Národní domobrana je legitimní. Zákon České republiky neporušuje

Avatar
Původní autoři

Emil Kalabus
15.3.2016  Czech Free Press

Národní domobrana je legitimní. Nejsme fašisté, xenofobové, extrémisté ani militanti, ale budeme připraveni bránit naše obce a ženy, pokud to v  budoucnu bude jediné možné řešení.

Špionážní záběry odvysílané dánskou televizní stanicí ukazují Mohamede Fouad al-Baraziho, vrcholného imáma islámské unie v Dánsku, který přiznává, že cílem migrační vlny je, aby muslimové dobyli Evropu. Není to však pouze tento imám, který takto hovoří a není to pouze jedno nebezpečí, které rozděluje Evropu a postoje lidí k této problematice.

Ukrajinský politolog Rostislav Iščenko, který v roce 2014 emigroval do Ruska, uvádí hororové scénáře vývoje Evropské unie. Jestli Ukrajina upadne do anarchie, tak se k milionům uprchlíků ze Středního východu a Afriky přidají stovky tisíc z ní. Jen s tím rozdílem, že mnozí z nich budou ozbrojeni a hranice budou přecházet v celých oddílech. Se současnou krizí Evropské unie, která je plně zaujata problémy s běženci, by příchod ozbrojených a vzteklých ukrajinských nacistů – kteří si myslí, že je Evropa prodala a zanechala jednoho na jednoho s Ruskem – mohl spolehlivě vést k situaci, jež se vymkne kontrole vlád. Tím více, že zformulovat jednotný postoj k danému problému Evropa nedokáže stejně, jako není schopna vyjádřit jednotnou pozici k otázce migrantů.

Existuje také nebezpečí ekonomického kolapsu. Když Argentina na konci 90. let spadla po spirále do sociálního a ekonomického kolapsu, změnil se každému život. Bez ohledu na příčiny je zde mnoho, z čeho se můžeme poučit od země, která byla prosperující, ale dnes se vzpamatovává z ekonomické krize, která uvrhla okolo 60% lidí do chudoby. Tehdy podle svědků útočily ozbrojené gangy na lidi, vykrádaly domy a páchaly mnohé násilí na obyvatelstvu. Podle očitého svědka:

„V roce 2001 jen ti úzkoprsí s vymytým mozkem a idioti s IQ motýla věřili, že by je policie ochránila před vlnou trestných činností, která by následovala po kolapsu ekonomiky.“

Dnes se Evropa stává nestabilní. Pařížské teroristické útoky jsou jasným varováním. Situace v Německu není vůbec růžová a policie nad trestnými činy nelegálních migrantů raději zavírá oči.

Policie pravidelně selhává v Německu, viděli jsme to také na několika videozáznamech z Anglie i Francie, četli jsme svědecké výpovědi ze Švédska, Dánska, Norska a dalších zemí. Děje se to zkrátka všude tam, kde státy a jejich vlády rezignovaly na prověřování nově příchozích. Do jejich zemí se tak mezi těmi, kteří možná mají na humanitární pomoc nárok, skrytě dostává značné a těžko identifikovatelné množství kriminálních živlů, jejichž prvním úkolem je způsobit rozvrat a chaos, terorizovat domácí obyvatelstvo a zastrašovat domácí pořádkové síly, které mají kvůli politikům svázané ruce. 

 
A výsledek? Jen v posledních měsících jsme byli prostřednictvím informačních médií svědky vraždy dvanácti muslimům nepohodlných žurnalistů v Paříži, vraždy sto třiceti nevinných civilistů v Paříži a také svědky surových útoků na stovky žen v nejméně dvaceti německých a dalších evropských městech. Byli jsme svědky desítek až stovek znásilnění, někdy i nezletilých, zejména v Anglii a ve Švédsku, dnes také v Německu. Viděli jsme videozáznam, kde skupina muslimských výrostků křičí na Angličany a jejich neozbrojené a zjevně vystrašené policisty: „My jsme tady doma! Tohle už není vaše země! My to tady přebíráme!“ Čím je muslimů v hostitelské zemi více, tím jsou arogantnější a útočnější. Jejich přesvědčení o vlastní rasové nadřazenosti vyplouvá na povrch. Nepřipomíná vám to něco, co už jsme jednou v dějinách zažili?

Souvisejícím tématem jsou stále častěji diskutované občanské branné aktivity a organizace, zejména nedávno založená Národní domobrana. Tak, jak je tato organizace v současnosti prezentována, neporušuje žádný zákon České republiky, proto její založení a činnost LEX*/ respektuje jako legitimní využití ústavního práva občanů se sdružovat a shromažďovat a ústavního práva jednotlivce činit cokoli, co není zákonem zakázáno.

V únoru v České republice vznikla celostátní iniciativa Národní domobrana, která si klade za cíl bránit občany. Její hlavní činností je výcvik svých členů. Národní domobrana aktuálně působí v několika stovkách obcí ve čtrnácti krajích. Iniciativa si klade za cíl bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek. Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová tvrdí, že pokud se jedná pouze o neformální sdružení, čemuž zatím vše napovídá, není možné, aby ho stát rozpustit.

Rada Národní domobrany byla veřejně představena dne 3. února 2016. Po necelých 4 týdnech, k 29. únoru 2016, byla Národní domobrana prostřednictvím individuálních domobranců a skupin zastoupena ve 14 krajích, 58 okresech a 505 obcích České republiky! Počet zastoupení však dál narůstá.

Národní domobrana, kterou zastupuje rada složená z podplukovníka v záloze Marka Obrtela, podnikatelky Nely Liskové a poručíka ve výslužbě Františka Krejči, prohlašuje, že její existence a konání je plně v souladu s našimi zákony.
Iniciativa zdůrazňuje, že nemá žádnou organizační strukturu. Skupiny, které se k jejím myšlenkám přihlásí, se samy rozhodují, zda se budou řídit doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah a frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Základní činností skupin má být „pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců“.

Role rady Národní domobrany je reprezentační, informační, koordinační a motivační. Jednotliví představitelé rady, rada jako celek a jí pověřené osoby usilují o získání podpory široké veřejnosti pro myšlenku domobranectví a Národní domobranu jako takovou.

Rada komunikuje se zájemci o Národní domobranu z řad veřejnosti, s domobranci a skupinami Národní domobrany. Za účelem získání široké podpory pro myšlenku domobranectví a Národní domobranu rozvíjí kontakty se sdělovacími prostředky, vstupuje v jednání s politickými stranami, hnutími, občanskými spolky, osobnostmi veřejného života, místními zastupitelstvy, orgány státní správy, zákonodárnými sbory, Armádou, Aktivními zálohami, Policií České republiky a usiluje s nimi o vzájemný dialog a rovnocenné partnerství.

Rada, společně s přizvanými odborníky na právo a bezpečnostní problematiku, připravuje znění návrhu zákona o Národní domobraně a prostřednictvím zákonodárců usiluje o jeho předložení Poslanecké sněmovně, jeho následné projednání a schválení.

Rada veřejně podporuje schválení občansky přívětivého zákona o závazném celostátním referendu, které představuje alternativní způsob vyvolání zákonodárné procedury a následné schválení zákona o Národní domobraně a mnoha dalších potřebných zákonů souvisejících s bezpečností a celkovou stabilitou České republiky. Rada propaguje myšlenku domobranectví a Národní domobranu publikační a jinou související činností.

Národní domobrana je legitimní. Nejsme fašisté, xenofobové, extrémisté ani militanti, ale budeme připraveni bránit naše obce a ženy, pokud to v budoucnu bude jediné možné řešení.

*/ LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní k Národní domobraně