Bakalův Respekt pořádá propagandistické kempy po republice. Přesně, jak prozradila Victoria Nuland. Panoptikum periferního mainstreamu, amerických neziskovek a fiat-alternativy!

Avatar
Původní autoři

– VK –
10. 6. 2016 AENews

Včerejší článek s videem zde, kde Victoria Nulandová odhalila detaily procesů řízení americké propagandy v Evropě, vyvolal značný zájem mezi čtenáři. Hned poté jsme byli do redakce upozorněni, že v článku zmíněné „nalejvárny“ a tzv. propagandistické kempy pořádá v ČR i nadace Bakala Foundation pro studenty a obyčejné lidi, ve spolupráci s časopisem Respekt, který spadá rovněž pod Bakalovo vydavatelství Economia. Akce se jmenuje Respekt Tour a jde o putovní dezinformační cirkus redaktorů Respektu a jejich pozvaných hostů, jejichž cílem je protiruská kampaň a posilování amerických tezí v Evropě, které v podobném duchu zaznívají jen v jiném kabátku z obrazovek České televize a z rozhlasových vln Českého rozhlasu.

Poslední diskusní panel Respekt Tour se odehrál v Brně s podtitulem „Evropa na rozcestí“ a na stránkách Respektu je k dispozici záznam panelu zde, který doporučuji celý zhlédnout (nelze ho vložit sem přímo do článku) a udělat si představu o metodách, které americká administrativa používá skrze loutkové postavičky Respektu pro prosazování tzv. protiruského éthosu v Evropě. Pokud se podívám na složení diskusního panelu v Brně, najdeme v něm staré známé tváře, o kterých jsme už několikrát psali. Pořadem moderuje šéfredaktor Respektu Erik Tabery, stabilním hostem pořadu je redaktor Respektu Ondřej Kundra. Pozvání přijala i Ivana Smoleňová z americké neziskovky Prague Security Studies Institute se sídlem v Praze, o které jsme už dříve psali zdezde. Dále v pořadu vystoupila Eva Romancovová z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, která sama sebe nazývá „právničkou ve státní službách“. A skupinu uzavírá opět redaktor Respektu Martin M. Šimečka.

Americký propagandistický „kemp“ v Brně

Diskusní panel v brněnském paláci Scala se točil okolo tzv. ruské propagandy a ruských dezinformacích v ČR. Pan Ondřej Kundra hned zkraje panelu učinil k publiku výzvu, že jestli je v sále někdo z Aeronetu, ideálně pan VK, tak aby za ním po skončení pořadu přišel. Ne, opravdu jsem v Brně nebyl a nemohl jsem vyhovět. Repertoár celé diskuse se točil okolo hrozeb ruské propagandy, jak se snaží rozložit „evropské hodnoty“ a západní vazby v ČR. Trochu rušivým elementem z hlediska propagandistického účinku bylo nejisté vystupování slečny Smoleňové, jejíž výroky a všeobecný přehled se omezil na fráze a poučky, které slyší ve své mateřské neziskovce vesměs v angličtině od svých sponzorů, ale to jí nelze mít za zlé. Její vystoupení bylo natolik slabé, že nemohla publikum přesvědčit o svých tezích, naopak to mohlo vyznívat u nezaujatého diváka tak, že buď si není jistá tím, co tvrdí, anebo vůbec neví, o čem je řeč.

Diskusní panel Respekt Tour v Brně

Kundrova cesta tam a zase zpátky, hotový Tolkien! 

Ondřej Kundra podal tradiční profesionální výkon, na který jsme u něho zvyklí a opět nám udělal negativní reklamu, která se ovšem také počítá a k jeho nářkům na to, že jeho cesta za námi do Eindhovenu mu trvala autobusem 15 hodin, tak k tomu mu mohu říct jen jedno: Když někam jede bez ohlášení, tak se nemůže divit, že výsledek se nedostaví a nikoho nepotká. Jenže, to by pan redaktor musel vynaložit nějaké úsilí na snahu o komunikaci se mnou a dojednat si schůzku, než někam vyrazí. V poslední době se to zlepšilo, pan redaktor, když něco potřebuje, napíše mi dotaz na email. Minimálně v tomto ohledu se komunikace zlepšila. Kdyby pan Kundra vystupoval jako nezávislý novinář a freelancer, na volné noze, který není placen z peněz pana Bakaly, mohli bychom se bavit o nějaké vzájemné debatě, třeba i setkání, ale ve chvíli, kdy plní mediální zakázku pana Bakaly, jehož napojení na americké kruhy, velvyslanectví USA a cizí fondy, je doslova do očí bijící, tak veškeré takové úvahy pozbývají smyslu a o schůzce nemůže být ani řeč.

Diskusní panel v Brně nenechal na Rusku nit suchou. Odbornice z americké pražské neziskovky hovoří o ruské propagandě

Eva Romancovová z Ministerstva vnitra se v pořadu snažila nastolit tezi, že kritika problémů uvnitř EU a potažmo v ČR se transformuje do podoby nástroje ruské propagandy. Ta prý nemusí vymýšlet vlastní témata, ale pouze exploituje vnitřní problémy EU. K této demagogii připojím reakci, že kdyby politické elity ČR nehýkaly jako potrefené husy na podporu podpisu Lisabonu, nemuseli bychom dnes čelit migrační vlně v ČR, neexistovala by hnutí pro islámu v ČR, protože ČR by zkrátka nemohla být evropskými partnery v Evropské komisi přehlasována k tomu, aby navzdory své vůli přijímala islámské uprchlíky. Kdyby na Ukrajině neproběhl Majdan, ale řádný demokratický proces a volby, nedošlo by k odtržení Krymu, ani k občanské válce na východě Ukrajiny. Kdyby EU v čele s Francií a Velkou Británií, NATO a jmenovitě USA nerozvrátily Blízký východ a sever Afriky, nečelili bychom dnes hrozbám Islámského státu a mohutným migračním vlnám.

Války rozpoutávají USA a EU, ale za problémy v Evropě může Rusko! 

  Nic z toho, co jsem uvedl a co je příčinami dnešního stavu Evropy, nezpůsobilo Rusko. Nevšiml jsem si, že by Rusko rozpoutalo válku v novodobé historii v Afghánistánu, v Iráku, v Sýrii, v Libyi, v Jemenu. Nevšiml jsem si, že by Rusko pořádalo v ČR výcvikové kempy pro české mainstreamové novináře. Není to Rusko, které by skrze české neziskovky ovlivňovalo nejvyšší kruhy české politiky tak, jak je ovlivňují USA, což vyplynulo i z uniklých emailů premiéra Bohuslava Sobotky. Není normální, když český ministr kultury jede na sjezd Sudetoněmeckého landsmančaftu do Norimberku (více o kauze zde), kde si sedne v přední čestné řadě po pravici pana Posselta s úsměvem, který by mu záviděl i Otík z Vesničky mé střediskové.

Diskusní panel Respekt Tour v Brně

Rusko nepotřebuje podporovat propagandu v Evropě, tu podporují sami evropští politici svými nezodpovědnými kroky, které jdou ostře proti zájmům svých národů. To je přesný opak toho, než co dělá v Rusku Vladimir Putin, který všechny své kroky a politická rozhodnutí poměřuje s etalonem národních ruských zájmů. Toto vlastenectví ruští občané oceňují a je zcela jasné, že by ho ocenili i čeští občané, kdyby i česká vláda razila stejnou národní politiku jako Kreml razí ve vztahu ke své zemi. Když země v rámci nové doktríny NATO se snaží pod různými záminkami do vojenské služby dostávat i ženy a NATO místo obrany páchá po světě imperiální spanilé jízdy v dalekých zemích, které nemají s obranou zemí NATO nic společného, tak prostě dojde k tomu, že lid České republiky začne postupně jako organismus vytlačovat NATO, EU, Brusel a posléze i českou vládu ze svého těla, ze svého středu.
 

Ruský fenomén мы один!

  Proces je zahájen tzv. odcizením sounáležitosti lidu s režimem. To je chvíle, kdy lid rozděluje stát na „MY“ a „ONI“ ve smyslu oni, ti nahoře, vláda. Přesný opak tohoto politicko-psychologického procesu popsal Sigmund Freud jako „ztotožnění se jedince s entitou státu“, kdy lid se v ideální konstelaci z teze MY vs. ONI přepne do režimu MY VŠICHNI. V ruštině se pro to vžilo označení „мы один“, což by se dalo volně přeložit jako „my jsme všichni jeden“. To je vzácná chvíle, kdy obyčejný člověk se stane součástí politické teze, cítí a žije s ní. V Československu jsme tento fenomén zažili v roce 1968 během Pražského jara, kdy obyčejní lidé podporovali Dubčekovu vládu do takové míry, že s ní doslova dýchali. Opakovaní tohoto fenoménu nastalo v listopadových a prosincových dnech roku 1989. Smutné na celé věci je fakt, že průnik množin veřejnosti a elit trvá jen velmi krátce. V Rusku ale došlo k něčemu zvláštnímu, protože podpora Vladimiru Putinovi je ze strany lidu obrovská, a to už prakticky 16 let. Je to dáno ruskou zkušeností ze špatných časů, když přijde potom dobrý vůdce, lidé si toho nesmírně váží.

Prodejní stánek Respektu v paláci Scala v Brně

Země v EU neprošly hrozivými válkami s parametry genocidy, nepotkala je situace, kdy nepřítel se snažil celý národ vyhladit, jako to potkalo Sovětský svaz ze strany Německa za II. sv. války. Semknutí lidu s vůdcem je v Rusku absolutní anebo nulové. Nic mezi tím. V tezích NWO je takové afirmativní postavení prezidenta konkrétní země tragicky nepřípustné, protože lid musí být podle tezí NWO zcela odcizen své vládě věcí veřejných, aby bylo možné zrušit politické strany a současný politický systém a nahradit ho modelem post-industriálního korporativismu, kdy veškerou moc místo volených politiků budou držet dosazovaní a nikým nevolení manažeři (viz. Evropská komise) a účetní v bankách, kteří nemají k lidu žádné citové, národní a ani kulturní pouto. To je cílem NWO. Když politik říká, že stát bude řídit jako firmu, je to kandidát NWO. Je to poznávací znamení manažera v systému NWO.

Lidé zažili komunismus a umí číst mezi řádky, proto nevěří televizi!

  A všechny tyto projevy nasunování Nového světového řádu, mezi které patří zejména migrace muslimů, začínají lidé nejen vnímat, ale dokáží už číst mezi řádky mainstreamu a státní agendy. Přestávají věřit České televizi, státním médiím, soukromému mainstreamu, protože všichni razí veřejnou objednávky elit NWO, přičemž mnohé subjekty, které tak činí, si to ani neuvědomují. Vláda nesmí dopustit ztrátu národní identity lidu a nesmí připustit, aby se naše děti jednou považovaly více za Evropany, než za Čechy, což právě zaznělo ve zmíněné diskusi v Brně a doslova mně to vyděsilo. Teze tzv. Nového Euročlověka, o které mluví pan Juncker z Evropské komise, je dogmatem III. Říše, kdy R. Heydrich ve své vizi plánoval, že v budoucnu nebude etnicky Evropa rozdělena na státy a národy, ale že vznikna nová rasa evropského „Germána“, kterému budou vládnout nadřazené árijské elity. Tedy proces řízení jako NWO. Dolních 500 milionů, horních 5 tisíc. A to je teze dnešních globalistů, pouze ten Germán bude nahrazen Novým Evropanem, který bude míšenec, bude mít menší uhlíkovou stopu, kterou jeho život zanechá na planetě během jeho života a nebude znát pojmy jako vlast, kulturní identita, národ, patriotismus anebo historický odkaz. A ten Árijec bude nahrazen vybranými Chazary jako vládnoucí elita.

Rusko těmto globalizačním tlakům NWO odolává a stává se inspirací pro národy v Evropě, které nechtějí kulturně zaniknout v mixu a slepenci etnik a kultur, které už dnes ztrácí svoji identitu v ghettech a integrovaných společnostech v rámci jednotlivých zemí, které jsou multikulturně na pokraji svého kolapsu ve vztahu ke své vlastní kulturní identitě. Kdo vidí v lidovém odporu vůči těmto procesům ruskou dezinformační propagandu, tak je mi ho opravdu, ale opravdu líto.

-VK-
Šéfredaktor AE News