P.C. Roberts: Přinese listopadová prezidentská volba v USA konec světa?

Avatar
Původní autoři

25. 5. 2016     PaulCraigRoberts
„Během celého uplynulého měsíce jsme sledovali, jak mohutněly síly USA a NATO podél ruských hranic – na souši, na moři i ve vzduchu. Takovéto nahromadění nepřátelské bojové síly zde nebylo k vidění od německé invaze do Sovětského svazu v r. 1941.“
Takto uzavřel svůj článek k současné situaci vedoucí americký expert na Rusko Stephen Cohen. Klade si otázku, zda Washington spí a je třeba jej probudit, anebo zda míra jeho šílenství došla už tak daleko, že chce válku.


Pepe Escobar, přední brazilský publicista k problému uvádí, že Randova korporace, nejvýznamnější americká společnost pracující ve službách CIA, nedávno vyhlásila, že „Rusko by dokázalo převálcovat síly NATO do 60 hodin – ne-li dříve.“ Na úrovni nukleárních bomb a raketových systémů má Rusko před americkým vojensko-bezpečnostním systémem, jenž v zájmu zvýšení cen zbraní na ně montuje i zcela zbytečné věci, náskok čtyř generací. Americké zbraňové systémy jsou ve srovnání s ruskými prostě až druhořadé.

Nejvyšší ruské vojenské vedení nicméně vyjadřuje své obavy. Týkají se vlažného postoje ruské vlády k nebezpečí americké agrese. Generálové obviňují tzv „ atlantizující integralisty“ z toho, že svým lhostejným postojem Putinovu vládu infikují. Má se za to, že tato skupina, sdružující se kolem premiéra Medvěděva, věří, že v zájmu své přijatelnosti pro Západ by mu Rusko mělo učinit nějaké ústupky. Nekompetentní ruská centrální banka a neoliberální ruští ekonomové, jakožto části uvedené skupiny, cílí k tomu být údem Západu, a to bez ohledu na to, jak tvrdě by to poznamenalo ruskou nezávislost.

Stephen Cohen a Alastair Crooke, někdejší významný britský špión, si snad jako jediní lidé na Západě všimli, že dominantní část ruské vlády, zdůrazňující národní suverenitu, už po nějaký čas tlačí na prezidenta Putina, aby se oněch lidí ve vládě, kteří by byli ochotni prodat ruskou nezávislost za uznání Západem, zbavil.

Tento názor vyjadřuji i já. Pro jakoukoli vládu je totiž nemožné stát pevně proti zahraniční hrozbě, sedí-li v této vládě nespolehliví lidé.

Jestliže Putin bude nakonec přinucen odstranit z vlády agenty Washingtonu – což konec konců bude muset udělat, aby tato vláda americké úklady přežila – nesmí je nechat z Ruska odejít. Jestliže se totiž tak stane, využije Washington tyto exulanty k vytvoření ruské vlády v exilu. A pokud se Putin zdráhá poslat je za zradu k soudu, dala by se věc vyřešit čímsi jako domácím vězením.

Alastair Crooke píše, že Washington vůbec špatně kalkuluje. Tím totiž, že tak zatvrzele prosazuje svou jednopolární světovou hegemonii, tlačí Putina do tábora nacionalistů, pro které stojí nezávislost mnohem výš, než stát se přijatelným pro Washington.

Nehledě na to, jak pozitivně se Escobar vyjadřuje k ruské vojenské převaze nad Západem, ocitá se i tak ruská nezávislost v sevření dvou hrozeb, jakési Skylly a Charydby moderní doby. Skyllou jsou američtí neokonzervativci, rozhodnuti zmocnit se vlády nad Ruskem, a Charydbou jsou ti lidé, uvnitř ruské vlády, kteří jsou ve své orientaci víc západní, než ruští.

Jestliže se Trump stane prezidentem, je snad i možné, že neokonzervativci přestanou být dominantní silou v americké zahraniční i vojenské politice. Měl by být tenhle obrat důvodem ke zjemnění tlaku na Putina, aby vyhnal „atlantizující integralisty“ z vlády?

Jestliže se ovšem stane prezidentkou Hillary, neokonzervativní puzení proti Rusku bude eskalovat, „atlantizující integralisté“ budou z vlády vyhnáni a Rusko se připraví na válečný stav.

Vzpomeňme, jak se nepřipravené Rusko vypořádalo s německým wehrmachtem, který byl v té době nejmocnější obzbrojenou mocí, jaká se kdy dala dohromady. A představme si, jakou lekci by Rusko připravené udělilo pomatené Hillary a nekompetentním neokonzervativcům.

Jak už jsem dříve napsal, vnutit Rusku válku by znamenalo smrt pro USA a Evropu, a vzhledem k ničivé síle nukleárních zbraní, nejpravděpodobněji i smrt všeho živého na Zemi.

Hlavními příčinami takovéhoto chmurného obrazu je arogance a stupidita amerických konzervativců i vazalský statut Evropy, který ji zbavil své vlastní rozumné zahraniční politiky. A namísto ní jen podává washingtonské agresi pomocnou ruku.

Znamená to, že bez ohledu na váš názor na Trumpa, váš hlas pro Hillary je hlasem pro konec tohoto Světa.

Vybral a přeložil Lubomír Man