Martin Koller: Je Robert Šlachta spíše hrdina, nebo “poskok” Andreje Babiše? Kauza kolem reorganizace policie není samostatnou a omezenou záležitostí.

Avatar
Původní autoři

Martin Koller
21.6. 2016   Parlamentní listy, výňatek z rozhovoru

Rrealita je taková, že se z hlediska životní úrovně, svobod a perspektiv občanské většiny blížíme spíše ke Kyjevu, i když tento pohyb je pomalý, zato jistý. Vývoj mi dá za pravdu.
Cokoli co podporuje firma ANO, jako pokrytecký, neoficiální, zato vůdčí prvek protinárodní fronty (ANO, KDU-ČSL, ČSSD, zelení, část TOP 09), je špatné pro tuto zemi a její občanskou většinu.
Jaksch je vzorovým dokladem prolhanosti sudeťáckého rodáka a  ministra kultury Hermana (KDU-ČSL), protože nebyl vysídlen.
Na základě osobní zkušenosti a několikaletého členství považuji ČSSD za hluboce prohnilou politickou partaj ovládanou zbabělostí, zkorumpovanými proislámskými socialistickými multikulturalisty z Berlína a Bruselu a  cizáckými neziskovkami.

Armáda a Veřejná bezpečnost, později Policie nebyly konkurenční sbory. Naopak si obvykle pomáhaly. Doufám, že je tomu tak i v současnosti. Kdysi byla armáda několikanásobně početnější. Dnes je policistů více než vojáků, což bylo kdysi jedním ze znaků zaostalých a rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky s nízkou životní úrovní, vysokou kriminalitou a potřebou politického potlačování obyvatelstva. Bez ohledu na všemožnou propagandu a tvrzení, že patříme na Západ, je realita taková, že se z hlediska životní úrovně, svobod a perspektiv občanské většiny blížíme spíše ke Kyjevu, i když tento pohyb je pomalý, zato jistý. Vývoj mi dá za pravdu. Z hlediska Německa, EU a USA jsme kolonií zcela jistě a tento stav se řízeně prohlubuje a upevňuje počínaje zaváděním absolutní kontroly nad obyvatelstvem a jeho ekonomickými aktivitami, cenzurou, snahou o potlačování svobody projevu v médiích i na veřejnosti a odzbrojováním. V realizaci protinárodní kolonizace a islamizace vedou reprezentanti firmy ANO, která je hlavním nástrojem amerických zájmů a její politika je z hlediska národa perspektivně horší než u proklínané TOP 09. V nejbližší době bude následovat několik sponzorovaných let naplněných pokryteckou mediální manipulací občanské většiny s cílem vytvoření podpory eurototalitě, oligarchizaci a koloniální smlouvě TTIP. Poté nastane drsná realita a placení dluhů na věčné časy. Jedním ze základních faktorů k získání monopolu moci je ovládnutí důležitých složek policie.

Uniformu Československé armády jsem nosil téměř 24 let, dále jsem v resortu obrany pracoval téměř pět let jako občanský zaměstnanec. Rovněž na dalších pracovištích jsem neměl příliš daleko k vojenství a bezpečnosti. Mám známé, kteří sloužili, případně slouží v resortu vnitra. Nicméně situace v rámci resortu vnitra a Policie ČR se hodnotí obtížně. Policie je dlouhodobě pod daleko horším politickým tlakem než armáda. Všemožných reorganizací, dosazování politických protekčňáků na vedoucí místa a preferování ochrany všemožných práv zločinců si užila také dost. Čestní policisté a všichni, kdo bojují proti organizovanému zločinu, především narkomafii, jsou ohroženi jeho prorůstáním do politiky a korupčními tendencemi.

I proto se místy objevují podivné kauzy. Řada věcí je jiná, než se zdá, či jak ji prezentují média. Stačí připomenout střelce v Uherském Brodě nebo dívčinu, která se údajně zázračně zavraždila třinácti bodnými ranami na večírku u muslimského narkomafiána z Libanonu, muniční sklad ve Vrběticích, beztrestné zmlácení naší občanky muslimským obchodníkem v Plzni železnou tyčí, protože se zastávala jeho týrané manželky, a další kauzy, kde oficiální výsledky šetření PČR prezentované i v médiích vypadají přinejmenším podivně, možná na politickou objednávku nebo na základě korupce. Přesto vycházím z toho, že plev je méně než zrní a nepořádky jsou dány především nesprávnou prací vedoucích osob a složek v resortu vnitra a policie, které výše popsané události umožňují, a samozřejmě politickými tlaky.

V případě hodnocení boje o policii mohu vycházet pouze z hodnocení veřejně dostupných informací. Především celá kauza kolem reorganizace policie není samostatnou a omezenou záležitostí. V armádě se konaly reorganizace v průměru každé dva roky a pes po nich neštěkl. V případě policie jde o politický mocenský boj v celostátním měřítku. Přitom ozbrojená silová složka by měla být v každém případě apolitická, což měl podpořit i nedávný neslavný zákon o státní službě. Nakonec jen vytvořil a upevnil koryta pro politické vyžírky. Komediální politická show kolem reorganizace policie by se vůbec neměla konat.

Nemohu odborně posoudit efektivitu práce týmu plukovníka Šlachty, protože výstupy neznám. Jako důchodce už nemám platnou bezpečnostní prověrku a předpokládám, že jde o utajené dokumenty. Ovšem například pan Huml, který se jeví jako odborník a vlastenec, má značnou praxi v rámci policie a v nedávném článku na PL posuzuje Šlachtovu partu negativně.

Osobně jsem toho názoru, že reorganizace v resortu vnitra je věc ministra a policejního prezidenta. Jiných resortů se nedotýká, takže ministři nemají důvod k zuřivým reakcím. Povyk, mávání koaliční smlouvou a všemožné vyhrůžky ministra financí – majitele firmy ANO a jeho věrného služebníka a reprezentanta firmy ANO z ministerstva spravedlnosti připomíná kejhání potrefených husí. Reorganizace evidentně zasáhla jejich politické plány v rámci budování monopolu moci, přestože z hlediska kompetenčního zákona, tedy právně jim do policie nic není. Proč by jinak tak řádili?

Přitom reprezentanti firmy ANO kupodivu nechtějí z koalice a vlády odejít, přestože něco takového by se dalo logicky očekávat, pokud mají nějaké zásady. Takový bezzásadový přístup je samozřejmě logický z hlediska jejich vlastních zájmů i zájmů USA a EU, které prosazují. Služebníci majitele firmy ANO by přišli o moc a svoje koryta, ale uchovali by si morální kredit. I finančně zajištěný majitel firmy ANO by mohl přijít o záchranné dotace pro Agrofert, svoji nezákonnou kontrolu nad konkurenčními firmami a získávání informací o nich cestou EET a hlášení o DPH a s tím spojenou možnost nátlaku na konkurenci, získávání výhod pro svoje firmy i vliv na různé regionální samosprávy. A především by firma ANO ztratila možnost prosazovat americké zájmy, například koloniální smlouvu TTIP s geneticky i jinak upravenými potravinami, to vše s pomocí vytváření protinárodní fronty současných vládních stran a jejich klonů. Můžeme si z tohoto hlediska připomenout mediální vyjádření a hlasování „vlasteneckých“ reprezentantů firmy ANO, konkrétně nejbližších spolupracovníků majitele, a to Stropnického, Pelikána, Teličky, Komárka, Jourové či Zlatušky. Zde je třeba dodat, že EET a hlášení o DPH mají výjimky, takže například Agrofertu nebo třeba Kauflandu, který je jeho významným obchodním partnerem, se netýkají! Takový je pořádek zaváděný firmou ANO, údajně ve prospěch našich občanů.

Rozpadem současné vlády by končili se svojí mocí a zisky rovněž spojenci firmy ANO a bojovníci za evropskou totalitu, konkrétně značná část vedení ČSSD, především americký občan Dienstbier a jeho spolupracovnice inkluzivní Valachová, různé neziskovky, sudetský rodák Herman, katolický moralista soudruh Halík, dříve komunistický kádrovák v podniku Chemapol, léčený alkoholik a především absolvent nedoložitelné vysoké školy v Postupimi, kde bylo rovněž školicí centrum východoněmecké Stasi zaměřené mimo jiné na proticírkevní boj, ale i další české hvězdy současné evropské totalitní demokracie a zadlužené prosperity.

Společným cílem protinárodní fronty budované firmou ANO, ale především majitele firmy ANO je privatizovat tuto zemi jako svoji soukromou firmu po vzoru ukrajinských oligarchů s podporou USA a EU. Výsledkem bude děsivý monopol moci srovnatelný se stalinským sovětským svazem, ne-li třetí říší, nikoli slibované lepší Česko. V lepším případě jakýsi korporátní evropský nacismus, ovšem se středověkým a koloniálním nátěrem zastavujícím sociální mobilitu. Společnost rozdělená na nepočetnou novou šlechtu a většinové levné pracovní síly, moderní otroky a státní aparát potlačující jejich odpor počínaje výukou ve škole. Nejlepší otrok je ten, který si sám nadšeně natahuje okovy a velebí svého pána. Chce to jen počkat několik let a pravdu uvidí i oběti současné propagandy medií majitele ANO.

Mediální strategie firmy ANO, která u nás prosazuje americké zájmy, což dokazují různé politické i příbuzenské kontakty jejího majitele v USA, počínaje přátelstvím s krvavou Madlou, se nápadně podobá nacistické propagandě ve třicátých letech. Po období pseudodemokratického hospodářského a sociálního marasmu přichází zbožněný spasitel, cizinec pocházející z blízkého zahraničí. Proto se o něm moc neví. Vytváří iluzi pořádku a slibuje lepší zítřky. Obojí samozřejmě ve svůj prospěch, přičemž pořádek bude mít v dohledné době formu opravdové totality postihující i nezávislé myšlení a komunikaci na internetu.

Přetahuje s pomocí profesionální špičkové mediální propagandy a vlastních médií voliče a členy ostatních stran. Z nich se snaží vytvořit jeden politický blok, v reálné současné praxi opravdovou protinárodní frontu. Občané znechucení praktikami předešlých demokratických koalicí mu zaslepeně skáčou na špek. Některé stačí přesvědčit i podprahově šířené stupidní tvrzení, že je bohatý, takže se nemusí dále obohacovat. Přitom v celé historii podnikání a politiky se takový dobroděj neobjevil. Naopak, kdo má peníze, chce jich ještě víc, protože vytvářejí moc a ta zase peníze. Vytváří iluzi ekonomických programů typu EET, které se později ukážou jako neúspěšné bez ohledu na televizní reklamu placenou ze státních peněz. Nalézá nepřítele, kterým dnes nejsou zlí Židé, ale kradnoucí živnostníci a malopodnikatelé, proti nimž štve občanskou většinu.

Přitom stejně jako kdysi v Německu nejde o zájmy občanské většiny, ale nadnárodních korporací, které se dívají na naši zemi jako na kolonii, kterou bude ovládat jako feudální pán jejich oligarcha. Rovněž v Německu se nakonec sociální komedie, počínaje otrokářskými veřejnými pracemi, zvrtla do podoby prosazování zájmy monopolů spolupracujících úzce s americkými protějšky, a to i za války. Právě kombinací ohlupování národa a peněz finančních elit ovládl kdysi vůdce s komickým knírem Německo. Jedním z jeho cílů byla jednotná Evropa profitující na zotročení Slovanů. Pravdu nahradila lež, občanské svobody nařízené a násilně prosazované jednotné myšlení. Nejbližší služebníci současného spasitele rovněž prosazují zájmy jednotné Evropy, samozřejmě té totalitní a oligarchické, a rovněž přátelství s agresivními muslimy jako kdysi. Ve válce nakonec pomřely desítky milionů Evropanů včetně Němců. Dnes je na spadnutí podobné tažení na východ s nadšenou podporou reprezentantů firmy ANO, určitě nikoli ve prospěch občanské většiny. Situace se podobá konci třicátých let, a to nejen u nás.

Ztráta kontroly nad důležitými složkami policie a možnosti účelového využívání jejich služeb je pro majitele firmy ANO z hlediska jeho výše popsaných cílů těžkou ranou.

Osobně jsem toho názoru, a to na základě jak osobních zkušeností, tak dlouhodobého vyhodnocování, že cokoli podporuje firma ANO, jako pokrytecký, neoficiální, zato vůdčí prvek protinárodní fronty (ANO, KDU-ČSL, ČSSD, zelení, část TOP 09), je špatné pro tuto zemi a její občanskou většinu. Majitel ANO se pokouší rozdrobit a převzít s pomocí ministra obrany část TOP 09, jejích voličů a ekonomických kontaktů, zároveň tlačí na vedení KSČM, aby jej podporovalo ve spojení se zelenými, které jako filiálku firmy ANO vede syn ministra obrany! Snaží se rovněž získat na svoji stranu prezidenta a jeho poradce, čímž by cestou SPO (Veleba), dříve Zemanovci, získal i podporu SPD (Okamura) v rámci důležitých hlasování. Protinárodní fronta ve prospěch firmy ANO a její privatizace státu cestou oligarchizace, potlačování občanských svobod a smlouvy TTIP pro krajské a senátní volby by v takovém případě byla opravdu široká a účinná.

Kromě samochvalného řečnění majitele ANO tento spolek nazývaný hnutí neudělal v praxi pro občany této země nic pozitivního. Přesně řečeno, dělá v praxi opak toho, co majitel ANO vykládá v médiích beze studu důvěřivým občanům, z nichž mnohým to stále nedochází. Naopak všichni jeho zaměstnanci a spojenci svorně v Praze i v Bruselu podporují v médiích i při hlasováních multikulturní islamizaci, koloniální smlouvu TTIP, potlačování svobody projevu, cenzuru internetu a dalších médií, rozeštvávání občanů jednotlivých zemí a americkou válku proti Rusku. Již jen z tohoto důvodu musím souhlasit s ministrem Chovancem a bez ohledu na svoje zásadně negativní hodnocení současného vedení ČSSD jeho reorganizaci policie podpořit.

Na základě osobní zkušenosti a několikaletého členství považuji ČSSD za hluboce prohnilou politickou partaj ovládanou zbabělostí, zkorumpovanými proislámskými socialistickými multikulturalisty z Berlína a Bruselu a cizáckými neziskovkami. Vedení této partaje, které již dávno nehájí zájmy občanské většiny, dlouhodobě kašle na svoji členskou základnu i voliče a hraje s nimi aktuálně ubohou komedii o zvýšení platů části státních zaměstnanců, o důchodcích a slavných 40 korunách nemluvě. Peníze si po volbách stejně různými způsoby, například zdražováním elektřiny a vody, zvyšováním daní z nemovitostí a podobnými ekonomickými tahy vybere nazpět. Bude hůř.
pokračování v Parlamentních listech