Iščenko: Ukrajině předpověděl občanskou válku a smrt Porošenka

Avatar
Původní autoři

27. 4. 2016    zdroj
Ukrajinský a ruský politolog Rostislav Iščenko odpověděl korespondentům iREACTOR na otázky, týkající se vzniklé situace v Kyjevě a řekl, jaký scénář by se mohl rozvinout na Ukrajině.

S volbou nového předsedy vlády a kabinetu ministrů důvěra Ukrajinců k vládě téměř zmizela. Co si myslíte, může se to vyvinout k novému Majdanu a požadavku odstoupení Porošenka?
Za prvé, tento kabinet přivedl Porošenko. Za druhé, co se týká nového Majdanu, ten je výsledkem vnějšího působení na zemi. Osobně nevidím vnější síly, které by mohly v současné době zorganizovat ještě jeden převrat. Proto pokud máme hovořit o novém Majdanu, ten není možný. Pokud budeme hovořit o cílech nové vlády, pak jejím cílem je posílení moci Porošenka, ne její oslabení. Pokud budeme hovořit o objektové realitě, pak určitě soustředěním veškeré výkonné moci ve svých rukou Porošenko převzal také veškerou odpovědnost. V důsledku toho, v podmínkách katastrofy ekonomické, humanitární a politické, se proto jeho pozice neposilují, ale oslabují. Protože se na něj soustředí veškerá nenávist obyvatelstva, která byla dříve rovnoměrně rozdělena mezi něj a Jaceňuka. A v těchto podmínkách je samozřejmě vystaven silnějšímu tlaku.

Nemyslím si, že Porošenko odstoupí. Není to ten typ člověka, který odejde dobrovolně. Pokud jde o další státní převrat, zdůrazňuji – ne Majdan, ale převrat, pak ano, to je docela možné. I když dnes není nějaká organizovaná síla, která by mohla provést převrat nebo vzpouru na Ukrajině, vidět. Takže pravděpodobnější vývoj událostí bude směřovat k dostatečně rychlému, ale postupnému oslabení ústřední moci, což povede k tomu, že různé bandy, ovládající různé regiony se prostě nebudou podřizovat ústřední moci. Je možný začátek občanské války “všichni proti všem”, během níž může být Porošenko dokonce zabit. Avšak ještě jednou opakuji, nebude to převrat namířený proti němu osobně. Je to proces rozpadu státu v podmínkách, kdy ústřední moc nemá dostatečnou sílu a autoritu, aby udržela celistvost země.

Nová vláda již hovoří o tom, že bude možné vrátit Krym silou. Nebude konflikt na hranicích s Krymem pokusem odvrátit obyvatelstvo od vnitřních problémů v ekonomice a politice?

Je možné hovořit o čemkoliv, ale útok na Krym je útokem na ruské území se všemi nevyhnutelnými důsledky. Je to přímá ozbrojená agrese, která bude právě tak klasifikována ze strany mezinárodního společenství a na níž bude odpověď. Takže provokace na hranici s Krymem je možná, ba dokonce velmi pravděpodobná. Přímý vojenský útok na Krym bude možný pouze v případě, že Kyjev zcela ztratí kontrolu nad bandity, kteří jsou nyní soustředěni v silových strukturách a začnou jednat na vlastní pěst. Vzhledem k tomu, že nejsou moc rozumní, jsou schopni na Krym zaútočit. A dojde-li k rozsáhlému vojenskému útoku na Krym, bude to důkazem naprostého ztroskotání kontroly Kyjeva nad situací. Aby byla odpoutána pozornost, je možné útočit na Donbas, což také dělají.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová