Jak je to s novelizací stanov sudetů?

Avatar
Původní autoři

O. Tuleškov
25.5.2016  České národní listy

Novelu stanov, jíž schválilo “sudetoněmecké ” Spolkové shromáždění v únoru 2015, mnichovský soud odmítl registrovat údajně z formálních důvodů. Protiposseltovská opozice slavila.
Premiér ČR, B. Sobotka, se několikrát blamoval, slušně řečeno. Již v září 2015 prezentoval české veřejnosti novelu stanov jako hotovou záležitost. Když jsme poukázali na to, že dosud platí staré stanovy, napsal nám, že vše proběhne do listopadu 2015. A samozřejmě neproběhlo.

Posseltovci novelu stanov o vzdání se nároků na vlast, restitucí či odškodnění, znovu přichystali pro nové “sudetoněmecké” Spolkové shromáždění (Ss). Ale tady došlo k zádrhelu. Senior z řad zvolených zástupců, který měl řídit ustavení Ss, když shledal, že nejsou dány předpoklady k jeho ustavení, popřál zástupcům šťastnou cestu domů a sám odjel.

Posselt však našel jiného seniora, který udělal vše, co na něm bylo žádáno. Ss bylo ustaveno, napodruhé, a mimo jiné opětně schválilo novelu stanov.

Opozice uvnitř SL namítá, že Ss nebylo ustaveno řádně a že všechny úkony, které učinilo, jsou neplatné. Dokonce prohlašují, že novela stanov nebyla přijata platně, že SL nemá ani vedení, ani předsedu. Opozičníci, tedy witikovci, na svých stránkách napsali, že do 15.5.2016 novela stanov nebyla soudem registrována a tudíž platí stanovy v původním, tedy starém znění.

Je-li tomu skutečně tak, pak Sobotka se blamoval již potřetí. A jak známo, všeho moc škodí. Podle principu, že každá příčina má své důsledky, by tyto konečně měly zasáhnout tohoto pána, který ve spletitosti současných dějů tápe jako v bludišti. A to je ještě ta nejlepší charakteristika ze všech možných.

Dr. O. Tuleškov