Neziskovka je organizace, která netvoří zisk, veškeré prostředky spotřebuje na svoji činnost, zejména mzdy a platy

Avatar
Původní autoři

Ivan David
6. 2. 2016    zdroj   a     zdroj
Je samozřejmé, že představitelé neziskovek podporují příchod migrantů nikoli pouze z vlastního přesvědčení, ale zejména proto, že je zdrojem jejich příjmů. Prostřednictvím grantů EU, Norských fondů ale i z veřejných rozpočtů ČR provozují činnost, která může být v příkrém rozporu se zájmem občanů ČR. Podpora těchto organizací má charakter korupce. EU prostřednictvím “svých” fondů pocházejících z veřejných rozpočtů členských zemí podporuje aktivity, které mají změnit poměry v těchto zemích. 


 
Realizuje tak politiku k níž se Evropská komise zmocnila sama. Výběr podporovaných aktivit není náhodný a nemáme přehled o tom, co všechno je “pro nás” mimo naši vůli konáno. Podobně “konají dobro” i církve. Vedle pomoci na kterou státní instituce “nemají peníze”pomáhají NGO samy sobě a také zájmům nadnárodních korporací jako je “Open society” “prominentního mezinárodního filantropa a podporovatele demokratických ideálů” George Söröse zde, který je však hlavně prominentním finančním spekulantem opakoaně útočícím na měny různých států, kdy vedle vlastních finančních zájmů realizuje svoji vlastní politiku k níž nemá žádné demokratické zmocnění. Sörös hrál klíčovou roli v asijských krizích 90.let, a „barevných“ revolucích v  bývalých sovětských republikách. Podle The Executive Intelligence Review je Soros veřejnou tváří Rotschildových bankéřů.

Je nejvyšší čas, aby se “dobro” vrátilo pod veřejnou kontrolu.

Neúplný přehled některých organizací a jejich zdrojů:

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 46 786 527,-Kč

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 30 079876,- Kč

Poradna pro integraci (PPI) 22 973 418,- Kč

InBáze 10 565 144,- Kč

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) 23 611 803,- Kč

Člověk v tísni, o. p. s. 249 628 650,- Kč

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) 7 016 246,- Kč

META, o.p.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 21 042 731,- Kč

Centrum pro integraci cizinců, z.s. (CIC) 25 969 612,- Kč

Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS) 31 227 714,- Kč

MOST PRO, o.p.s. 6 004 237,- Kč

Charita Česká republika (pozorovatel) (nepřehledné, v řádech desítek až stovek milionů)

Lačhe Čhave (LČ) (pozorovatel) nedohledáno

Slovo21, z.s. 25 148 073,- Kč

AMIGA, z.s. (pozorovatel) nedohledáno

La Strada CR, o.p.s. (pozorovatel) 1 169 596,- Kč

Celkem tato nevládní sdružení obdržela minimálně  celkem 555 550 769,57 Kč