Herman je pro sudetský sjezd ten pravý

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
13. 5. 2016
Jsme-li skutečně tak žalostným vazalem mocnějších, jakým jsme byli za tzv. Druhé republiky Německa, a dnes zas Spojených států a Evropské unie (čili v podstatě opět Německa), že prostě musíme – a nic jiného nám nezbývá – vyslat na víkendový výroční sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), ne už jen nějakého olomouckého kněze či Bělobrádkovo video, ale přímo živého ministra české vlády (a to vůbec poprvé v historii), pak je ministr Daniel Herman nejideálnějším představitelem tohoto našeho českého vazalství, naší národní podřízenosti i naší mezinárodní malosti i ubohosti. 


A též nejideálnějším pojítkem mezi dusivým ovzduším tzv. druhé republiky, jež ze země vyhnala prezidenta Beneše a ke smrti uvláčela Karla Čapka, a ovzduším dnešním, charakterizovaným vedle shora popsaného třeba i výrokem jakéhosi výboru ministerstva kultury (kde Herman šéfuje),o tom, že bard slezského lidu Petr Bezruč vůbec nebyl velký básník, a že se jeho význam v minulosti přeceňoval.

Takové je tedy naše současná ideovost a naše slouhovské mezinárodní postavení. Je to fakt, který nelze omluvit řečmi o tom, jak moc je nám zapotřebí dobrého sousedství, protože, jak to v minulých dnech vyjádřil předseda SL Posselt, má jít o sousedství nikoliv ledajaké, ale o sousedství v EVROPSKÉM DUCHU. A právě v tom evropském duchu, který je sudetskými Němci akcentován víc než sousedství samo, je zakleta ona podřízenost a nesamostatnost, která se nám jako kazajka našich vlastních národních zájmů ve prospěch zájmů nadnárodních – ve skutečnosti však velmocenských, ať už USA, EU či Německa – navléká na ramena a zbavuje nás svobody našeho vlastního rozhodování.

Když tedy naše vláda, jak už bylo řečeno, vysílá na sjezd národní skupiny Sudety, která rozložila první republiku, svého ministra – a to dokonce ministra kultury – pak jde o důkaz pravdivosti všeho, co jsme dosud řekli. A nejen to. Důkaz naší podřízenosti cizím mocným zájmům poskytuje i ministr sám sebou. Jak jinak by se totiž ministrem české vlády mohl stát člověk, který už po dlouhé roky vyhlašuje, že odsun Němců z republiky, nařízený třemi vítěznými mocnostmi po Druhé světové válce – Spojenými státy, Velkou Britanií a Sovětským svazem – byl nemorálním činem, vedeným prý pomstou? Nemorálně se tedy mstil Roosevelt, nemorálně se mstil Churchill i Stalin, nemorálně se mstili všichni účastníci protihitlerovské koalice – a ti druzí, na které údajná Hermanova msta dopadla, čili Němci, museli tedy logicky být bílí jak lilie? Nebo aspoň bělejší, než ti první. (Goebbels by jistě souhlasil).Tak se tedy přepisuje historie, a k jejímu přepisování, jak vidíme, usedl i příslušník národa, který měl být vyhuben.

Jak už bylo řečeno.Vhodnějšího člověka jsme mezi sudetské delegáty sjezdu poslat nemohli. A jestliže nás tam v Norimberku bude tenhle pověřenec české vlády mezi Sudeťáky pomlouvat, dobře nám tak. Zasloužíme si to.