Tohle by znamenalo konec oligarchů a šmejdů okrádajících občany naší země!Posuďte sami…

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
25.2.2016   blog idnes
 O co jde? O systém, který by konečně řídili občané voliči a ne političtí zlatokopové a byznysmeni!
Tento systém, by byl položený na čtyřech vyvážených pilířích moci:
1) Na lidem přímo voleném prezidentovi.
2) Na lidem přímo voleném premiérovi.
3) Na lidem voleném jednokomorovém parlamentu.
4) Na institutu závazného referenda, k jehož vyvolání by stačilo 100 000 podpisů sebraných od plnoletých občanů ČR.


Tyto čtyři pilíře moci by se v případě, že dojde k neshodě a selhání, které způsobí nestabilitu země, nebo takovou nesouhru názorů, že by země ztratila směr a točila se bez jasného cíle a ekonomického pokroku v kruhu mohli jednotlivě pokoušet jeden druhého odvolat pomocí referenda (nakonec by vždy rozhodoval lid).

Každý z těchto čtyř pilířů, by měl v průběhu jednoho volebního období právo vyjádřit nedůvěru jinému a iniciovat referendum o sesazení, rozpuštění a nových volbách. V praxi by to znamenalo, že prezident by mohl během doby, ve které je zvolen vyhlásit referendum o nedůvěře premiérovi, nebo referendum na rozpuštění parlamentu a v obojím případě, pokud by mu dal v referendu lid za pravdu, by muselo dojít k vypsání nových voleb. Pokud lid v referendu prezidentův návrh neschválí, zůstane premiér dále ve funkci, či parlament nerozpuštěn a žádné volby se vypisovat nebudou.

Podobnou pravomoc, tedy jednou vyvolat referendum o odvolání prezidenta, a pokud ho lid v referendu schválí, vyhlásit nové prezidentské volby, by měl v průběhu svého volebního období také premiér v případě, že ho podpoří nadpoloviční většina jednokomorového parlamentu.

Stejná iniciativa na referendum o odvolání prezidenta může vzejít také z parlamentu, pokud jí podpoří prostá většina poslanců a premiér, nebo pokud půjde o parlamentní iniciativu na vyvolání referenda o odvolání premiéra, když prostou nadpoloviční většinu podpoří prezident.

Samotný parlament pak může vyvolat i bez podpory prezidenta, nebo premiéra referendum o jejich odvolání, pokud takový návrh podpoří ¾ (tedy 75%) všech poslanců.

Samotní občané mohou během jednoho volebního období vyvolat všelidové závazné referendum o odvolání prezidenta, premiéra, nebo o rozpuštění parlamentu opakovaně, avšak pokud bude stačit na vyvolání prvního referenda o každé jednotlivé instituci 100 000 podpisů, na druhé bude třeba již 200 000 podpisů, na třetí 300 000 podpisů atd.

Jednotlivé státní instituce, tedy prezident, premiér a parlament na sebe nebudou úzce vázané a parlament jako takový bude volit jen svého předsedu a nikoli premiéra. Premiér pak bude moci vybírat z lidem zvoleného parlamentu jednotlivé ministry podle svého uvážení s tím, že jeho výběr musí nakonec ještě posvětit buď nadpoloviční parlamentní většina, nebo prezident.

V samotném závěru je však hlavní to, že prezidenta, premiéra i parlament zvolí nezávisle na sobě občané a o jejich odvolání, či setrvání ve funkci po návrhu některého z nich rozhodnou také občané prostřednictvím referenda a případných nových všelidových přímých voleb.

Tak nějak si já Ladislav Kašuka představuji opravdu demokratický systém kontrolovaný lidem prostřednictvím institutu referenda, ve kterém nediktuje podmínky oligarchie, nebo jedna jediná strana, ale všichni občané – voliči!

Ladislav Kašuka.