MDŽ – tip kulturního referenta

Zpěváci skupiny Indigo

8. 3. 2016, Petr Ďoubalík

Mami, buď vždy vedle mě! Skupina Indigo, píseň, video, text, překlad, procvičení ruštiny

Maličký dárek v podobě písničky snad potěší některé ženy – maminky. Nacházím v ruskojazyčném prostředí moc krásných věcí a mám pocit, že by bylo škoda si jimi neobohatit život. Až “toho” bude plná naše televize, jak tomu prý bylo před rokem 1989, ale ani to není vůbec pravda, pak se třeba naučím maďarsky a budu pokračovat v hledání krásy tam.

Мама, будь всегда со мною рядом

Mami, buď vždy vedle mě

Я целую твои руки, моя родная
Ты нежнее всех на свете, я точно знаю
В мире нет тебя дороже,в моём ты сердце
Обними меня покрепче, хочу согреться!

Líbám tvoje ruce, moje milá
Ty nejněžnější ze všech na světě, dobře vím
Na světě není nikdo dražší mému srdci
Obejmi mě pevněji, chci se ohřát!

Припев:
Мама, будь всегда со мною рядом!
Мама, мне ведь большего не надо!
Мама, только не грусти!
И меня за всё , мамочка, прости!
Ты слышишь , мама,будь всегда со мною рядом!
Мама, мне ведь большего не надо!
Мама, только не грусти!
И меня за всё , мамочка, прости!
Только ты всегда поддержишь и успокоишь
И от зависти и злости меня укроешь.
Я люблю тебя, — ты ангел, тобой живу я.
С благодарностью я руки твои целую.

Refrén:
Mami, buď vždy vedle mě!
Mami, vždyť já víc nepotřebuji!
Maminko, jen nesmutni!
A odpusť mi, maminečko, za vše!
Slyšíš, mami buď vždy se mnou!
Mami, vždyť já víc nepotřebuji!
Maminko, jen nesmutni!
A odpusť mi, maminečko, za vše!
Jen ty vždy pomůžeš a uklidníš
A před závistí a zlobou mě skryješ
Mám tě ráda – jsi anděl, tebou žiji já.
S vděčností tvé ruce líbám.

(стихи):
Свет в окне, мы вместе
На душе светло.
Мамочка родная, как с тобой тепло!
Я молюсь ночами, чтобы ты жила,
Чтобы ты здоровой, мамочка была!
Жизнь мне подарила мамочка моя
Больше всех на свете я люблю тебя!

(básnička):
Světlo v okně, jsme pohromadě
V duši radost.
Maminko milá, jak je u tebe příjemně!
Modlím se nocemi, abys žila,
Abys zdravá, maminko byla!
Život jsi mi darovala maminko moje
Nejvíc na světě miluji tebe!
překlad: Ďouba

Stejné video, ale s “výchovným úvodem a koncem” (horší kvalita):