Pozdravný dopis účastníkům Mezinárodní konference za vystoupení z EU konané v Paříži od 28. května 2016

Avatar
Původní autoři

23. 5. 2016
Vážení přátelé,
ačkoliv se z různých důvodů nemůžeme zúčastnit konference osobně, je nám ctí a zároveň potřebou alespoň touto cestou demonstrovat solidaritu s britskými odpůrci EU a sounáležitost s vámi, kteří jste se sešli v tomto sále. Dovolte nám zároveň vyslovit ty nejupřímnější solidární pozdravy francouzským pracujícím, kteří opět povstali proti bruselsko-berlínskému diktátu a jeho pseudosocialistickým vykonavatelům. V Česku a na Slovensku si stále více lidí uvědomuje kořeny dezolátního stavu Evropy a celého světa. V krátkosti jejich přehled:


1. Evropu ničí nadnárodní totalitní instituce zvaná Evropská unie. Neslouží občanům, ale globálnímu kapitálu a severoamerickému imperialismu.

2. EU se vyznačuje smluvně-politickým propletencem s NATO, při kterém není jasné, kde končí Unie a kde začíná Severoatlantický pakt, tato kriminální organizace, která má na svědomí nesčetné válečné zločiny.

Drazí přátelé, všem těm, kteří se ještě neodnaučili používat zdravý rozum, musí být jasné, že zlo světa má jednu podstatu a mnoho podob resp. názvů: fašismus, nacismus, neoliberalismus a jeho finanční trhy jsou buď tvrdě, nebo sofistikovaně represivní formy jednoho systému, nazývaného kapitalismus. Nadvláda kapitálu se jistí jednou pod maskou liberalismu, jindy jménem ideologické diktatury – podle situace a potřeby. A stále zřetelněji bije do očí, že „klasické“ fašisticko-ultranacionalistické síly plní v zájmu globálně operujícího finančního kapitálu stejnou dvojí úlohu jako islamofašistický terorizmus. Jednou strategický partner v násilných převratech, podruhé důvod k vojenským intervencím navenek a oklešťování ústavních práv občanů uvnitř. Kosovo, Ukrajina, Libye a Sýrie jsou toho čerstvé příklady. Kdo se podívá na historii 1930. – 40. let a roli anglo-amerického kapitálu v mocenském vzestupu německého nacismu, ten pochopí, že Evropu, její národy a celý svět ničily a ničí ty samé síly.

Liberální maska kapitalismu 1960. – 80. let definitivně padla a je tedy otázkou, jak dál. Zatímco „zahraniční politika humanitárních intervencí“ globálního kapitálu se stále více podobá politice „rozšiřování životního prostoru“ fašistických Německa, Itálie a Španělska, na vnitřních mocenských strukturách se dnes mohou podílet nejen bílí „árijci“ mužského pohlaví, ale de facto všichni, kdo přijmou jeho pravidla hry – bez ohledu na rasovou nebo etnickou příslušnost, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci a barvu stranické knížky. Součástí Systému může být afroamerický nebo „socialistický“ prezident, „křesťanský demokrat“ zrovna jako třeba sunnitsko-wahabistický feudál ze Saudské Arábie či židovský oligarcha z Ukrajiny – po boku antisemitského Pravého sektoru. Fašizoidní / fašizující „neoliberalismus“ neničí ty nejcennější univerzální hodnoty otevřeným bojem proti nim, ale jejich hanebnou instrumentalizací k dosažení vlastních cílů. Jednou větou: v 1930. letech byli sociálnědemokratičtí vůdci zavíraní do koncentráku, dnes jsou plně integrovanou částí kapitálové totality.

Co s tím? Zrušení nadnárodní totalitní EUropy finančních trhů a vystoupení z NATO znamená záchranu solidární a sociální Evropy svobodných evropských národů. Pracujme společně na vypracování konkrétní podoby této cesty.

Jménem signatářů výzvy na podporu iniciativy britských pracujících za vystoupení z EU:

Petr Schnur (ČMF / Tschecho-Slowakischer Bulletin.EIT)

Výzvu solidarity s kampaní britských socialistů, odborářů a aktivistů za vystoupení z EU podepsali již zástupci 23 zemí. Za Českou republiku zástupci Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR, Českého mírového fóra a Nové republiky. Kontakt: cmf@centrum.cz