Přátelství Berlín – Moskva

Avatar
Původní autoři

25. 5. 2016, zdroj web pratelstvi detext 7bodu rutext 7bodu de

Němci, kteří vytvářejí web “Přátelství”, napsali dopis Rusům k oslavám 9. května 2016.

7 bodů našeho mírového poselství:

1. Chtěli bychom se omluvit jménem německého národa za 26 milionů mrtvých, za tu nehojící se ránu, kterou naše země způsobila ruskému lidu během druhé světové války, pod diktaturou nacistů. Kvůli bezprecedentní, v historii Německa, agresi, byla polovina zahynulých, z celkového počtu obětí všech zemí, z Ruska.

2. Chtěli bychom se omluvit jménem německého národa za ty odporné lži politiků a masmédií, kteří opakovaně, úmyslně a zrádně ukazují ruský lid a jeho oficiální zástupce v negativním světle, aby nás rozdělili.

3. Chtěli bychom se omluvit jménem německého národa za zbabělou a nesmyslnou zahraniční politiku naší vlády, která má za cíl vyloučit Rusko ze světové politiky a sleduje agresivní strategii rozšiřování NATO na východ, porušujíc všechny sliby dané v časech politického procesu, který předcházel sjednocení Německa.

4. Děkujeme lidem Ruska jménem německého národa za nalezení mírové a prakticky bezpodmínečné možnosti sjednocení naší země před téměř 25 lety, po desetiletích bolestivého rozdělení.

5. Děkujeme ruskému lidu a jeho zástupcům jménem německého národa za to, že navzdory nespravedlivému zacházení s nimi v politice a v masmédiích, urážkám a provokacím v posledních letech, se jim podařilo zachovat trpělivost a obezřetnost a nedopustili eskalaci rozpoutávaných konfliktů.

6. Děkujeme ruskému lidu a jeho zástupcům jménem německého národa a všech náboženských menšin, kterých se to dotklo, za zásadní příspěvek k řešení syrského konfliktu, který byl prokazatelně doveden k eskalaci Západem a jeho spojenci Tureckem a Saúdskou Arábií. Přejeme si, aby v našem multipolárním světě hrálo Rusko  ještě důležitější roli při prevenci a řešení obdobných konfliktů.

7. Mír mezi Německem a Ruskem a přátelství mezi našimi národy pro nás nemá alternativu.

překlad z ruštiny pro Novou republiku: Ďouba