Kauza Vitásková: Tisková konference ERÚ 5.5.2016

Avatar
Původní autoři


Zdeněk Jemelík 

7. 5. 2016
Nezákonnost nejen z mého hlediska proběhla i vůči našemu úřadu jak v oblasti několika prohlídek souvisejících s tzv. trestními činy, tak v poslední řadě i s mým nepravomocným rozsudkem či další obžalobou. Možný konec balkanizace trestního řízení, možný konec praktik 50-tých let je důvod, proč dnes k této problematice vystupuji. O celé řadě porušení Ústavy vůči Energetickému regulačnímu úřadu, nezávislé státní instituci, budeme informovat veřejnost na speciální TK; podotýkám, že kauza „Vesecká“ je jen špičkou ledovce.


Neuvážená – nebo výstižněji řečeno pečlivě připravená – část podpory pro obnovitelné zdroje, konkrétně pro solární parky, je vnímána jako největší tunel do veřejných financí v naší novodobé historii.

Od chvíle, kdy úřad pod mým vedením začal informovat veřejnost o nestandardních podporách pro solární parky, se stal cílem útoku nejrůznějších skupin.

ERÚ upozornil na majitele elektráren se sídlem firem např. na Kypru, na podivné transakce kolem elektráren u polostátního energetického gigantu ČEZ, na dostavěnost či nedostavěnost elektráren, jejich funkčnost v závěru 2010, na účast některých politiků, poslanců či senátorů a v neposlední řadě i některých bývalých zaměstnanců ERÚ na celém tomto procesu, který devastuje naši ekonomiku, hospodářství, životní úroveň našich občanů a v neposlední řadě to nejdůležitější, co máme – náš život.

K devastaci se připojili – ať úmyslně, či jen z neznalosti problematiky – někteří policisté, státní zástupci a v poslední době i někteří soudci.

V těchto dnech se v plné nahotě odkrývá porušování lidských práv a svobod v České republice, a to v oblasti, která je pro demokratické fungování státu nejdůležitější, a to je justice.

V co může obyčejný občan či státní úředník ještě věřit? Kde má oporu? Kde může hledat spravedlnost? Jak věřit politikům, že skutečně mají zájem na funkčním státě?

Když jsem popsala nepravosti, které se v oblasti energetiky podporovaných zdrojů dějí, když se snažím toto napravit, tak nejen mně, ale i dalším státním úředníkům, byl totálně zničen život profesní i osobní a především po zdravotní stránce. Jako příklad uvedu tolik citovaný OPEN CARD.

Upozornit nebo dokonce odhalit finanční tunel, říct to hlasitě a dokonce přes média, znamená totální likvidaci vašeho života; z mého pohledu je to způsob hodný 50-tých let minulého století, kdy se komunistický režim vyrovnával tímto způsobem s nepohodlnými občany.

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, nyní poslanec Parlamentu České republiky, se v těchto dnech vyjádřil ke stanovisku Ústavního soudu. „Vítáme zásah Ústavního soudu proti manipulaci trestních řízení některými státními zástupci a soudci“
V plném rozsahu se ztotožňuji s jeho názorem a stejně jako on “žádám ministra spravedlnosti, aby zajistil nápravu podle nosných důvodů rozhodnutí Ústavního soudu a podal stížnost pro porušení zákona tam, kde o zásazích do základních práv osob v přípravném trestním řízení rozhodovaly evidentně nepříslušné soudy a zvážil i vyvození kárné odpovědnosti proti těm státním zástupcům a soudcům, kteří se na porušování ústavního práva na zákonného soudce aktivně podíleli. Sami státní zástupci a soudci by měli zhodnotit, zda se někteří jejich kolegové nedopustili zneužití pravomoci úřední osoby.“

A nyní kauza Vitásková (solární elektrárny Saša Sun a Zdeněk Sun) verdikt Krajského soudu v Brně, soudní senát jmenován v rozporu s Ústavou České republiky, v rozporu s Listinou základních práv a svobod, kterou Česká republika přijala v roce 1991.

Soudce Mgr. Aleš Novotný, soudní senát ve složení Ing. Eliška Vránová, Ing. Dobromila Hronová a pan Ivan Procházka, tento soudní senát rozhodl o mé vině v kauzách dvou solárních elektráren Saša Sun – Zdeněk Sun; zcela zničující rozsudek, nejen pro mne, ale i ostatní účastníky „kauzy“ byl vynesen dne 22. února 2016 po několik let trvajícím procesu. Rozsudek ještě stále nemám v písemné podobě!

Nebudu popisovat ponižování, ústrky, dehonestaci mé osoby i ze strany soudce Aleše Novotného, které vyústily v to, že jsem byla nucena podat na něj žalobu.

Tento soudce a soudní senát jmenovaný v rozporu s Ústavou České republiky vydal nepravomocný rozsudek. 8,5 let se zvýšenou ostrahou.

Já nevím, zda rozhodoval z neznalosti práva, správního řádu a z neznalosti tak složité problematiky jakou nová technologie fotovoltaické elektrárny je; já nevím, zda rozhodoval s úmyslem mne poškodit, což by byl jednoznačně trestní čin. Proto se domnívám, že pokud vyloučíme trestní čin, měl by tento senát dokázat svoji odbornost před celou veřejností!!! Můj život byl rovněž dehonestován veřejně!

Důkaz tvz. „zločinu“, který jsem měla spáchat, Vám předkládám v této ucelené prezentaci, kterou jsem dne 2. května 2016 zaslala otevřeným dopisem prezidentovi republiky panu Miloši Zemanovi.

Prezentace popisuje chronologicky celý průběh této kauzy, klíčové osoby (z aktérů dřívějších podivných praktik na ERÚ se stávají svědci; z těch, kteří se snaží o nápravu a upozorňují na nedostatky, se stávají nepravomocně odsouzení); dále jsou zde uvedeny:
– Fakta o vydání obou licencí na FVE,
– Prověřování udělených licencí za rok 2010
– Kroky směřující k odebrání licence
– Příchod Ing. Vitáskové na ERÚ
– Podklady doložené v rámci zahájené obnovy řízení
– Nevyužité zákonné možnosti
– Další kroky bývalého vedení
– Delegování povinnosti rozhodnout na Ing. Michaelu Schneidrovou
– Corpus delicti?!
– Kroky předsedkyně po vydání rozhodnutí
– Kdo v dané věci zastává názor o zastavení obnovy řízení?
– Měla být vůbec obnova řízení nařízena?
– Z výpovědí v trestním řízení
– Podezřelé události
– Srovnání s předchozí praxí ERÚ
– Závěr aneb co nebylo bráno v potaz
Z předmětné prezentace si vyvodíte účelovost nepravomocného rozsudku.
Státní zástupce Radek Mezlík mne utvrzuje v názorech veřejnosti, že jsou někteří policisté, státní zástupci a soudci zcela neodborní nebo snad páchají úmyslné trestné činy?

Jak jinak si mám vysvětlit jeho postoj v Radiožurnálu dne 22. 4. 2016 k problematice FVE Vranovská Nová Ves? Před několika lety přesně tuto elektrárnu, na kterou jsme podali trestní oznámení, vyhodnotil, že se nic nestalo; nyní ji vyhodnotil, že se stal trestní čin! Je to neodbornost nebo páchání trestních činů (snaha zakrýt trestní jednání u vybraných elektráren)?

Dále pak pan státní zástupce v tomto rozhovoru přiznává “… ta fotovoltaika je vlastně novou kapitolou i pro českou justici…“, nejasným způsobem hájí své selhání při posuzování jednotlivých kauz či dokonce účelovost názoru.

Bude snad státní zástupce trestně stíhán, že neměl rovný přístup ke stejným nedostatkům či nezahájil doposud stíhání osob, které pravděpodobně spáchaly trestní čin, o čemž se v průběhu hlavního líčení soudních procesů dozvěděl?

Vyzývám premiéra České republiky Bohuslava Sobotku, aby jeho vláda učinila všechny kroky, které by dle vyjádření poslance Pavla Blažka ukončily „balkanizaci“ trestního řízení v České republice.

Vyzývám všechny slušné občany, a je jich absolutní většina, vyzývám všechny slušné policisty od řadových po policejního prezidenta, a je jich absolutní většina, vyzývám všechny slušné státní zástupce po nejvyššího státního zástupce, a je jich absolutní většina, vyzývám všechny soudce, přísedící… ukažte prstem na ty, kteří z neznalosti nebo úmyslně ničí životy ve vykonstruovaných trestních činech nám obyčejným slušným lidem, úředníkům.
Vraťte České republice demokracii a spravedlnost, nedovolte rozklad státu! Selháním justice je napadena funkčnost demokratického státu; z pohledu základních hodnot se jedná o principiální věc.

Státní úředník, pokud postupuje v souladu se správním řádem, se přece nemůže bát, že jeho rozhodnutí bude kriminalizováno, k nápravě jeho rozhodnutí existuje zcela legální cesta, a to je správní soud.

Nedovolme, aby zvůle, která doposud byla tolerována, nadále pokračovala.