Klub Nové republiky má smysl

Ivan David
13. 6. 2016
Květnového Klubu Nové republiky (24. 5.) se zúčastnilo více osob než dubnového a jen jedno místo v salonku restaurace zůstalo prázdné. Téma jednání bylo: “Co bylo ukradeno, musí být vráceno.”. Jak diskutující správně pochopili, jde o všeobecnou snahu o spravedlnost. Diskuse na téma co je krádež a otázka, zda může ukradené zloději právoplatně náležet, nenastala.


Nikdo jistě nepředpokládal, že se v diskuzi dospěje k ideálnímu řešení nejzávažnějších problémů tohoto světa. Smyslem “Klubu” je tříbení názorů. Vždyť nikdo, kdo je trochu kritický, si nemůže být jist, zda představy, k nimž dospěl, mohou sdílet i jiní. Lidé, kteří přemýšlejí, chtějí obvykle vědět, zda by své názory dokázali argumentací obhájit. Bez volné otevřené diskuze nemůže dojít ke sblížení názorů. A názory je třeba sblížit “předem”. Hledat společné řešení až v krizi, je pozdě.

Je dobré se dozvědět, co kdo pokládá za prioritu a každý tak může získat zpětnou vazbu, zda “jeho” prioritu sdílejí ostatní a zda je dokázal přesvědčit. Například Dr. Ing. Josef Mrázek pokládá za prioritu změnu volebního zákona.

Někteří přítomní navrhovali spíše, co a proč nedělat. Například, že nemá cenu dělat nic, pokud se iniciativy nechopí mládež, která by měla žít v době, kdy nějaké změny určitě nastanou. Jiní proto navrhovali změnu tématické orientace, například na zdravou výživu, která mládež rozhodně zajímá. Jiní doporučovali nepouštět se do citlivých a sporných témat bezpečnosti státu a zahraniční politiky.

Jiní navrhovali soustředit se na dílčí aktuální cíle, například zabránění privatizace pošt nebo železnice. Jiní prosazovali jako hlavní cíl otázku zachování míru nebo zabránění zhoršení životního prostředí, jiní poukazovali na nutnost řešení imigrace, potravinovou soběstačnost, atd.

Někteří (mnozí) navrhovali spojování jednotlivých sdružení, spolků a iniciativ, jiní nabídli své zkušenosti s tím, proč se to pravidelně nedaří.

Mohlo by se zdát, že jakási tématická roztříštěnost až bezradnost všech, kteří “po večerech přemýšlejí” ukazuje, že klubová činnost nemá smysl. Já se však právě proto domnívám, že smysl má.

Další klub Nové republiky se koná již v úterý 14. 6. viz zde.