Tak nám to Rada ČT konečně vysvětlila (4. 2. 2015). Co nového po roce?

Avatar
Původní autoři

7. 2. 2016  (původ článku se redakci nepodařilo vypátrat, článek je citován na mnoha místech od KSČM Čelákovice až po Pravý prostor)
Na základě rostoucí­ kritiky platí­cí­ch diváků ČT o neobjektivnosti hlavně zahraniční­ho zpravodajství­ ČT jednala Rada ČT o této kritice. Do jednání­ vnesl jasno radní­ Michal Jankovec.
Prohlásil: “Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení­ Evropské komise, která povoluje veřejnoprávní­m médií­m fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dí­vat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení­. Česká televize se na to nesmí­ dí­vat tak, jako kdyby byla součástí­ současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie.” – konec citátu.


A je jasno a vymalováno. Takže už zase drží­me hubu a krok… Ó dí­ky, veliký Michale Jankovče, že jsi to natvrdo objasnil i poslední­mu Joudovi z Horní­ Lhoty, který snad dosud tápal. Tak a teď ví­me, proč nám serví­rují­ v ČT polopravdy a překroucené lži, hlavně o Ukrajině, Rusku a pod., protože je to předepsáno EU. Budeš-li poslouchat – dostaneš pení­zky do svého korýtka. Když ne, korýtko vyschne. EU a USA potřebují ­oblbovat lidi ve svůj problematický prospěch a prospěch finančníků, ovládají­cí­ch svět Pro objektivní­ informace, nespoléhejte na zprávy v ČT, nebo české noviny, ale čtěte na internetu Parlamentní­ listy, Protiproud, Nová republika a pod.