Migranti připravují sexuální útoky na svátek Valentýna

Avatar
Původní autoři

Pavel Gorochov
6. 2. 2016      zdrojzdrojzdroj
Migranti v Evropě vystupují s výzvami k sexuálním útokům 14. února a považují je za neodmyslitelné právo “pravověrných”. Německá policie objevila v internetu šířené hrozby migrantů z arabských zemí: slibují sexuální útoky v době v Evropě velmi populárního svátku svatého Valentýna. Migranti ze zemí Blízkého východu, zachvácených válkou, kteří doslova uchvátili nedávno úspěšnou Evropu, ji postupně mění na filiálky svých “divokých” států.


Jak bylo uvedeno v článku na medium.com, Evropané ke své hrůze zjistili, že mezi uprchlíky je mnoho takových, kteří nechtějí dodržovat zákony, zvyky a tradice hostitelské země. Ba co víc, mnoho z nich se domnívá, že poté, co přišli do Evropy, automaticky vstoupili do svaté války proti nesprávným, do džihádu.

Mají v úmyslu “zvítězit”, považují za nezadatelné právo pravého muslima znásilňovat ženy náboženských nepřátel a pro způsobení co největší škody se neštítí ničeho.

V předvečer 14. února migranti, kteří se vrhli na takový způsob šíření svého náboženského přesvědčení, jakým je internet, hromadně publikují výzvy k útokům na evropské ženy.

Podle publikace je celá řada muslimských informačních portálů zaplavena výzvami radikálních islamistů k sex džihádu v Den zamilovaných.

V náboženských fatvách, výzvách islámských lídrů, kterých si teroristé v Rusku zakázazané teroristické skupiny DAEŠ váží, je uvedeno, že “odpadlíci a kvazivědci vysévají sémě chaosu, matou mysl věřících a slouží jako štít křižáků. Tito imámové klamu tvrdí, že spojit se s ženami mnohověrců bez jejich souhlasu je haraam (hřích)”.

“Copak neprobíhá již dlouhou dobu džihád v ulicích evropských měst? Opravdu, neuznávat to by bylo velkým hříchem před Alláhem. Ne menším hříchem je bránit odporné mnohověrce s odkazem na skutečnost, že jsou to lidé Písma. Neexistuje žádná větší nepoctivost než tvrdit něco takového v době, kdy modláři každoročně slaví takzvaný “Den svatého Valentýna,” den nejodpornějšího smilstva,” je uvedeno v novináři publikované fatvě doktora Abdullaha bin Muhammada bin Suleimana Al-Muhaysini.

Tento činitel, který se polohuje do role znalce náboženství, tvrdí, že “muslim nesmí snášet bezbožnost na prahu svého domu, Evropa je již dávno vaším domovem” a vyzývá, “aby směle vyšli na cestu džihádu.”

“Prostopášnice, které se oddávají uctívání démonů, jsou vaše oprávněné trofeje. Směle na ně klaďte svou ruku, protože nejsou nic víc než sexuální otrokyně, říká. Berte si je na ulici i v jejich domovech, nehleďte na to, zda jsou panny či vdané, protože když se nevěřící dostane do rukou muslima, její manželství s nevěřícím nemá žádný význam”.

V dalším propagačním materiálu je také poznamenáno, že “když je náš džihád v Evropě v plném proudu”, “nevěřící se nás snaží srazit na scestí, snaží se nám vnutit své falešné hodnoty, které jsou cizí a urážlivé pro pravé muslimy, zejména pokud jde o nemuslimské ženy.”

Zpráva říká: všude tam, kam přijde “oddaný muslim,” je “oprávněn všechno pokládat za své.”

K těmto závěrům je přidána řada postulátů “správného muslima”:

• každá evropská žena je trofej, seslaná Alláhem, kterou může dostat oddaný muslim.
• evropské ženy se dobrovolně staly otrokyněmi, protože odmítly přijmout pravou víru.
• oddaný muslim se nesmí dělit o stejné ženy s jinými oddanými muslimy.
• každý oddaný muslim si může vzít tolik žen, kolik uzná za vhodné, bez ohledu na to, zda jsou vdané nebo ne.

Leták končí výzvou “bratřím v celé Evropě”, aby šli a “přijali to, co je jim právem náleží” – “ženy bezvěrců”.

Jak uvádějí novináři, to jsou jen některé z desítek obdobných prohlášení, které zaplavily sociální sítě a fóra v Německu.

Sex teror, k němuž letáky vyzývají, má již za následek psychologický efekt, ale ne mezi uprchlíky, nýbrž mezi pokojnými místními obyvateli. Německé rodiny panikují. Mnohé se obávají o životy a zdraví svých dcer, manželek a matek. Lidé jsou vystrašeni kvůli nerozhodnosti justičních orgánů, hromadně se hlásí do kurzů sebeobrany. Situace je vyhrocena do krajnosti a v libovolném okamžiku se může proměnit ve skutečnou občanskou válku vzhledem k aktivizaci nacionalistických pravicových radikálních nálad ve společnosti.

Publikace uvádí, že policie byla opakovaně oslovena v souvislosti v internetu šířenými extremistickými propagačními materiály. I samotní policisté uznávají realitu hrozeb, ale vedení dosud nevydalo žádné jasné vodítko ohledně čelení agitaci džihádu a směrnice k dalším akcím.

V dopisu policie poznamenává, že “podchytit komplexní celek radikálně naladěného islámského kontingentu není možné” a že “síly k zajištění bezpečnosti v celé zemi” 14. února “fyzicky nestačí.”

“Podle našich informací ultrapravicové organizace vnímají “fatvu násilníků” jako “vyhlášení války proti německému národu” a připravují rozsáhlé útoky proti muslimům (jak proti migrantům, tak i proti naturalizovaným německým občanům) se střelnými zbraněmi (včetně automatických) a výbušnin.

Pane ministře, jsme na pokraji občanské války,” je uvedeno v písemném hlášení prezidentovi Spolkového kriminální úřadu Německa Holgeru Münchovi a německému ministrovi vnitra Thomasu de Maizière.

Jak novináři uvádějí, kromě nedostatečného počtu samotných policistů k zajištění pořádku se “politici v nejvyšších funkcích nemohou rozhodnout, zda mají běžence rádi, či zda je nenávidí”, což strážce pořádku omezuje. Situace se může ještě více zkomplikovat kvůli protiakcím nacionalistů.

“Bez ohledu na to, jaké pokyny německá policie obdrží, pokud jsou zvěsti o úmyslech krajní pravice pravdivé, hrozí letos 14. února ženám v Německu, a možná v celé Evropě, vážné nebezpečí,” shrnují autoři článku.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr.Vladimíra Grulichová