Platit všechno s úsměvem?

11. 4. 2016
Dne 7.4.2016 byl v Blansku založen spolek Maloodběratelé elektrické energie z.s. s celorepublikovou působností. Zakladatelé chtějí obnovit platbu domácností za elektrickou energii podle skutečných nákladů a proto potřebují podporu veřejnosti alespoň členstvím v nově založeném spolku.Nechtějí nikoho nutit ani přemlouvat a tak nabízí možnost volby dle přílohy: 


VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ — MÁTE MOŽNOST SI VYBRAT

1/ Zůstat nadále pasivní a pohodlní. Platit za všechno s úsměvem, i když je to takový nesmysl jako jistič u elektřiny.
2/ Nechat si v jednadvacátém století odpojit garáž nebo chatku od elektřiny, jen proto, že někdo využívá naší nečinnosti a vymýšlí jak i příspěvek na obnovitelné zdroje platit dle jističe.
3/ Podpořit svým členstvím v moderním spolku Maloodběratelé elektrické energie z.s. několik aktivních zakladatelů výše uvedeného spolku, kteří se rozhodli mimo jiné, „Hájit spravedlivý a nediskriminační přístup ke všem maloodběratelům na základě skutečných nákladů“. Spolek nevyžaduje žádné členské příspěvky a většina komunikace bude probíhat přes internet. Je možné se přihlásit na adrese smaee2016@gmail.com a je nutné uvést:
a/ jméno a příjmení včetně titulů
b/ adresa bydliště včetně směrovacího čísla
c/ datum narození
d/ e-mailovou adresu Na vyžádání Vám pošleme stanovy spolku.

Ing. Václav Marek