TTIP leaks

Avatar
Původní autoři

Jan Campbell
2.5.2016 Vaše věc

Traduje se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Chci věřit, že to bude platit pro úkoláře a vyjednavače v ER a EK. Traduje se, že neštěstí nepřichází jedno, ale více, většinou tři. Chci věřit, že to také bude platit pro ER a EK. Kromě doutnající finanční krize v Řecku, která se ukáže v plné síle během letního horka, máme co dělat s kvantitativním uvolňováním jak USD tak i Euro, s migrací a všeobecně vzato s kvalitou ustavování a udržování vztahů jak se spojenci, tak i s protivníky. Do této kategorie patří mimo jiné TTIP.


Včera (1.5.) v podvečerních hodinách, po ukončení práce na příspěvku Májové rozjímání se mi dostalo na stůl potvrzení ze Sueddeutsche Zeitung (SZ) o TTIP leaks. Očekával jsem takové překvapení – potvrzení, ne ale tak rychle po návštěvě prezidenta Obamy v Hannoveru a společném radování se s kancléřkou Merkelovou z pohledu na svět přes brýle známé společnosti.

TTIP leaks představuje zveřejnění utajovaných dokumentů, které potvrzují má nejhorší očekávání, která se mi nabízela po studiu zadání úkolů US Senátory vyjednavači a zprávami zveřejněnými v odborných dokumentech v anglickém jazyce. Proto mě nepřekvapuje, že samotné SZ shrnuje obsah utajovaných dokumentů, které má v kopii a prý Greenpeace v originále do tří hlavních bodů:

1) Tlak USA na EU je mnohem větší než doposud známo, 

2) Washington vyhrožuje EU s blokací výhod automobilovému průmyslu nedovolí-li EU dovážet více amerických agrárních produktů do EU, 

3) USA napadají princip ochrany evropského spotřebitele.

Dnes bude zveřejňování podrobností dokumentů v objemu 240 stran pokrčovat. Jedno je však jisté. Jak americké, tak i EU úkoláře a vyjednavače nezajímá morálka, kultura a zbytek tzv. evropských hodnot, zákonů a regulačních předpisů. Veřejná znalost dosavadních dokumentů o TTIP stojí v přímém protikladu k jejich důležitosti pro veřejnost. Naděje, které vkládali příznivci TTIP jsou neobhajitelné, protože jsou neúměrné ve vztahu s pochybnostmi o spravedlivé a vyrovnané smlouvě mezi dvěma největšími hospodářskými bloky světa.

Samozřejmě nevím, jaké konsekvence bude mít zveřejnění dokumentů. Vím ale, že útoky na Putina nebudou menší, naopak. I když je zcela zřejmé, že EU jako taková si kope sama sobě hrob, podobně jako to dělá NATO. Putin potřebuje zdraví a trpělivost, aby se dočkal hodiny pravdy o kvalitě partnerů, spojenectví a společné eurasijské budoucnosti.

Pro občana EU TTIP leaks by měly být poslední kapkou před naplněním skleničky trpělivosti s EK a jejím úkolářem, Evropskou radou. Očekávám, že při pokračování jednání o TTIP a po podpisu smlouvy mezi výherce ze smlouvy bude patřit v ČR Agrofert. Stane se chtěně-nechtěně obětí nabídky z U—-Agrofert—–SA, kterou prostě nemůže nikdo odmítnout. Občan české kotliny bude závidět ministru financí, podezírat ho a hřímat bezmocně směrem do Bruselu. Současně ale zapomene, že neštěstí si připravuje sám svoji občanskou pasivitou, idealizací asymetrického spojenectví s USA a nepochopením, že pokud byly spáchány krádeže v devadesátých letech, tak z hlediska střední a dlouhodobé perspektivy jsme byli okradeni všichni. Když jeden vychází na trh světa, měl by vědět, co tam hledá. V židovské tradici je tato znalost jedním z nejdůležitějších prvků, mající přednost dokonce i před samotným bohatstvím. Souhlasu netřeba.

2.5.2016

Wer das Buch von Thilo Bode gelesen hat, wusste damals schon um die Folgen von TTIP. Er hat es damals schon auf den Punkt gebracht. Von eigenen wurde schon immer auf die jetzt aufgedeckten Folgen gewarnt, aber es wurde ignoriert und kleingeredet.