Voják, který vrátil vyznamenání NATO: Sedíme v dobytčáku s logem Čtvrté říše. Máme ještě šance se zachránit? Lze vyskočit z rozjetého vlaku? Domobrana je připravena naši vlast bránit. Do jejích řad může vstoupit každý

Avatar
Původní autoři


Marek Obrtel
6.5.2016   ProtiProud

Marek Obrtel připomíná, že náš stát a národ nebyl po vstupu do EU nikdy tak blízko katastrofě jako nyní, a současně je přesvědčen, že světlo na konci eurotunelu lze najít, pokud se nedáme bez odporu “odvézt na porážku”


Pplk. MUDr. Marek Obrtel, který sloužil v misích v Afghánistánu, Bosně a Kosovu, rozčeřil politické vody, když minulý rok vrátil vyznamenání z vojenských operací pod hlavičkou NATO. Od té doby se angažuje v protiválečném a protimigrantském úsilí občanů, kteří nechtějí jen se založenýma rukama čekat, až naše země podlehne diktátu Bruselu a nevratně se změní její bezpečnostní, kulturní a sociální charakter.

Často se vyjadřuje, k možnosti zda máme ještě šanci na záchranu republiky v rámci současné Evropy ovládané bruselskými vládci bez demokratické legitimace. Jako velitel iniciativy vojáků v záloze se postavil do čela Národní domobrany, která už dnes působí ve všech krajích České republiky a je odhodlána v součinnosti s našimi bezpečnostními orgány bránit naši vlast před imigrantskou invazí. Jeho článek – výzvu přinášíme v plném znění, protože víme, že není naděje, že by ji zveřejnila některá z hlavních médií:

Úvahy o jízdě v dobytčáku

Představte si situaci: Venku je zima a vy sedíte v dobytčáku speciálního vlaku, který míří do vyhlazovacího tábora. Dveře jsou zavřeny, pak je ještě přijde někdo zamknout, pak přidá plombu na zámek. Ven můžete vidět jen malým průzorem okénka v horní části vagonu a postupně se stmívá… Jedete pro vás naprosto neznámou krajinou, na schůdcích a plošinách jsou slyšet cizojazyčné hlasy dozorců a dovnitř vagónu občas vnikne kouř z jejich cigaret.

Jednou z možností, jak se aktivně podílet na společenské změně, je i participace v Národní domobraně

Na zastávkách se bachaři vymění, místa těch původních zaujmou noví a vše pokračuje ve stejném duchu. Po čase ale zjistíte, že byste se z vagónu mohli dostat ven a že existují krátké okamžiky nebo výjimečné situace, kdy byste z něj mohli vyskočit a zmizet ve tmě. Ano, je tu velká míra rizika, že se zabijete nárazem o sloup, pádem na násep, spadnete pod vlak a nebo vás strážný zastřelí na útěku, ale šance, že uprchnete a znovu získáte svobodu existuje, byť se s každým ujetým kilometrem zmenšuje. Když se to nepodaří, nebudete si alespoň vyčítat, že jste to nezkusili. Pokud se nepokusíte utéct, s největší pravděpodobností zahynete v koncentráku.

Jsme nepohodlní

My všichni dnes sedíme v dobytčáku s logem Čtvrté říše a řítíme se po globalizačních kolejích. Ta dráha se zdá vcelku pohodlná, ve vagónech je dokonce místy teplo, občas přinesou i kafe, zahraje hudba, z amplionu neustále zaznívá melodický hlas, který se vám snaží vysvětlit, že po jiných kolejích jet nemůžete, že jen tyto jsou jediné možné. Bachaři se sem tam usmějí, ale bez zájmu, bez účasti, jen tak, aby se neřeklo. Problém je v tom, že cílovou stanicí tohoto vlaku je koncentrák NWO nebo FEMA. A důvod je prostý.

My, lidé, jsme systémům, které vyrostly na naší krvi a potu, jednoduše nepohodlní. Máme svůj názor, snažíme se dávat si věci do souvislostí, odmítáme globalizaci, nechceme dát svou zemi zadarmo, nehodláme vymývat mozky vlastním dětem nebo dovolit jiným, aby jim je vymývali a dělali z nich duševní mrzáky nebo devianty, kterým je v pěstounských rodinách homosexuálů nebo transsexuálů (možno ověřit např. na skandinávských modelech juvenilní justice) vštěpováno, že není jisté, zda jsou chlapečky nebo holčičkami!

Jsme nepohodlní, je nás mnoho a máme jít z cesty těm globálním “elitám”, které se rozhodly zotročit zbytky lidstva, které bude mít “štěstí” a přežije jimi připravované válečné běsnění a destrukci celých kontinentů. Zbytky, které budou zdegenerovány nejen geneticky, vlivem nepřirozeného míšení, ale i psychicky a duchovně vlivem výchovy, ideologie, juvenilní justice a dalších systémových nástrojů.

99 : 1

Zatímco pokračuje zdánlivě poklidná atmosféra našeho každodenního života (pivo zatím teče, v supermarketech je dostatek zboží) a naše mysl je zaměstnávána uměle vytvářenými tématy, v tichosti, bez možnosti zásahu veřejnosti, jsou v EU schvalovány dokumenty a zákony, které jednou provždy ovlivní život nejen nás, obyvatel Evropy, ale i celého světa.

Nekonečná nařízení, směrnice a zákony, které rozbíjejí tradiční rodinu, útočí proti vlasteneckému cítění a dále rozkládají již tak zchátralé sebevědomí evropských národů. Je všemožně podporován vulgární liberální ekonomismus, individualismus utápějící se v bezbřehém egoismu a samoúčelném materialismu, vulgární hédonismus a sexismus, jsou povzbuzovány psychické a fyzické deviace, vše co vede ke zničení evropských národů a bílé rasy.

Z evropské civilizace se stal kombajn kosící výdobytky otrocké práce většiny populace ve prospěch “elitního” jednoho procenta, jehož pohádkový život přesahuje naše nejfantastičtější představy o možném blahobytu.

Domovinu ubráníme!

Máme pouze jedinou možnost. Dejme svým pevným občanským postojem a odvážným jednáním najevo, že se nedáme zotročit, že nebudeme nevolníky necelého jednoho procenta světových “elit”. Postavme se otevřeně, odhodlaně a organizovaně na odpor všemu tomu zlu! Svým tlakem na zákonodárné a výkonné orgány státu docilme toho, aby ti, kteří byli námi zvoleni, složili své sliby a jsou také námi placeni a nám se mají zodpovídat, se začali chovat tak, jak se na zaměstnance svého národa a státu sluší a patří. Většinově jsou zatím jen posádkou a doprovodným personálem vlaku EU, který po kolejích globalizace plnou parou směřuje do koncentráku NWO.

Jednou z možností, jak se aktivně podílet na společenské změně, je i participace v Národní domobraně. Uvědomělý, odhodlaný, odvážný a samostatně myslící domobranec, každý jeden z těch, kteří se k nám dnes a denně připojují, je základním stavebním kamenem našeho nového, bezpečnějšího a spravedlivějšího domova. Bez něj a dalších odvážných občanů vlak EU, který veze své cestující na smrt, nezastavíme.

Připojte se ke skupině Národní domobrany ve Vaší obci (oblasti) nebo zformujte skupinu novou! Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře a my Vás propojíme s ostatními domobranci!

Domovinu ubráníme!