Sudetské restituce na obzoru? Bohuslav Sobotka hledá podporu u Sudetských Němců jako spojenců ve věci migrační krize! Chystá se po církevních restitucích další kauf?

Avatar
Původní autoři

– VK –
23.5.2016 AE News

Sudetské restituce na obzoru? Bohuslav Sobotka hledá podporu u Sudetských Němců jako spojenců ve věci migrační krize! Chystá se po církevních restitucích další kauf?

Zoufalství má mnoho podob a jak se zdá, premiér české vlády Bohuslav Sobotka opět zašel dále, než mnozí voliči ČSSD budou ochotni překousnout. V rozhovoru pro Novinky.cz [1] totiž zdůraznil potřebu spolupráce se Sudetskými Němci, aby blíže nespecifikovaným způsobem pomohli Česku ve věci lobování českých zájmů v Berlíně. Už minulý víkend totiž český „kulturminister“ Herr Daniel Herman von KDU-ČSL vystoupil na sjezdu Sudetoněmecké strany v Norimberku [2], kde ocenil skutečnost, že se Sudetští Němci ve stanovách své strany vzdali majetkových nároků na územích bývalých Sudet v Československu.

Daniel Herman (KDU-ČSL) na sjezdu Sudetských Němců v Norimberku.

Bohuslav Sobotka nyní přispěchal s oceněním takového přístupu a uvedl, že česká vláda se snaží najít u Sudetoněmeckého Landsmančaftu podporu ve věci migrační krize a tezí, které prosazuje česká vláda pod vedením Bohuslava Sobotky. To znamená odpor vůči povinným kvótám. Do značné míry mi ale uniká, proč ve snaze o nemožné se česká vláda dopouští něčeho, co by se dalo snadno označit za jakési doprošování u Sudeťáků. Znamená to snad, že vláda Bohuslava Sobotky nemá v Berlíně žádné slovo a žádnou váhu? Nikdo českou vládu v Berlíně neposlouchá, neslyší na české námitky? Pokud je to tak, potom to znamená, že česká vláda je slabá. A pokud je slabá, tak doprošování se o pomoc u Sudetoněmeckého Landsmančaftu se dá rovnou označit za nehorázné šílenství.
 

Proti Angele se Sudeťáky?

Nikdo si přece nemůže myslet, že když vláda Bohuslava Sobotky nenajde slyšení u Angely Merkel přímo, že se jí dostane vyslyšení přes pomoc sudetských lobbistů, ne? A pokud by to i byla pravda a Sudeťáci by měli moc změnit multikulti éthos politiky Angely Merkel, tak potom tady vyvstává otázka, co za to bude Landsmančaft chtít? Na nějakou „gratispolitik“ tady opravdu nevěřím a mám nepříjemný pocit, že lidovecký ministr s teologickými kořeny Herman zadělal na obrovský průser. Tady se zřejmě hraje o jakási gesta smíření, na jejichž konci budou sice majetkové požadavky neplatné, ale otevřou se dveře pro tzv. odškodnění Sudetských Němců. A tady pozor.

Daniel Herman sedí hned vedle po pravé ruce Berndta Posselta.

Tady v Německu se hovoří o této variantě mezi Sudetskými Němci jako o „partnerském vyrovnání“, kdy sice Sudeťáci nedostanou zpátky své nemovité majetky a pozemky v Sudetech, ale podle již existujícího modelu českých církevních restitucí by mohli uplatnit finanční nárok na kompenzaci, a to z titulu deklarace o „konečném vyrovnání“, o kterém Posselt hovořil už před 3 lety. Tyhle námluvy ministra a teologa Hermana, kdy přijede na sjezd Landsmančaftu do Norimberku a kdy premiér ČR hovoří o spolupráci se Sudetskými Němci, mi připadají šílené a znamená to, že se otevírají cesty k velkému kšeftu, sudetským restitucím! Prosadit něco takového u voličů ČSSD a KDU-ČSL si ale nedovedu představit. Situace, kdy by ze státního rozpočtu musely být vyplaceny „sudetské restituce“, by asi vyvolala obrovský odpor mezi veřejností.

Chystají se „sudetské restituce“ pod dohledem teologa Hermana?

Můžeme si však představit, že pokud by to bylo vyváženo „pomocí“ ze strany Sudetských Němců ve věci tlaku na Angelu Merkel, která by potom couvla z povinných kvót na migranty, tak by se mohlo stát, že část české veřejnosti by na takový „kauf“ mohla přistoupit. Není mi ale úplně jasné, jaké jiné řešení by mělo nastat ve věci migrantů. Migranti do Evropy musí být nasunuti, protože je to plán NWO a pokud by Sobotkova vláda tlačila na Angelu Merkel skrze Sudetské Němce, asi by to nebylo kvitováno s povděkem elit. Dokonce bychom se mohli dočkat další kauzy pádu premiéra ve stylu Petra Nečase. Těch plukovníků a státních zástupců v ČR připravených rozrazit za pomoci policie dveře u Strakovy akademie je opravdu dost.

Daniel Herman z dřívější doby
 

Pan Bohuslav Sobotka měl jistý problém se svými emailem, o to více se děsím, že teď se snaží ve spolupráci s ministrem kultury hrát vysokou hru se Sudetoněmeckým Landsmančaftem. Jak na to zareaguje Angela Merkel? Co když se urazí, že jí Bohuslav Sobotka chce obejít, resp. „zlobbovat“ skrze Sudeťáky a jejich vliv v Berlíně, který mimochodem je zcela zanedbatelný, na rozdíl od vlivu na Bavorsko a tamní zemskou vládu, kterou mají pod palcem prakticky neuvěřitelným způsobem, a to desítky let. Má vůbec Bohuslav Sobotka vlastního bezpečnostního poradce? Co když Herman v Norimberku něco slíbil, co neměl? Předpokládám, že ministr kultury Herman má bezpečnostní prověrku, ale v tom případě nerozumím, jak může přijmout pozvání na Sudetoněmecký sněm v Norimberku.

 

Sudetští Němci se myšlenek na odškodnění nikdy nevzdali!

Sudetští Němci jsou vesměs silně anti-multikulti a proti-migračně naladění. Zejména ta starší část jejich členského spektra, která má celý Landsmančaft pod palcem. Takže chápu ten prvoplánový postoj využit jejich vlivu v Německu a vydupat s jejich pomocí korekci pro-migračního kurzu vlády Angely Merkel. Ale jakkoliv tento nápad může znít zajímavě, na jeho konci bude zrada českých zájmů. Jinak to ani být nemůže. Aby bylo jasné, Landsmančaft se vzdal ve svých stanovách nároků na majetky, ale druhá část odpůrců toto napadla u německých soudů, že změna stanov byla protiprávní a porušila práva garantována Lisabonskou smlouvu. Soud v Mnichově žalobě vyhověl a v lednu tohoto roku změnu stanov zrušil [3]. I kdyby však změna stanov zůstala v platnosti, Sudetští Němci se ve stanovách ničeho nevzdali, protože tam umístili výrok okopírovaný z Lisabonské smlouvy, což byla de facto ještě horší varianta pro Česko. Dali tam totiž toto ustanovení:

Sudetoněmecký landsmančaft bude usilovat o takové národní a státní uspořádání, které garantuje dodržování lidských práv, práva na domov a sebeurčení národů a národních skupin a vylučuje vyhánění, genocidu a protiprávní vyvlastňování majetku.

Jak je vidět, Lisabonská smlouva je šikovný kus papíru. A tady se dostáváme opět k Václavu Klausovi. Určitě pamatujete, jak varoval před podpisem Lisabonu, že některé úseky LS ohledně lidských práv by mohly otevřít cesty k majetkovým a dalším nárokům Sudetských Němců. No vida, a už je to tady. Soud v Mnichově sice změny stanov zrušil, ale i kdyby si landsmančaft změnil stanovy napodruhé a lépe, tak zkrátka bude všechno právně v souladu s Lisabonem. A to je moc špatná zpráva pro ČR. Tudíž se ptám, kde premiér Sobotka bere jistotu, že se Sudetští Němci něčeho kdy vzdali?

Český ministr kultury na čestném místě vedle Berndta Posselta.

Klausův podpis Lisabonu, který byl nakonec vynucen hrozbami a vyhrožováním o obvinění z velezrady, kdyby nepodepsal, se nyní ukazuje jako jazýček na vahách, jestli celá kauza „vzdání se nároku na majetky“ neskončí u evropských soudů pro lidská práva. Nezanedbatelná část sudetských Němců ostře změnu stanov kritizovala a soud jim dal nakonec za pravdu, proto se doslova děsím výroků a postojů Bohuslava Sobotky, že prý dochází k nějaké normalizaci vztahů s Landsmančaftem. Proboha, k jaké normalizaci? Tohle je opravdu nebezpečné lhaní si do kapsy a pokud se na tom podílí lidovec, tak mně to nepřekvapí, protože ti jsou schopni všeho a jejich voliči jim to akceptují (s výjimkou holportu Miroslava Kalouska jít do vlády s J. Paroubkem za podpory komunistů), ale že něco takového budou tolerovat voliči ČSSD se svými sociálně orientovanými postoji, to je naprosté šílenství.

Závěrečné pozdravy…

V celé Evropě se mění politický éthos, mění se parlamenty, mění se prezidenti a v tomto procesu, který spustila migrační krize, nebude žádná země ušetřena politických změn. Není možné se tvářit, že Česko uprostřed Evropy je izolovaná země, kde se nic neděje. Problém je v tom, že když budou všechny země okolo v kolotoči politických změn, tak Česko bude semleto úplně stejně, jako bylo semleto Československo v roce 1989, kdy komunistický režim si myslel do poslední chvíle, že proces demise SSSR ve Východní Evropě ustojí. Neustál. Stejnou chybu dnes dělá Bohuslav Sobotka a jeho vláda. Myslí si, že když v okolních zemích se bourají systémy, politické skladby parlamentů, křesla prezidentů, že Česko bude tohoto procesu ušetřeno. Nebude. Pouze třeba dojde na Česko řada až na konci, ale vyhnout se tomuto procesu nemůže. Během boje o záchranu pozic ale může současná vláda napáchat mnoho škod. A podlézání Sudetoněmeckému Landsmančaftu mezi takové škody bude patřit zcela určitě.

-VK-
Šéfredaktor AE News