chapadla!

Avatar
Původní autoři

23. 2. 2016 zdroj
“Samozřejmě, zdaleka ne všichni v Turecku jsou takoví jako Erdogan a Davutoglu. Například Kylyčdaroglu z opozice prohlásil, že vlastní země byla zneuctěna prezidentem Turecka a jeho stranou.”
Nad situací se zamýšlí vojenský expert, šéfredaktor časopisu “Národní obrana”, člen veřejné rady při Ministerstvu obrany RF, plukovník v záloze Igor Korotčenko:

“Ten člověk ztratil reálné vnímání”

Politika prezidenta Turecka Erdogana je podle mě prostě neadekvátní! Ten člověk ztratil reálné vnímání toho, co lze a co nelze v moderní politice.
A, pochopitelně, pouští se do různých avantýr kvůli upevnění svého ratingu a prodloužení moci.
Mohu říci zcela otevřeně: pokud nastane nějaká vojenská provokace ze strany Turecka ve vztahu k ruským zájmům případně, dejme tomu, k zájmům našich partnerů v Arménii, znamená to, že tvrdě odpovíme.

“Jsme připraveni k silovému krytí” 

Jak je známo, v Sýrii je nyní umístěn protiraketový systém S-400, navíc jsou posíleny možnosti ruské vojenské základny v Arménii, kde se také objevily moderní systémy protiraketové obrany S-300.
Proto jakékoliv pokusy napadnout ať Arménii, či ruský kontingent v Sýrii ze strany tureckých ozbrojených sily budou přetnuty silou zbraní, nikdo nesmí mít v tomto ohledu žádné iluze.
Ba co víc, nedávná rozsáhlá náhlá prověrka Jižního vojenského okruhu ukázala, že, případně, jsme připraveni i k silovému krytí možných agresivních akcí Turecka, přičemž na regionálním bojišti.

“Ať si stěžují sami na sebe” 
Tento signál byl totiž poslán do Ankary. A pokud jej nevyslyší a uskuteční ozbrojenou provokaci, tak, jak se říká, ať si stěžují sami na sebe …
Jakékoliv vniknutí tureckých vojáků na území Sýrie bude podle stanov OSN a norem mezinárodního práva znamenat ozbrojenou agresi. A syrská armáda přivítá agresory palbou.
” … zpátky budou odjíždět v rakvích” 

Mimochodem, Damašek už slíbil, že všichni cizí vojáci, kteří se pokusí zúčastnit se tak zvané pozemní operace, budou zpátky odjíždět v rakvích.
Domnívám se, že to je dost důležité prohlášení a Turecko nesmí mít žádné iluze ohledně toho, že by Syřané nesplnili svůj slib.

“V celé hloubce Černého moře…” 

Myslím, že generální štáb Ozbrojených sil Turecka vše pozorně analyzuje a přehrávají tam také různé plány vojenských strategií. Jsem přesvědčený, že chápou onu cenu, kterou může Turecko zaplatit.
Rusko má dostatek možností, aby, v případě, že Turecko s námi náhle vstoupí do válečného konfliktu, neutralizovalo de facto v celé hloubce Černého moře jakékoliv turecké válečné lodě.
Máme i na Krymu i v jiných přilehlých oblastech rozmístěné systémy “Bastion”. Je tomu tak proto, aby bylo možno zbavit turecké válečné námořní síly možnosti beztrestně hospodařit v Černém moři.
Máme všechny možnosti pro vyřazení z provozu tureckých letišť…

“Pokud Erdogan náhle natolik zešílí…” 

Ovšem, všechno toto jsou krajní scénáře, ale pokud Erdogan náhle natolik zešílí, že reálně začne bojové akce, dejme tomu, proti ruské letecké skupině v Sýrii, tak naše odvetné akce ve vztahu k Turecku budou maximálně efektivní a tvrdé.
Je také důležité upozornit NATO, aby u nich nevznikala žádná pokušení ohledně použití příslušného článku Washingtonské smlouvy pro nějakou pomoc Turecku!
Vždyť Turecko je agresor, který působí na regionálním bojišti, a zde neplatí žádné normy Washingtonského smlouvy o solidární odpovědnosti NATO.

“NATO musí postát pěkně stranou a zakouřit si”

Pokud Turecko podnikne akt agrese, tak, přiměřeně, budeme silovým způsobem bít agresorovi po jeho chapadlech, budou to naprosto zákonné akce ze strany toho, koho Turecko napadne.
Zde NATO musí postát pěkně stranou, zakouřit si a nezapojovat se do hrozby konfrontace a bezhlavě podporovat politiku Erdogana.

“Názor USA mě absolutně nezajímá!”

Ano, zástupci NATO činili prohlášení, že nepodpoří Turecko v případě konfliktu s Ruskem. Ale, víte, zde mě názor USA absolutně nezajímá!
Především mě zajímají možnosti ruských ozbrojených sil, armády, letectva a loďstva, dát adekvátní odpověď na vojenskou agresi Turecka třeba proti ruské letecké skupině v Sýrii, a my takové možnosti máme.

“Počítáme s tím, že Turecko bude mít dostatek rozumu”

Samozřejmě počítáme s tím, že Turecko bude mít dostatek rozumu na to, aby se nepodrobilo riziku a nevstoupilo do přímého vojenského střetu s Ruskem. Tím spíše že vztahy mezi našimi zeměmi jsou beztak beznadějně poškozeny.
Pokud Turci rozpoutají rvačku…nu, ještě jednou říkám: budeme odsekávat turecká válečná chapadla, odsekávat tvrdě, rychle a nejefektivnějším způsobem!
Proto turecký generální štáb nesmí mít žádné iluze. Doufám, že přesvědčí svého vrchního velitele Erdogana, aby příliš prudce nepostupoval.

“… aby kontrolovali část severní hranice” 

Co se týká našich vzájemných vztahů s Kurdy, zatím ještě probíhá vyjednávací proces. Víte, syrské Kurdy zde nepotřebujeme jako nějaký taran proti Turecku, ale proto, aby kontrolovali část severní hranice.
Druhou část této hranice už musí vzít pod kontrolu syrská armáda a tím přerušit dodávání teroristů, bojovníků, zbraní atd. z Turecka do Sýrie.

“Chci se podívat, jak se USA chystají uskutečnit pozemní operaci”

Co se týká Saudů, kteří prohlásili, že by mohli do Sýrie poslat dva nebo tři tisíce členů speciálních jednotek, bude to ale jen jako součást amerického expedičního sboru.
Ale opakuji ještě jednou, že kterýkoliv zahraniční voják, který vstoupí na zem Sýrie, je agresor! Mezinárodní právo to kvalifikuje zcela jednoznačně.
Takže se chci podívat, jak se USA nebo někdo další chystají uskutečnit pozemní operaci v Sýrii.
Bude to akt mezinárodní agrese a právě tak bude kvalifikován – se všemi z toho vyplývajícími důsledky…

“Turecko riskuje příliš mnoho…”

Může tato nepředvídatelná Erdoganova politika ve výhledu přivést k rozpadu Turecka?
Víte, jakékoliv chyby vedoucích osob, politického vedení, zejména v podmínkách, kdy je země vtahována do skutečné války (což právě Erdogan dnes dělá), jsou schopny přivést k nepředvídatelným geopolitickým následkům.
Předem je samozřejmě těžké ocenit jejich břemeno, ale je nesporné, že pokud se Turecko vtáhne do přímého, čelního válečného konfliktu, nepřinese to dividendy ani tureckému národu, ani tureckému byznysu. A v tomto ohledu Turecko riskuje příliš mnoho…

“Rusko bude hledat, najde a potrestá!”

Co se týká těch, kteří se zúčastnili vraždy ruského pilota a zničení ruského letadla, pak přijatá příslušná rozhodnutí a jejich plnění, jsou to ta rozhodnutí, která byla vyhlášena v Moskvě, zcela jednoznačně hovoří o tom, že Rusko bude hledat, najde a potrestá je…

“Jednat s Ruskem s pozice síly není perspektivní!”

Ať by se zesiloval na nás tlak jakkoli, jsme soběstačná země v ekonomické, politické i vojenské oblasti, proto jednání s Ruskem s pozice síly je prostě neperspektivní!
I pokusy podnítit domácí ozbrojený převrat na způsob “barevné” revoluce, všechny tyto scénáře jsou v Rusku také neperspektivní.
Víte, čím víc bude sílit nátlak, tím semknutější bude náš národ. Naše země nejednou ve své historii prožívala války a útoky. Proto také říkám, že vnější vojenský tlak je absolutně neperspektivní.

“Spoléhají na vnitřní ozbrojený převrat…” 

Máme soběstačný vojenský a průmyslový komplex, velmi dobrou armádu a loďstvo a národ je zkonsolidovaný tváří v tvář vnějším hrozbám a výzvám. V tomto plánu se s Ruskem nic nenadělá!
Jediné, na co dnes spoléhají ideologové, kteří mají v úmyslu skoncovat s Ruskem, je vnitřní ozbrojený převrat ve formátu “barevné” revoluce.
Ale za prvé, ruská společnost je už velmi dobře proti tomu naočkovaná příkladem Ukrajiny, a za druhé, máme akceschopné zvláštní služby a akceschopná vnitřní vojska.

Máme aparát ministerstva pro vnitřní záležitosti proto, aby překazil negativní varianty vývoje událostí v případě, že se naši zaoceánští a evropští “přátelé” pokusí rozhoupat loď Ruska.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová