Stanislav Novotný: Neregulovaná migrace je podhoubím pro kriminální zločiny

Avatar
Původní autoři

6. 2. 2016        Prvnizpravy
Daleko dříve než před rokem se v otevřených zdrojích objevovaly zprávy o nebezpečí masivního pohybu lidí ze tří světových stran. Čas od času dokonce unikaly informace ze zpravodajských služeb, a tak i běžní pozorovatelé museli chápat, že se blíží hrozba, na kterou nelze pouze znepokojeně zírat. Navíc občané právem očekávají, že státní správa je na takto předvídatelnou krizovou situaci připravena. A ona se chystá analýza? Nemohli bychom být alespoň v některé disciplíně napřed?


PZ: Ze zpráv, které potvrdil i ministr Chovanec vyplývá, že stát prodal budovy na hraničních přechodech a to včetně pozemků a nyní si musí pronajímat pozemky na umístění kontejnerů pro policisty provádějící kontroly. Myslíte si, že je reálné, že stát bude opět vykupovat pozemky kvůli ostraze hranic?

Nejde pouze o hraniční přechody, ale v roce 1993 jsem se dostal do konfliktu s ministrem Rumlem, když začal prodávat všechny objekty kolem zelené hranice. Rozčílila mě ta nepředvídavost, ten směšný pocit, že nastává ráj na zemi, kde už nikdy nebudou hranice nutné. Taková naivita nakonec vždy vede do područí.

Nedá se nic dělat, o objekty jsme přišli. Stát bude muset kompletně zajistit ochranu hranic a ta se bez nemovitostí, ve kterých budou lidé konající tuto službu, neobejde. Akceschopnost a účinnost je odvislá právě od přítomnosti pohraničníků.

PZ: Silniční kontroly na hranicích si ještě mnozí z nás pamatují, ale jaké má stát možnosti na zabezpečení zelené hranice? Hrozí opět železná opona? Mnohé státy něco podobného mají a nebo budují.

Železná opona bránila především vlastním občanům, aby mohli opouštět rodnou zem a svobodně se domů vracet. Nyní se chceme lépe bránit před vnějším nebezpečím, jež v pravdě ohrožuje náš stát. Jako občané ČR máme právo jezdit kamkoli. Budeme však muset, a jsme k tomu donuceni vnějšími okolnostmi, překračovat hranici v místech k tomu určených. To je celé.

Na samotné hranici se musí bohužel používat dráty, zdi či elektronika. Hranice musí jednoduše sehrát takovou roli, abychom příchozím diktovali podmínky vstupu my, Česká republika.

PZ: Na našem webu Prvnizpravy.cz jsme zveřejnili komentář ke zprávě o stavu Policie ČR, můžete říct jako bývalý policejní prezident, jak vy vidíte současný stav Policie ČR, myslíte si, že je zapotřebí zvyšovat stavy policistů?

Česká republika patří mezi ty evropské země, kde jeden policista připadá na nejmenší počet obyvatel. Je třeba se tedy spíše zamyslet nad prioritami a organizací práce.

Na druhou stranu je nutno začít okamžitě budovat pohraniční policii v takovém rozsahu, aby byla schopna efektivně pokrýt zelenou hranici. A to levné nebude. Na tuto činnost bude policie potřebovat násobně více policistů a občanských spolupracovníků než o kolik žádá dnes. Bude to však investice do vlastních lidí a do bezpečnosti státu.

Nebudeme-li totiž vpouštět na území republiky nelegální migranty, nebudeme zatěžovat policisty uvnitř země, neboť právě tento druh neregulované migrace vytváří další kriminogenní faktory.

Stanislav Novotný je policejní exprezident