Bij Rusy, dokud nezmodráš! Litva, Lotyšsko a Estonsko mají být zničeny první

Avatar
Původní autoři

Aleksandr Nosovič
25.4.2016  RubaltikNWOO

Velitel ozbrojených sil USA v Evropě Philip Breedlove vyjádřil připravenost USA bojovat v Evropě s Ruskem a porazit je. Ve svém projevu v Kongresu USA Breedlove upozornil na Kaliningradskou oblast Ruska – objekt prvního vojenského úderu NATO v případě války. Americký generál potvrdil, že hypotetický vojenský střet NATO s Ruskem začne z Pobaltí, a pokud objektem prvního vojenského úderu NATO bude Kaliningradská oblast, pak objektem prvního odvetného útoku Ruska se stane Litva, Lotyšsko a Estonsko.

Rusko se rozhodlo být nepřítelem a představuje dlouhodobou hrozbu pro existenci Spojených států a jejich spojenců a partnerů v Evropě,“ – řekl velitel EUCOM (Evropského kontingentu ozbrojených sil USA) Philip Breedlove, když 26. února vystoupil ve Výboru pro ozbrojené síly americké Sněmovny reprezentantů. „Rusko se snaží o naprostý vliv na sousední země, aby si tak vytvořilo nárazníkové zóny,“ – řekl generál kongresmenům. – „Rusko rozšiřuje svůj bezpodmínečný vliv ještě dál ve snaze znovu se etablovat v roli vůdce na světové scéně.

Praktický cíl vystoupení Breedlova byl vyjádřen s americkou přímočarostí: Evropské velení amerických jednotek v Evropě tak zdůvodňuje až čtyřnásobné navýšení svého rozpočtu na příští rok.

Iniciativa EUCOM na zajištění bezpečnosti v Evropě – European Reassurance Initiative – znamená zvýšení financování amerických sil v Evropě ze 718 milionů na 4,3 miliardy dolarů. Na zajištěním těchto peněz Breedlove opakovaně upozorňoval ve své zprávě „o chronickém nedofinancování“ a „akutním deficitu“ vojenských rozpočtů u mnoha evropských spojenců NATO.

Fiskální žádost na tento rok odráží naše pevné odhodlání hájit bezpečnost našich spojenců a partnerů a také náš záměr i v budoucnu chránit jejich vlasti,“ – vysvětlil Filip Breedlove finanční choutky svého úřadu obecně, a pak přešel k konkrétnímu. „Rusko a režim Asada záměrně používají migraci ze Sýrie jako zbraně ve snaze překonat evropské struktury a zlomit odhodlání Evropy,“ – řekl americký generál, podle něhož se Rusko v Sýrii zabývá výhradně podporou Asada a jeho spojenců a téměř nic nedělá pro boj s ISIL (v Rusku zakázané teroristické organizace).

Z podobných faktů v logice velitele EUCOM je složen celkový obraz údajného nepřátelského konání Ruska v Evropě. Rusko podporuje Asada, Rusko používá ke svým cílům invazi uprchlíků do Evropy a ještě Rusům plavou ponorky, letadla létají a příslušníci pohraniční stráže chodí podél jejich hranice, a „proto, aby působilo proti Rusku, Evropské velení spolu se svými spojenci a partnery činí opatření, jejichž účelem je odradit nepřítele, připravit se na případný boj a zvítězit v něm.

Východoevropská rétorika z úst amerického generála – to je podvod, který je nezbytný pro dobývání nových vojenských výdajů. USA není Pobaltí, zažívající iracionální panický strach před Ruskem.

Za prvé USA by mohly jednat s Moskvou tvrdě, jako silný se silným, podobně jak to ukázalo příměří zavedené v Sýrii.

Za druhé za zmíněním strachu před „ruskou hrozbou“ v projevu hlavního velitele amerických ozbrojených sil v Evropě je skryto otevřeně agresivní poselství Moskvě.

Aby bylo možné vstoupit s Ruskem do vojenské konfrontace, spojenci musí být schopni prorazit přes Kaliningrad,“ – říká Philip Breedlove. Kaliningradská oblast se stane prvním cílem pro vojska NATO v případě vojenského střetu s Ruskem, protože tam je soustředěna velká část systému zbraní, které jsou schopné na velké vzdálenosti zasáhnout cíl ze souše, moře i ze vzduchu.

Ruská oblast mezi Polskem a Litvou je „pevností“, přes kterou se budou muset vojska Aliance probojovat. „Musíme si být jisti, že budeme schopni jí rozbít“, – řekl generál Breedlove členům Sněmovny reprezentantů o Kaliningradu, když vysvětloval plány EUCOM na rozšíření svého východního bloku umístěním stálých základen NATO v Pobaltských zemích.

Takže velitel amerických sil v Evropě právě řekl, že v případě války NATO s Ruskem bude tato válka probíhat v Evropě, a navíc – začne to z Pobaltí.

Pokud Kaliningradská oblast má být místem prvního úderu, pak je zřejmé, že předmětem prvního odvetného úderu Ruska se stanou Litva, Lotyšsko a Estonsko. Za prvé proto, že z celého NATO právě ony hraničí s Ruskem, za druhé proto, že se nacházejí ve stejné oblasti jako Kaliningrad, a za třetí proto, že Kaliningrad je „pevnost, kterou je třeba rozbít“, tak americký generál vysvětluje potřebu dalšího zvýšení přítomnosti NATO v pobaltských zemích.

Pokud jde o umístění stálých základen NATO v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, pozdější další dodávky zbraní a případný útok na Kaliningrad, celá pobaltská mytologie o militarizaci jako léku „na ochranu před agresivitou východního souseda“ se rozpadá. V plánu je použít Pobaltí jako odrazový můstek pro útok, a to nevyhnutelně změní pobaltské země na cíl odvety Ruska.

Proto v případě vojenské agrese NATO budou Litva, Lotyšsko a Estonsko zničeny jako první.

Američtí politici a armáda to nemůžou nechápat, ale oni si mohou dovolit se nestarat o osud Pobaltí, pokrytecky se schovávajíce za slova o ochraně pobaltských spojenců. Litva, Lotyšsko a Estonsko nejsou státy USA (i když jejich představitelé by nebyli proti) a obyvatelé těchto zemí nejsou američtí občané. Nelze pochybovat o upřímnosti amerického generála, který řekl, že USA jsou připraveny bojovat s Ruskem v Evropě. V Evropě! Na svém území Američané naposledy doopravdy bojovali před půldruhým stoletím – v Občanské válce 1861 – 1865 let. Od té doby se bojům na vlastním území moudře vyhýbají, raději mají prospěch z válek v jiných zemích a na jiných kontinentech.

Další věc jsou představitelé samotných pobaltských zemí. Proč se nebojí konfrontace mezi Ruskem a NATO a zvyšování zbrojení ve svém regionu? Vždyť je třeba si uvědomit, že v případě, pokud dojde ke skutečné kolizi, jejich země bude zničena v první řadě. Ale oni nechápou, anebo předstírají, že nechápou, a naopak se zasazují o to, aby vojenská přítomnost NATO v Pobaltí byla významně posílena, aby silná vojenská uskupení Aliance byla v regionu trvale, a měla právo reagovat na ruskou agresi, aniž by čekala na rozhodnutí Rady NATO o rozhodnutí aplikace článku 5.

Za to všechno budou Litva, Lotyšsko a Estonsko bojovat v červnu na varšavském summitu NATO.

Čím je způsobena tato sebevražedná pozice? Je to jen paranoidní strach zbavující pobaltské politiky zdravého rozumu a způsobující věřit, že proměna jejich zemí v antiruský vojenský opěrný bod je dostane zpod ruského zájmu, anebo naopak zajišťuje vojenskou bezpečnost před Ruskem? Ne. Není to jen tím, není to v iracionální fóbii.

Řeč je o získání velmi lukrativního finančního projektu.

Americká vojenská lobby, schovávajíc se za pobaltskou hysterii, tím dosáhne několika miliard dolarů vydělených z rozpočtu USA. Značná část těchto peněz by pak měla jít právě na militarizaci Litvy, Lotyšska a Estonska.
Všechny tyto miliardy samozřejmě půjdou do rukou statečné americké armády. Ale tuzemská knížátka z místního pobaltského vedení očekávají, že jim za uskutečnění tohoto obrovského kšeftu něco kápne.

Za tuto extrémně nebezpečnou a zcela nezodpovědnou hru na vyvolávání přímé konfrontace NATO a Ruska! Tato hra je nezodpovědná proto, že pod samotný úder vystavuje řadové obyvatele Litvy, Lotyšska a Estonska. Nicméně představitele těchto zemí obyvatelstvo nezajímá: co je jim do obyčejných obyvatel, když se otevírají závratné vyhlídky na získání miliard dolarů na vojenské výdaje do jejich zemí a je zachována možnost hlasitě připomínat svou existenci západnímu světu!

Při veškeré své kuráži a euforii však pobaltská knížátka nějak nedomýšlejí, že pokud bude jejich úsilí v Pobaltí opravdu úspěšné, pak nebudou zničeni jen obyčejní obyvatelé. I jim samotným se jen stěží podaří doběhnout na nejbližší letiště.

Zdroj: http://obshestvomt.ru/blog/43215189215/Bey-russkih-poka-ne-posineesh..!-Litva,-Latviya-i-Estoniya-budut