Zahraniční dluh Česka překonal tři biliony korun

Avatar
Původní autoři

28. 3. 2016 e-Sondy

Dvě třetiny dluhu připadají na soukromý sektor

Místo desítek miliard vzrostl dluh Česka vůči zahraničí loni rovnou o 186 miliard korun. Dosáhl tak úrovně 3,132 bilionu korun a odpovídá přibližně 70 procentům hrubého domácího produktu. Předběžné údaje zveřejnila Česká národní banka.
Dvě třetiny zahraničního dluhu připadají na soukromý sektor. Třetinou se na zahraničním dluhu podílí veřejná sféra, tedy závazky vlády, soukromých subjektů garantované vládou a závazky s majoritní účastí státu.

Naposledy zahraniční dluh výrazně stoupl mezi lety 1996 a 1997. Přes jeden bilion korun se poprvé přehoupl na konci roku 2004, dva biliony korun překonal v roce 2010 a tři biliony v loňském roce. Loňská bilance je vysoká i přesto, že v posledním čtvrtletí se dluh ještě o 62,7 miliardy korun snížil.

Závazky se splatností delší než jeden rok se na celkovém dluhu podílejí 56,4 procenta. Ve struktuře dluhu se snížilo zastoupení bankovního sektoru včetně centrální banky, banky se na celkovém dluhu podílejí 29,4 procenta. Na podniky připadá 48,1 procenta.

Investiční pozice, tedy rozdíl mezi úhrnnými zahraničními aktivy a pasivy, loni snížila schodek o 181,7 miliardy korun na 1,396 bilionu. V poměru k HDP to představuje 31,2 procenta.