Tohle vám, pane Šámale, nikdy neodpustím

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
21. 4. 2016
Ale nejenom vám, jako nejvyššímu šéfovi zpravodajství ČT, ale ani vaší vedoucí zpravodajské ekipě ve složení Mrzena, Kubala, Lutonský a Frank. A co že vám neodpustím? Že jste ze mě udělali kohosi jiného, než jsem byl. Že jste mě obrali o radost těšit ze sedmé hodiny večerní, kdy se v naší zemi vysílaly a vysílají zprávy. 


Poslouchal jsem je pravidelně každý den. „Lubo, jsou zprávy!“, volávali na mě dlouhá léta rodiče, manželka i děti, protože věděli, že kdybych tenhle pořad zmeškal, měl bych po náladě a vyčítal jim, že mě ke zprávám nezavolali. Ovšem teď, co tyhle zprávy, pane Šámale, vedete vy, už o ně nestojím. Teď je pro mě sedmá hodina večerní hodina jako každá jiná, protože na lži a na lháře si nepotrpím. A není to dokonce ani hodina jako každá jiná, protože teď je pro mě sedmá hodina spcifická v tom, že v tenhle čas musí televizor zůstat hluchý.

Samozřejmě, ve zprávách se lhalo i za nacistů i za komunistů, ale propánakrále, tyhle režimy si přece nehrály na svobodná média ve svobodné zemi, jak si na ně hrajete vy. Šlo o totality, které svou totalitu dávaly otevřeně najevo, budeme vám lhát, protože to vyhovuje naší ideologii, říkaly nám ty režimy v řádcích i mezi řádky – a bylo to samozřejmě tragické, ale bylo to v jistém smyslu i otevřeně chlapské. Ale vy, pane Šámale, a celá ta vaše ekipa, nám lžete, ale tváříte se, že nikoliv, že nám říkáte pravdu. Jste licoměrní tak, že z vás ta licoměrnost až kape a jste od ní slizcí.a tou slizkostí od sebe posluchače odpuzujete tak, jak se to v naší moderní historii dosud žádnému médiu nepodařilo.

Nelžete samozřejmě jen tak obyčejně, ale ať už jste si toho vědomi, či ne, lžete podle mustru, který vám a všem dalším svým nástupcům, stanovil Joseph Goebbels. Při čemž jste si z jeho tří zásad nelhat, zakrývat a odvádět pozornost – a zase ať už vědomě či nevědomě o tom, že napodobujete Goebbelse – vyloupli jako zásadu nejúčinnější zásadu zakrývat. To, co se nehodí vám, coby hlásné troubě havlistů a pražské kavárny, prostě zakryjete – a máte prakticky po šichtě. Stanovili havlisté, že všechno na východ od nás je zlé a od ďábla, a vše na západ od nás dobré a šlechetné? Dobrá, pak pro vás není nic posvátnějšího, než všechna fakta, která by této „pravdě“ odporovala, zakrýt, čili zamlčet. Stanovili havlisté, že pravice je darem nebes a levice darem z pekel, dobrá, pak zakryjeme fakta, která této „pravdě“ odporují, a můžeme jít na kávičku.

Tak jste si, pane Šámale, zjednodušili svou službu – a mi a statisícům pravdymilovných – jste otrávili jejich večery, rána i poledne. Ale vy sám jste se svou prací spokojený a cítíte se v ní zřejmě na léta zabezpečený, jak jste před časem prozradil ve svém interview pro ideově spřízněný magazín Reflex. Budu z něj citovat, aby si o vás čtenář udělal svůj úsudek:

„Televizní krize přivedla dvakrát sto tisíc lidí na Václavák. TO JE DOSTATEČNÉ VAROVÁNÍ PRO VŠECHNY“

Takže občané, dejtesi pozor!