Moc ve státě má přejít na neziskovky – to není žert

Avatar
Původní autoři

Vladimíra Vítová
25. 2. 2016
Jestli si, přátelé, myslíte, že se jedná o žert, tak jste na velkém omylu. Podstatou Agendy 21 – tedy dokumentu OSN – je, aby výkonná i legislativní moc ve státě přešla do rukou nevládních organizací. Státy mají povinnost toto předání své vlastní moci navíc ještě i financovat.


Vláda ČR přijala Agendu 21 již v roce 1997 na zasedání VS OSN. Jedná se o mezinárodní dokument, podle něhož má JAKÁKOLIV VLÁDA ČR povinnost, vyplývající z 27. Kapitoly POSILOVÁNÍ ÚLOHY NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ, vytvářet a posilovat legislativní opatření, jež by nevládním organizacím zaručila JEJICH PRÁVO „chránit prostřednictvím právních kroků zájmy veřejnosti“.

Projděme si některé body Kapitoly 27 konkrétněji a vytáhněme z nich to významné: zdroj

27.1. Nevládní organizace hrají důležitou roli při formování a implementaci participační demokracie….

27.3. Nevládní organizace, včetně neziskových organizací, disponují odbornými předpoklady a potenciálem…… Komunita nevládních organizací nabízí celosvětovou síť, kterou je třeba využít, zmocnit a posílit pro podporu úsilí o dosažení společných cílů.

27.5. Společnost, vlády a mezinárodní orgány by měly vytvořit mechanizmy umožňující nevládním organizacím realizovat jejich úlohu partnerů.

27.10. Vlády by měly přijmout opatření pro vytvoření dialogu s nevládními organizacemi a jejich samostatně organizovanými sítěmi a umožnit tak efektivně řídit vstupy nevládních organizací do procesu tvorby vládní politiky. Vlády by měly přijmout opatření pro přezkoumání vládních vzdělávacích systémů a identifikovat možnosti pro začlenění a rozšíření úrovně zapojení nevládních organizací v oblasti formálního i neformálního vzdělávání…

27.11. Nevládní organizace budou potřebovat další finanční prostředky na podporu vytváření nebo zdokonalování svých systémů…. Tyto náklady budou významné….
Nenechme se mýlit tím, že Agenda 21 je prezentována na stránkách Ministerstva životního prostředí. Celý dokument je strukturován do čtyř základních částí: Sociální a ekonomické rozměry, Uchování a šetrné využívání zdrojů a hospodaření s nimi ve prospěch rozvoje, Posilování úlohy důležitých skupin (kterých je devět a mezi něž samozřejmě patří nevládní organizace) a Prostředky implementace (financování projektů a právní mechanismy).

To vše znamená, že nikým nevolené a ze zahraničí štědře financované nevládní organizace – zcela systematicky a podle pokynů OSN – přebírají krok za krokem vládní moc a my všichni to ještě platíme!

Měli bychom požadovat OKAMŽITÉ ODSTOUPENÍ od Agendy 21.