Šórošův fond opět rozdával ceny českým presstitutům za rozvracení republiky. Ocenil především multikulti éthos a historický revizionismus!

Avatar
Původní autoři

– VK –
18.5.2016   AE News

Česká pobočka nadace Open Society Fund amerického mogula a obchodníka s neštěstím rozvrácených národů George Sorose opět udělovala pochvaly od páníčka svým servilním psíkům, novinářům českého mainstreamu. Dne 3. května totiž došlo na udělování Novinářské ceny za rok 2015, kterou pořádá už šestým rokem právě Šórošova pobočka jeho fondu v Praze [1].

Pokud se podíváme na oceněné novináře, spatříme celou plejádu zástupců Agendy 2050 (pozn. projekt NWO na dosažení tzv. Arabského rovníku v Evropě do roku 2050), kdy největší zájem o ocenění vzbudila novinářská díla oceňující různými pohledy přínosy migrace a díla zacílená proti Rusku. Geroge Soros, jakožto jeden z nejmocnějších sionistů v novosystémovém AE regionu (America – Europe, budoucí kompaktní území NWO, které bude představovat jeden jediný útvar s jedinou vládou a měnou), se dlouhodobě snaží skrze procesní nástroj propagandy prosazovat za pomocí mainstreamových novinářů jednotlivé teze Agendy 2050. Uděláme si malé zhodnocení, které články a reportáže byly Sórošovým fondem oceněny.

Všichni ocenění převzali od Šórošova fondu diplomy

Nejlepší rozhovor

Magdalena Sodomková dostala cenu za nejlepší rozhovor. Téma se týkalo rozhovoru o příčinách terorismu. Pokud si článek zde přečtete, pochopíte, proč Sórošův fond cenu udělil právě v tomto případě. Teroristé jsou v rozhovoru relativizováni jako oběti západní diskriminace. To je součást Agendy 2050. Relativizovat zabijáky a najít pro ně omluvy. Židé formátu Geroge Sorose zvládají relativizaci viny útočníků mistrně. Za pozornost stojí následující citace:

LN: Teroristi v dokumentu nevyznívají jako zrůdy, spíš jako smutní kluci, které někdo celé dětství šikanoval. Proč se podle vás v Dánsku Somálci cítí tak špatně?

To je ta velká otázka. Jsou izolovaní, zažívají diskriminaci. Není to žádné násilí, ale taková ta tichá, plíživá diskriminace. Nepustí je na diskotéku, preventivně, aby nenastaly nějaké potíže. Těžko shánějí praxi. A když nemají praxi, nikdo je nezaměstná. Ale třeba i to, že lidé, když je míjejí, přejdou na druhý chodník. Něco takového zažívají neustále. A pak je tu tradice jejich rodičů, kterou chtějí ctít, zároveň ale vidí mladé Dány, jak žijí. Hodně pijí, chodí na party, mají sex. A oni chtějí žít stejně, jejich rodiče vůbec nechápou, co se nimi děje. Jsou chyceni v jakémsi limbu. Mnoho z nich se mi svěřilo s pocitem, že „nikam nepatří“.

Nejlepší komentář

Petr Honzejk z Hospodářských Novin okomentoval nebezpečí nenávisti. Celý článek působí, jako by byl vytržen z manuálu neziskovky Hate Free Culture, kterou financují Norské fondy. Hlavním bodem v komentáři je použití zástupné viny (české většiny), která se nechce multikulturně rozložit a prostoupit. Není divu, že Sórošův fond tento komentář vyzdvihl a ocenil.

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Robert Břešťan z Hlídacího psa je pravidelným „expertem“ na Rusko v České televizi
Známý rusofob Robert Břešťan je Sórošovým oblíbencem. Jeho článek s názvem „Jestli si nás Rusko koupí“ je typickým phobio-imperativem poslední doby, který nesmí chybět při žádném rozdávání podobných cen. Otevřeš dveře do sklepa a tam je schovaný Rus s bombou! Nebezpečí! Ohrožení! Ruský kapitál v Česku, Rusové ve sklepech a rozvrací nám demokracii. George Soros nemohl takový článek nechat bez ocenění.

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse

Martin Veselovský z DVTV dostal cenu od Sóroše za… cituji: „profesionální způsob vedení rozhovoru, kterým autor odhalil politické záměry a extremistické názory předsedy Bloku proti Islámu.“ Více není třeba komentovat, rozhovor a video je k dispozici zde. Sami si udělejte názor.

Nejlepší audiovizuální reportáž

Cenu dostal reportér ČT Lukáš Landa, který vnikl do skupiny Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované NATO. O skupině jsme psali zde. Natočil reportáž z lesů, kde tátové od rodin nacvičovali zadržování migrantů. Reportáž vykreslila celou skupina jako spolek extrémistů, rasistů a xenofobů. Sórošova cena proto redaktorovi nemohla uniknout. Není bez zajímavosti, že krátce po uveřejnění reportáže odešel z vedení skupiny Marek Obrtel, který byl hlavní postavou celého sdružení bývalých vojáků ČSLA. Skupina se záhy poté rozpadla, tedy alespoň podle tvrzení ČT. Není jasné, co všechno redaktor ČT odhalil a možná cílem bylo tuto skupinu rozvrátit zevnitř.

Cena za inovativní online žurnalistiku

Redaktoři Českého rozhlasu Jan Boček a Marcel Šulek uveřejnili článek s výmluvným názvem: „Rusové proti Rusům: Země v nevyhlášené občanské válce„. Rusko se podle nich rozpadá, vymírá a je na pokraji kolapsu. Podporu Putinovi ze strany občanů potom redaktoři vysvětlují tak, že Rusko je na tom tak špatně, že lidé potřebují diktátora. Což je nebezpečné pro zbytek světa a hlavně Evropu… Nic lepšího si nemohl George Soros o Rusku přečíst a vyslechnout, takže cena našla správné adresáty.

Cena za regionální žurnalistiku

George Soros, architekt barevných revolucí a rozvracení států po celém světě, finanční mogul a zakladatel Open Society Fund.

Jana Ustohlavová z MF Dnes napsala rozhovor s historikem Davidem Kovaříkem o odsunu Němců z Brna. Týrání nebohých Sudeťáků ze strany zlých Čechů, tedy pardon, Moraváků, relativizaci historických souvislostí, vykreslování Brňanů jako zlých a bezcitných lidí. To je prostě IN v poslední době. Jen více takových článků a další cena od Sóroše bude v kapse i příští rok. Československo osvobodili Američané, a to málo, co osvobodili Rusové, tam lidé utíkali, Rusové znásilňovali i dobytek a lidé prosili Němce o ochranu. Ano, takto se dnes v Plzni vyučuje historie na základních školách. Ale že tento éthos proniká už i do Brna, to je tedy síla.

Cena Solution Journalism

Tomáš Lindner z Respektu napsal článek o migrantech v Německu. O tom, jak se tu vypořádávají s migrací, jak se nám tu daří nacházet řešení. Pan Lindner je vtipálek. Kdyby mi zavolal k nám do redakce, upozornil bych ho, že čerpá z „Propagandabuch“ vydaného berlínskou neziskovkou Mensch, Mensch, Mensch. Za pozornost stojí tato citace:

Autor dokázal ve svých textech poukázat na všechny tyto roviny a zároveň nezůstal jen u popisu těžkostí a problémů, ale věnoval prostor i tomu, jaká řešení se při přijímání a integraci uprchlíků osvědčují a jak konkrétně reagují veřejné instituce i občanská společnost. Z textu si tedy čtenář odnáší nejen povědomí o problémech, ale i tom, jak je současní Němci zvládají a kde nacházejí řešení. Důležitým prvkem je i to, že se jedná o řešení přenositelná, která mohou inspirovat i domácí čtenáře.

Jinými slovy, čtenář má pochopit, že migrace Arabů a islamistů do ČR není problém, není se čeho bát, protože v Německu to přece zvládají (ovšem zapomíná dodat, že Německo je ekonomicky úplně někde jinde, než Česko…). Jak říká s oblibou Bohuslav Sobotka: „Měli bychom se začít bavit o řešeních, která bychom měli konzultovat s našimi partnery v EU…“. V tomto ohledu je dílo redaktora přesně takové. Protože psát o tom, jak funguje multikulti v Německu, když se domácí obyvatelé přizpůsobí, to není příliš echt příjemné čtení pro národovce.

Pražská pobočka Open Society Fund

A ti ostatní

Kateřina Šantúrová z Newsweeku se zabývala historií pervitinu a obchodem mezi ČR a Německem. Dalibor Bártek z České televize se věnoval korupční kauze na Ostravsku. Škoda, že se nevěnoval raději panu Bakalovi. Ale budiž, v roce 2015 byla OKD ještě nad vodou, horko těžko. Adam Nedvěd a Tomáš Ducháček dostali cenu za vysokoškolskou práci a Vojtěch Jurík za karikatury. Nadace George Sorose musela vložit mezi oceněné i politicky a ideologicky neutrální autory a ocenit je, aby odvedla pozornost. Celkový náboj ale celé akce i letos se nesl v těžce propagandistickém stylu, kdy hlavní pozornost dostali autoři, kteří se vymezili vůči xenofobii, rasismu a anti-multikulti. Navíc přibyla i nová agenda podpory poválečného revizionismu, kdy se očerňuje úloha Čechů a Moravanů na poválečných odsunech nepřátelského německého obyvatelstva z prostoru republiky.

Nadace Open Society Fund je nejnebezpečnějším fondem v celé Evropě. Jejich cílem je měnit informační pole mainstreamových médií a překreslovat sociální, kulturní a historické konstanty v České republice. Pokud se ve svém okolí dostanete do blízkosti fondu nebo jejich pracovníků, mějte se opravdu na pozoru. Nepouštějte jejich zaměstnance do škol, nenechte je komunikovat s dětmi, pokud pracujete ve školství, informujte rodiče o rozvratné činnosti tohoto fondu proti českému státu a proti rodině. Nepřítel nespí a mainstreamoví novináři jsou lokaji cizích fondů. Mějte oči stále otevřené!

-VK-
šéfredaktor AE News